Uchwalone - obowiązujące - zmienione - uchylone

 1. Nazwa Planu: Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy dla terenu położonego między ulicami: Aleją Jana Pawła II, Księdza Jerzego Popiełuszki, Edwarda Mąkoszy oraz Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury.
  Obszar objęty planem: teren położony między ulicami Aleją Jana Pawła II, Księdza Jerzego Popiełuszki, Edwarda Mąkoszy oraz Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Częstochowskiego Nr 16 z dnia 4 lipca 1997 r.
  Plan wszedł w życie 19 lipca 1997 r.   
  Uchwała Nr 337/XL/97 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 maja 1997 roku. (pdf)
  Rysunek planu 1: w formacie gifw formacie geotif

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren ośrodka usługowego w dzielnicy Parkitka.
  Obszar objęty planem: teren położony u zbiegu ulic Bialskiej, Ignacego Mościckiego i pasażu Eugeniusza Stasieckiego.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 33 z dnia 25 września 2000 r.
  Plan wszedł w życie 10 października 2000 r.
  Uchwała Nr 351/XXIX/2000 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2000 roku. (pdf)
  Rysunek planu 2: w formacie gifw formacie geotif

 1. Nazwa Planu: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy.
  Obszar objęty planem: tereny oznaczone w planie symbolami 10.08-9; 10.09-9; 10.10-9 w jednostce bilansowej Huta położonych w rejonie ulicy Kucelińskiej i ulicy Kucelin Łąki.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 51 z dnia 19 lipca 2002 r.
  Plan wszedł w życie 3 sierpnia 2002 r.
  Uchwała Nr 817/LXII/02 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 maja 2002 roku. (pdf)
  Rysunek planu 3: w formacie gifw formacie geotif

Uwaga: plan częściowo zmieniony Uchwała nr 749.L.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2018 r.


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Kucelin Łąki w Częstochowie.
  Obszar objęty planem: rejon ulicy Kucelin Łąki.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 62 z dnia 9 września 2002 r.
  Plan wszedł w życie 24 września 2002 r.    
  Uchwała Nr 883/LXVI/02 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 sierpnia 2002 roku. (pdf)
  Rysunek planu 4: w formacie gifw formacie geotif

Uwaga: plan częściowo zmieniony - Uchwała nr 750.L.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2018 r.


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Tatrzańskiej w dzielnicy Gnaszyn w Częstochowie.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Tatrzańskiej, Podbiałowej, Wichrowej i Wigoniowej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 47 z dnia 23 maja 2003 r.
  Plan wszedł w życie 7 czerwca 2003 r.
  Uchwała Nr 72/IX/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 7 kwietnia 2003 roku. (pdf)
  Rysunek planu 5: w formacie tifw formacie geotif

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Bardowskiego i Daniłowskiego w Częstochowie.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Bardowskiego, Daniłowskiego i torów PKP przy ul. Rejtana.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 54 z dnia 29 czerwca 2004 r.
  Plan wszedł w życie 14 lipca 2004 r.
  Uchwała Nr 230/XXI/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 listopada 2003 roku. (pdf)
  Rysunek planu 6: w formacie gifw formacie geotif

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Drzewnej i Zbawiciela w dzielnicy Gnaszyn w Częstochowie.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Drzewnej i Zbawiciela.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 54 z dnia 29 czerwca 2004 r.
  Plan wszedł w życie 30 lipca 2004 r.
  Uchwała 320/XXIX/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 5 kwietnia 2004 r. (pdf)
  Rysunek planu 7: w formacie jpgw formacie geotif

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Lubliniec – Częstochowa – odcinek I.
  Obszar objęty planem: odcinek od granicy z gminą Konopiska do zespołu przyłączeniowego wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową I-go stopnia „Wypalanki” przy ul. Sabinowskiej w Częstochowie.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 78 , poz. 2139 z dnia 22 czerwca 2005 r.
  Plan wszedł w życie 23 lipca 2005 r.
  Uchwała 612/XLIII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 kwietnia 2005 r. (pdf)
  Rysunek planu 8.1: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 8.2: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 8.3: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 8.4: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 8.5: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 8.6: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 8.7: w formacie gifw formacie geotif

