W opracowaniu


Lokalizacja obszarów objętych przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – numer obszaru na rysunku odpowiada numerowi porządkowemu na poniższej liście:

 1. Uchwała nr 154.XV.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic: Waszyngtona i Jasnogórskiej.
 1. Uchwała nr 155.XV.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz Alei Wolności i ulicy Nowowiejskiego.
 1. Uchwała Nr 151.XV.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulicy Piłsudskiego i Alei Wolności.
 1. Uchwała nr 152.XV.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic: Krakowskiej i Piłsudskiego.
 1. Uchwała nr 181.XVI.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Rynku Wieluńskiego oraz Alei Jana Pawła II.
 1. Uchwała nr 180.XVI.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze.
 1. Uchwała nr 179.XVI.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie ulicy św. Barbary.
 1. Uchwała nr 196.XVII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Trzech Wieszczów, pomiędzy Alejami: Wolności, Niepodległości i Bohaterów Monte Cassino, a ulicami: Sobieskiego, Korczaka, Nowowiejskiego i 1 Maja.
 1. Uchwała nr 198.XVII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicach Trzech Wieszczów i Stare Miasto, pomiędzy Aleją Wolności, Aleją Niepodległości, a ulicami: Mielczarskiego i Krakowską oraz terenami kolejowymi.
 1. Uchwała nr 197.XVII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicach Stare Miasto i Zawodzie-Dąbie, pomiędzy ulicą Krakowską i Aleją Wojska Polskiego.
  Zmieniona Uchwałą nr 95.VIII.2019 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 197.XVII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicach Stare Miasto i Zawodzie-Dąbie, pomiędzy ulicą Krakowską i Aleją Wojska Polskiego.
 1. Uchwała nr 309.XXIV.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie, w dzielnicy Mirów, przy ulicy Mstowskiej.
 1. Uchwała nr 356.XXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów, w rejonie ulic: Warszawskiej i Rząsawskiej.
 1. Uchwała Nr 560.XLII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Grabówka, w rejonie ulicy Wiolinowej.
 1. Uchwała nr 703.LI.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicach Mirów i Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulic: Legionów, gen. Józefa Hallera, Odlewników i Głogowej.
 1. Uchwała nr 719.LII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 02 grudnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulic: Poleskiej, Nowobialskiej, Obrońców Westerplatte i Edwarda Reszkego.
 1. Uchwała nr 721.LII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 02 grudnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Kiedrzyn, w rejonie ulicy Gruszowej oraz skrzyżowania ulic: Sejmowej, Ludowej, Stefana Kisielewskiego i projektowanego północnego korytarza komunikacyjnego.
 1. Uchwała nr 808.LIX.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28.04.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicach Kiedrzyn i Północ, w rejonie ulic: Narcyzowej, Ludowej, Stefana Kisielewskiego i Św. Brata Alberta.
 1. Uchwała nr 854.LXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Tysiąclecie, pomiędzy Aleją Wyzwolenia, a ulicami: Kazimierza Michałowskiego, Stefana Kisielewskiego i Romana Dmowskiego.
 1. Uchwała nr 943.LXX.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulic: gen. Leopolda Okulickiego, Bialskiej i Nowobialskiej.
 1. Uchwała nr 944.LXX.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka w rejonie ulic: Św. Rocha, Ikara, Radomskiej i Goździków.
 1. Uchwała nr 945.LXX.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Mirów, w rejonie ulic: Komornickiej, Filtrowej, Falistej i Srebrnej.
 1. Uchwała nr 946.LXX.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Dźbów, przy ulicy Ostatniej.
 1. Uchwała nr 1084.LXXXI.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie, w dzielnicy Dźbów w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców Warszawy, Malowniczej i granicy miasta. (częściowo zmieniona uchwałą nr 1113.LXXXIII.2023)
 2. Uchwała nr 1113.LXXXIII.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16.11.2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie, w dzielnicy Dźbów, w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców Warszawy, Malowniczej i granicy miasta.
 3. Uchwała nr 1130.LXXXIV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30.11.2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Mirów, w rejonie ulic Hektarowej i Krańcowej.
 4. Uchwała nr 1131.LXXXIV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30.11.2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicach Ostatni Grosz i Wrzosowiak, w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Alei Niepodległości.

pdf drukuj
do góry strony