Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów - Usunięcie odpadów niebezpiecznych

Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa.

Program priorytetowy: Usuwanie porzuconych odpadów.

Projekt pod nazwą:  „Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów - Usunięcie odpadów niebezpiecznych”.

Wartość dofinansowania z NFOŚiGW: 22 442 800,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 68 607 000,00  zł.

Koszty całkowite przedsięwzięcia:  68 607 000,00  zł.

Celem przedsięwzięcia jest usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, które zostały nielegalnie zdeponowane i porzucone w miejscu nieprzeznaczonym do magazynowania lub składowania odpadów. Celem jest usunięcie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, a także usunięcie zagrożenia wystąpienia nieodwracalnych szkód w środowisku wodnym, przyrodniczym oraz w powierzchni ziemi.


Okres realizacji przedsięwzięcia:
01.10.2023 - 31.01.2026. 

pdf drukuj
do góry strony