 1. Uwaga: plan posiada jednolity tekst
  Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Lubliniec – Częstochowa – odcinek II.
  Obszar objęty planem: odcinek od stacji redukcyjno-pomiarowej I-go stopnia „Wypalanki” przy ul. Sabinowskiej do istniejącego węzła rozdzielczego gazu przy ul. Legionów w Częstochowie.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 78, poz. 2140 z dnia 22 czerwca 2005 r.
  Plan wszedł w życie 23 lipca 2005 r.
  Uchwała 613/XLIII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 kwietnia 2005 r. (pdf)
  Rysunek planu 9.1: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 9.2: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 9.3: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 9.4: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 9.5: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 9.6: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 9.7: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 9.8: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 9.9: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 9.10: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 9.11: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 9.12: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 9.13: w formacie gifw formacie geotif

  Uwaga: plan częściowo zmieniony - Uchwała 262.XX.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2019 r. (pdf)
  Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 26.11.2019 poz. SLA 2019.7852
  Zmiana planu weszła w życie 11 grudnia 2019 r.
  Rysunek zmiany planu: w formacie pdfw formacie geotif
  Jednolity tekst planu ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 06.11.2020 poz. SLA 2020.7901
  Jednolity Tekst Planu wraz z rysunkiem stanowiący Załącznik nr 1 do Obwieszczenia

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Częstochowa – Bobry.
  Obszar objęty planem: odcinek od istniejącego węzła rozdzielczego gazu przy ul. Legionów w Częstochowie do granicy z gminą Mstów.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 78, poz. 2137 z dnia 22 czerwca 2005 r.
  Plan wszedł w życie 23 lipca 2005 r.
  Uchwała 610/XLIII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 kwietnia 2005 r. (pdf)
  Rysunek planu 10.1: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 10.2: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 10.3: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 10.4: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 10.5: w formacie gifw formacie geotif

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągów wysokiego ciśnienia DN 200.
  Obszar objęty planem: odcinki:
  - od istniejącego węzła rozdzielczego gazu przy ul. Legionów do stacji redukcyjno-pomiarowej przy ul. Drogowców w Częstochowie,
  - od stacji redukcyjno-pomiarowej przy ul. Zarankiewicza w Częstochowie do granicy z gminą Rędziny.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 78, poz. 2138 z dnia 22 czerwca 2005 r.
  Plan wszedł w życie 23 lipca 2005 r.
  Uchwała 611/XLIII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 kwietnia 2005 r. (pdf)
  Rysunek planu 11.1: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 11.2: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 11.3: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 11.4: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 11.5: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 11.6: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 11.7: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 11.8: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 11.9: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 11.10: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 11.11: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 11.12: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 11.13: w formacie gifw formacie geotif
  Rysunek planu 11.14: w formacie gifw formacie geotif

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy dla zmiany przebiegu zachodniej obwodnicy miasta na odcinku od ul. Okulickiego w kierunku ul. Małopolskiej i zmiany zagospodarowania terenów przyległych.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Okulickiego, Nowobialskiej, Mazowieckiej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 97, poz. 2654 z dnia 9 sierpnia 2005 r.
  Plan wszedł w życie 9 września 2005 r.
  Uchwała 727/XLVI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 czerwca 2005 r.(pdf)
  Rysunek planu 12: w formacie gifw formacie geotif

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb połączenia komunikacyjnego projektowanego węzła drogowego na drodze krajowej Nr 1 (Aleja Wojska Polskiego) z projektowanym północnym korytarzem - połączeniem komunikacyjnym dzielnicy Północ i dzielnicy Wyczerpy.
  Obszar objęty planem: rejon Alei Wojska Polskiego i ul. Makuszyńskiego.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 115, poz. 3230 z dnia 29 września 2006 r.
  Plan wszedł w życie 30 października 2006 r.
  Uchwała nr 997/LXI/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 lipca 2006 roku.(pdf)
  Rysunek planu 13: w formacie gifw formacie geotif

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Wyczerpy.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Warszawskiej i Kontkiewicza.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 118, poz. 3345 z dnia 11 października 2006 r.
  Plan wszedł w życie 11 listopada 2006 r.
  Uchwała nr 1015/LXII/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 sierpnia 2006 roku.(pdf)
  Rysunek planu 14: w formacie gifw formacie geotif

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Parkitka.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Poleskiej, Łódzkiej, Obrońców Westerplatte i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na Parkitce.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 5, poz. 149 z dnia 12 stycznia 2007 r.
  Plan wszedł w życie 12 lutego 2007 r.
  Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 27 marca 2014 r. stwierdza nieważności paragrafu 3 ustęp 2 uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 1062/LXIV/2006 z dnia 23 października 2006 r.
  Uchwała nr 1062/LXIV/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 października 2006 r. (pdf)
  Rysunek planu 15: w formacie gifw formacie geotif
  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności paragrafu 3 ustęp 2 uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 1062/LXIV/2006 z dnia 23 października 2006 r. (pdf)
 

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Krakowskiej w Częstochowie.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Krakowskiej, Strażackiej i Alei Wojska Polskiego.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 72, poz. 1471 z dnia 25 kwietnia 2007 r.
  Plan wszedł w życie 26 maja 2007 r.
  Uchwała nr 42/VII/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 5 lutego 2007 r. (pdf)
  Rysunek planu 16: w formacie gifw formacie geotif

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Kanonierów w dzielnicy Stradom.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Weteranów, Polna, Skrzetuskiego, Kanonierów.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 72, poz. 1472 z dnia 25 kwietnia 2007 r.
  Plan wszedł w życie 26 maja 2007 r.
  Uchwała nr 66/VIII/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 5 marca 2007 r. (pdf)
  Rysunek planu 17: w formacie gifw formacie geotif

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Piastowskiej, Fałata, Chopina i Chełmońskiego.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Piastowskiej, Fałata, Chopina i Chełmońskiego.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 213, poz. 4600 z dnia 20 grudnia 2007 r.
  Plan wszedł w życie 20 stycznia 2008 r.
  Uchwała nr 183/XVII/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 października 2007 r. (pdf)
  Rysunek planu 18: w formacie gifw formacie geotif

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Lwowskiej i Bytomskiej w Częstochowie.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Lwowskiej i Bytomskiej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 24, poz. 564 z dnia 12 lutego 2008 r.
  Plan wszedł w życie 13 marca 2008 r.
  Uchwała nr 223/XIX/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 grudnia 2007 r. (pdf)
  Rysunek planu 19: w formacie gifw formacie geotif

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Grabówka w rejonie ulic Goździków, Św. Rocha i Ikara w Częstochowie.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Goździków, Św. Rocha i Ikara.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 24, poz. 565 z dnia 12 lutego 2008 r.
  Plan wszedł w życie 13 marca 2008 r.
  Uchwała nr 224/XIX/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 grudnia 2007 r. (pdf)
  Rysunek planu 20: w formacie jpgw formacie geotif

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Okulickiego i Łódzkiej w Częstochowie.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Okulickiego, Łódzkiej, Wawrzynowicza i sklepu budowlanego „OBI”.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 88, poz. 1865 z dnia 14 maja 2008 r.
  Plan wszedł w życie 13 czerwca 2008 r.
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 7 marca 2014 r. stwierdza nieważności paragrafu 6 ustęp 2 uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 269/XXIII/2008 z dnia 25 lutego 2008 r.
  Uchwała nr 269/XXIII/2008 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 lutego 2008 r. (pdf)
  Rysunek planu 21 (gif)
  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności paragrafu 6 ustęp 2 uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 269/XXIII/2008 z dnia 25 lutego 2008 r.
  Plan utracił moc w dniu 27 stycznia 2016 r.
  Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) plan utracił moc, w związku z wejściem w życie planu miejscowego uchwalonego uchwałą nr 227.XIX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 grudnia 2015 r.

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Sikorskiego, Bialskiej i Kujawskiej w Częstochowie.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Sikorskiego, Bialskiej i Kujawskiej w dzielnicy Częstochówka-Parkitka.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 88, poz. 1866 z dnia 14 maja 2008 r.
  Plan wszedł w życie 13 czerwca 2008 r.
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2016 r. stwierdza nieważność paragrafu 12 ustęp 4 pkt 4 lit. c tiret drugie uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 280/XXIV/2008 z dnia 17 marca 2008 r.
  Uchwała nr 280/XXIV/2008 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 marca 2008 r. (pdf)
  Rysunek planu 22: w formacie gifw formacie geotif
  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności paragrafu 12 ustęp 4 pkt 4 lit. c tiret drugie uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 280/XXIV/2008 z dnia 17 marca 2008 r.

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej w Częstochowie.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Legionów i Kusięckiej w Częstochowie.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 209, poz. 3895 z dnia 26 listopada 2009 r.
  Plan wszedł w życie 27 grudnia 2009 r.
  Uchwała nr 539/XLVI/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 września 2009 r. (pdf)
  Rysunek planu 23 (gif)
  Plan utracił moc w dniu 14 marca 2014 r.
  Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) plan utracił moc, w związku z wejściem w życie planu miejscowego uchwalonego uchwałą nr 862/XLIX/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia
  20 lutego 2014 r.

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Legionów, Hallera i Złotej w Częstochowie.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Legionów, Hallera i Złotej w Częstochowie.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 209, poz. 3896 z dnia 26 listopada 2009 r.
  Plan wszedł w życie 27 grudnia 2009 r.

Uchwała nr 540/XLVI/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 września 2009 r. (pdf)
Rysunek planu 24: w formacie gifw formacie geotif


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Kiedrzyn w rejonie ulic Narcyzowej, Św. Brata Alberta i Ludowej w Częstochowie.
  Obszar objęty planem:  rejon ulic Narcyzowej, Św. Brata Alberta i Ludowej w Częstochowie.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 163, poz. 2668 z dnia 27 sierpnia 2010 r.
  Plan wszedł w życie 27 września 2010 r.

Uchwała nr 710/LXII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2010 r. (pdf)
Rysunek planu 25: w formacie jpgw formacie geotif


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Mirów w rejonie ulic: Komornickiej, Mirowskiej, Mstowskiej, Mącznej i granicy miasta.
  Obszar objęty planem:  rejon ulic Komornickiej, Mirowskiej, Mstowskiej, Mącznej i granicy miasta Częstochowy.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 231, poz. 3392 z dnia 26 października 2010 r.
  Plan wszedł w życie 26 listopada 2010 r.

Uchwała nr 727/LXIII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2010 r. (pdf)
Rysunek planu 26: w formacie pngw formacie geotif


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic Makuszyńskiego i Solnej.
  Obszar objęty planem:  rejon Alei Wojska Polskiego oraz ulic Makuszyńskiego i Solnej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 142, poz. 2669 z dnia 4 lipca 2011 r.
  Plan wszedł w życie 4 sierpnia 2011 r.

Uchwała nr 56/VI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 marca 2011 r. (pdf)
Rysunek planu 27 (jpg)

Plan utracił moc w dniu 30 marca 2013 r.
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) plan utracił moc, w związku z wejściem w życie planu miejscowego uchwalonego uchwałą nr 587/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2013 r.


 1. Uwaga: plan posiada jednolity tekst
  Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Dźbów w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców Warszawy, Malowniczej i granicy miasta.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Leśnej, Powstańców Warszawy, Malowniczej i granicy miasta.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 248, poz. 4175 z dnia 17 października 2011 r.
  Plan wszedł w życie 17 listopada 2011 r.

Uchwała nr 159/XI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2011 r. (pdf)
Rysunek planu 28: w formacie pdfw formacie geotif

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Dźbów w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców Warszawy, Malowniczej i granicy miasta.
Zmiana planu ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 1192 z dnia 27 lutego 2018 r.
Zmiana planu weszła w życie 14 marca 2018 r.
Uchwała nr 748.L.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2018 r.

Jednolity tekst planu ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2019.825 z dnia 30 stycznia 2019 r.
Obwieszczenie Nr 1.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Dźbów w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców Warszawy, Malowniczej i granicy miasta.
Jednolity Tekst Planu stanowiący Załącznik nr 1 do Obwieszczenia
Jednolity Rysunek Planu stanowiący Załącznik nr 2 do Obwieszczenia (pdf)
Jednolity Rysunek Planu w formacie geotif
 


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Błeszno w rejonie ulic: Bohaterów Katynia i Różanej.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Bohaterów Katynia i Różanej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 248, poz. 4176 z dnia 17 października 2011 r.
  Plan wszedł w życie 17 listopada 2011 r.

Uchwała nr 160/XI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2011 r. (pdf)
Rysunek planu 29: w formacie pngw formacie geotif


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Lisiniec w rejonie ulic: Radomskiej i Legnickiej.
  Obszar objęty planem: północny fragment dzielnicy Lisiniec w Częstochowie, położony między ulicami: Radomską, Wadowicką, Legnicką i Tczewską.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 12 stycznia 2012 r. Poz. 127.
  Plan wszedł w życie 12 lutego 2012 r. 

Uchwała nr 212/XV/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2011 r.
Rysunek planu 30: w formacie jpgw formacie geotif


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Częstochówka – Parkitka w rejonie ulic: Nowobialskiej, Okulickiego, Łódzkiej i Poleskiej.
  Obszar objęty planem: rejon ulic: Nowobialskiej, Okulickiego, Łódzkiej i Poleskiej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 12 stycznia 2012 r. Poz. 128.
  Plan wszedł w życie 12 lutego 2012 r.  

Uchwała nr 213/XV/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2011 r. 
Rysunek planu 31: w formacie pngw formacie geotif


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Śródmieście w rejonie Alei Wolności oraz ulic: Jana III Sobieskiego, Śląskiej i Focha.
  Obszar objęty planem: południowy fragment centrum miasta dzielnicy Śródmieście w Częstochowie, położony między Aleją Wolności oraz ulicami: Jana III Sobieskiego, Śląską i Focha.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2012, Poz. 1027 z dnia 29 lutego 2012 r.
  Plan wszedł w życie 15 marca 2012 r.

Uchwała nr 290/XVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 stycznia 2012 r.
Rysunek planu 32: w formacie jpgw formacie geotif


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie - Dąbie w rejonie Alei Pokoju oraz ulic: Szpitalnej i Brzegowej.
  Obszar objęty planem: rejon ulic: Szpitalnej i Brzegowej oraz Alei Pokoju.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2012, Poz. 908 z dnia 20 lutego 2012 r.
  Plan wszedł w życie 22 marca 2012 r.

Uchwała nr 264/XVII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 grudnia 2011 r. 
Rysunek planu 33: w formacie jpgw formacie geotif


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka w rejonie ulic: Św. Rocha, Ikara, Radomskiej i Goździków.
  Obszar objęty planem: rejon ulic: Św. Rocha, Ikara, Radomskiej i Goździków.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2012, Poz. 2650 z dnia 2 lipca 2012 r.
  Plan wszedł w życie 1 sierpnia 2012 r.  

Uchwała nr 374/XXII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 maja 2012 r.
Rysunek planu 34:
sekcja 1 — w formacie jpgw formacie geotif
sekcja 2 — w formacie jpgw formacie geotif
sekcja 3 — w formacie jpgw formacie geotif


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Częstochówka-Parkitka w rejonie ulic: Małopolskiej, Łódzkiej, Traugutta.
  Obszar objęty planem: rejon ulic: Małopolskiej, Łódzkiej, Traugutta.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2012, Poz. 4885 z dnia 20 listopada 2012 r.
  Plan wszedł w życie 21 grudnia 2012 r.

Uchwała nr 478/XXVI/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 września 2012 r.
Rysunek planu 35: w formacie pdf  — w formacie geotif


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Kiedrzyn, w rejonie ulic: Sejmowej, Ludowej i Młodości.
  Obszar objęty planem: obszar położony między ulicami: Sejmową, Ludową, Młodości i granicami administracyjnymi miasta Częstochowy.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2012, Poz. 4886 z dnia 20 listopada 2012 r.
  Plan wszedł w życie 21 grudnia 2012 r.

Uchwała nr 479/XXVI/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 września 2012 r.
Rysunek planu 36 (pdf)
Rysunek planu 36: w formacie pdfw formacie geotif


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Wyczerpy - Aniołów w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic Makuszyńskiego i Solnej.
  Obszar objęty planem: obszar położony w północnej części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogowego na DK-1 (Aleja Wojska Polskiego) w rejonie ul. Makuszyńskiego.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2013, Poz. 2463 z dnia 15 marca 2013 r.
  Plan wszedł w życie 30 marca 2013 r.

Uchwała nr 587/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2013 r.
Rysunek planu 37: w formacie pdfw formacie geotif


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie - Dąbie w rejonie ulicy Korfantego.
  Obszar objęty planem: obszar położony między ulicą Korfantego oraz terenami kolejowymi.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2013, Poz. 2464 z dnia 15 marca 2013 r.
  Plan wszedł w życie 30 marca 2013 r.

Uchwała nr 588/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2013 r.
Rysunek planu 38: w formacie pdfw formacie geotif


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Lisiniec pomiędzy ulicami: Wejherowską i Białostocką.
  Obszar objęty planem: obszar położony pomiędzy ulicami Wejherowską i Białostocką.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2013, Poz. 2076 z dnia 6 marca 2013 r.
  Plan wszedł w życie 6 kwietnia 2013 r.

Uchwała nr 570/XXXI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 stycznia 2013 r.
Rysunek planu 39: w formacie pdfw formacie geotif


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Lisiniec w rejonie ulic: Wręczyckiej, Podhalańskiej, Wyszyńskiego i Św. Jadwigi.
  Obszar objęty planem: obszar, którego granice wyznaczają: od strony wschodniej ulica Św. Jadwigi, od strony południowej ulica Wyszyńskiego, od strony zachodniej ulica Podhalańska, a od strony północnej ulica Wręczycka i linia wyznaczona przez granicę istniejącego cmentarza.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2013, Poz. 3696 z dnia 7 maja 2013 r.
  Plan wszedł w życie 22 maja 2013 r.

Uchwała nr 650/XXXVI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Rysunek planu 40 (pdf)
Rysunek planu 40: w formacie pdfw formacie geotif


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Dźbów w rejonie ulic: Kopalnianej, Leśnej i Wilgowej.
  Obszar objęty planem: obszar ograniczony ulicami Leśną i Kopalnianą, przebiegiem planowanej drogi głównej - zachodniej obwodnicy miasta oraz granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lubliniec - Częstochowa - odcinek I, uchwalonego Uchwałą Nr 612/XLIII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 kwietnia 2005 r.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2013, Poz. 5963 z dnia 4 października 2013 r.
  Plan wszedł w życie 4 listopada 2013 r.

Uchwała nr 760/XLII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 września 2013 r.
Rysunek planu 41: w formacie jpgw formacie geotif


 1. Uwaga: plan posiada jednolity tekst
  Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie - Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej.
  Obszar objęty planem: obszar w rejonie ulic Legionów i Kusięckiej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2014, Poz. 1123 z dnia 27 lutego 2014 r.
  Plan wszedł w życie 14 marca 2014 r.

Uchwała nr 862/XLIX/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2014 r.
Rysunek planu 42: w formacie pdfw formacie geotif

Uwaga: plan częściowo zmieniony dla fragmentu terenu przy ulicy Legionów  - Uchwała nr 69.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie - Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2019, Poz. 4650 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zmiana planu weszła w życie 12 lipca 2019 r.
Uchwała nr 151.XIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 czerwca 2019 r.
Rysunek zmiany planu 42: w formacie jpgw formacie geotif

Jednolity tekst planu ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2020.4288 z dnia 29 maja 2020 r.
Obwieszczenie Nr 1.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej zawierające jednolity tekst planu.
Jednolity Rysunek Planu — Załącznik nr 2 do Obwieszczenia w formacie pdfw formacie geotif

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej.
Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 09.06.2022 poz. SLA 2022.3998
Zmiana planu weszła w życie 24 czerwca 2022 r.
Uchwała nr 832.LX.2022 Rady Mmiasta Częstochowy z dnia 26 maja 2022 r.
Rysunek zmiany planu: w formacie jpgw formacie geotif
Podsumowanie
Uzasadnienie

Jednolity tekst planu ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2023.4644  z dnia 1 czerwca 2023 r.
Obwieszczenie Nr 2.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie o ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej.
Jednolity Rysunek Planu: w formacie pdfw formacie geotif


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Trzech Wieszczów w rejonie Alei Bohaterów Monte Cassino i Alei Niepodległości oraz ulicy 1 Maja.
  Obszar objęty planem: obszar w rejonieAlei Bohaterów Monte Cassino i Alei Niepodległości oraz ulicy 1 Maja.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2014, Poz. 1122 z dnia 27 lutego 2014 r.
  Plan wszedł w życie 30 marca 2014 r.

Uchwała nr 861/XLIX/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2014 r.
Rysunek planu 43: w formacie jpgw formacie geotif


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie - Dąbie, w rejonie ulic: Korfantego i Koksowej.
  Obszar objęty planem: obszar w rejonie ulic: Korfantego i Koksowej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2014, Poz. 3623 z dnia 07 lipca 2014 r.
  Plan wszedł w życie 22 lipca 2014 r.

Uchwała nr 960/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r.
Rysunek planu 44: w formacie jpgw formacie geotif


 1. Uwaga: plan posiada jednolity tekst
  Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki.
  Obszar objęty planem: obszar w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2014, Poz. 4890 z dnia 1 października 2014 r.
  Plan wszedł w życie 16 października 2014 r.

Uchwała nr 988/LV/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 września 2014 r.
Rysunek planu 45: w formacie jpgw formacie geotif

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.50.2014 z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały nr 988/LV/2014 z dnia 25 września 2014 r., w części zawartej w: § 7 ust. 1 pkt 1 lit.a i § 7 ust. 1 pkt 1 lit.c oraz w zapisach: § 12 ust. 2 pkt 1 i § 12 ust. 2 pkt 2 w zakresie słów „budowlanych”.
Ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2014, Poz. 5528 z dnia 05 listopada 2014 r. - do Urzędu Miasta Częstochowy wpłynęło w dniu 5 listopada 2014 r.
Rozstrzygnięcie weszło w życie 6 grudnia 2014 r.
Pełna treść rozstrzygnięcia.

Uwaga: plan częściowo zmieniony dla terenu u zbiegu ulic Wawelskiej i Królewskiej - Uchwała nr 251.XXI.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki.

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 2 września 2021 r. poz. SLA 2021.5606.

Zmiana planu weszła w życie 17 września 2021 r.
Uchwała nr 662.LXVIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 sierpnia 2021 r.
Rysunek zmiany planu: w formacie jpgw formacie geotif

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.1.42.2021 z dnia 30 września 2021 r. (doręczone w dniu 30 września 2021 r.) stwierdzające nieważność uchwały nr 662.LXVIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Częstochowie, w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki (Dz. Urz. Woj. Sla z 2021 r. poz. 5606), w zakresie: § 1 pkt 21 uchwały.

Rozstrzygnięcie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  nr SLA 2021.6168 z dnia 1 października 2021 r.
Pełna treść rozstrzygnięcia.

Jednolity tekst planu ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2022.3344 z dnia 10 maja 2022 r.

Obwieszczenie Nr 1.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki wraz z załącznikami.
Jednolity Rysunek Planu: w formacie jpgw formacie geotif


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie - Dąbie, przy ulicy Legionów.
  Obszar objęty planem: obszar położony w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2015, Poz. 1731 z dnia 25 marca 2015 r.
  Plan wszedł w życie 9 kwietnia 2015 r.
  Uchwała nr 69.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 r.
  Rysunek planu 46: w formacie jpgw formacie geotif

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Północ w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic: Makuszyńskiego i Klonowicza.
  Obszar objęty planem: obszar położony między ulicami: Makuszyńskiego, Klonowicza, Grabary i Aleją
  Wojska Polskiego.
  Ogłoszony  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 2412 z dnia 23 kwietnia 2015 r.
  Plan wszedł w życie 8 maja 2015 r.
  Uchwała nr 86.X.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 kwietnia 2015 r.
  Rysunek planu 47 (jpg)
  Rysunek planu 47: w formacie jpgw formacie geotif

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Raków w rejonie ulic: Łukasińskiego, Limanowskiego i terenów kolejowych.
  Obszar objęty planem: obszar położony w rejonie ulic: Łukasińskiego, Limanowskiego i terenów kolejowych.
  Ogłoszony  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 2913 z dnia 28 maja 2015 r.
  Plan wszedł w życie 12 czerwca 2015 r.
  Uchwała nr 96.XI.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 maja 2015 r.
  Rysunek planu 48 (jpg)
  Rysunek planu 48: w formacie jpgw formacie geotif

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach Dźbów i Błeszno, w rejonie ulic: Malowniczej, Powstańców Warszawy, Żyznej oraz granicy administracyjnej miasta.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 4923 z dnia 2 pazdziernika 2015 r.
  Plan wszedł w życie 17 października 2015 r.
  Uchwała nr 158.XV.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 września 2015 r.
  Rysunek planu 49 - sekcja 1: w formacie jpgw formacie geotif
  Rysunek planu 49 - sekcja 2: w formacie jpgw formacie geotif
  Rysunek planu 49 - sekcja 3: w formacie jpgw formacie geotif
 2. Uwaga: W dniu 10 września 2015 r. ważność straciła uchwała nr 121.XIII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach Dźbów i Błeszno, w rejonie ulic: Malowniczej, Powstańców Warszawy, Żyznej oraz granicy administracyjnej miasta (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. 3937 z dnia 16 lipca 2015 r.) - na skutek Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.1.50.2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. 4260 z dnia 13 sierpnia 2015 r.).

 1. Uwaga: plan posiada jednolity tekst
  Nazwa Planu:
   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Częstochówka - Parkitka, w rejonie ulic: Poleskiej, Łódzkiej i Obrońców Westerplatte.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 5471 z dnia 5 listopada 2015 r.
  Plan wszedł w życie 20 listopada 2015 r.
  Uchwała nr 183.XVI.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 października 2015 r.
  Rysunek planu 50: w formacje jpgw formacie geotif

  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulic: Poleskiej, Łódzkiej i Obrońców Westerplatte.
  Zmiana planu ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 09.02.2022 poz. SLA 2022.870.
  Zmiana planu weszła w życie 24 lutego 2022 r.
  Uchwała Nr 762.LIV.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 stycznia 2022 r.
  Rysunek zmiany planu: w formacje jpgw formacie geotif
  Podsumowanie
  Uzasadnienie
  Jednolity tekst planu ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2023.1752 z dnia 24 lutego 2023 r.
  Obwieszczenie Nr 1.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulic: Poleskiej, Łódzkiej i Obrońców Westerplatte.
  Jednolity Tekst Planu stanowiący Załącznik nr 1 do Obwieszczenia
  Jednolity Rysunek Planu stanowiący Załącznik nr 2 do Obwieszczenia:
  w formacie pdfw formacie geotif

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Okulickiego i Łódzkiej w Częstochowie.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 263 z dnia 12 stycznia 2016 r.
  Plan wszedł w życie 27 stycznia 2016 r.
  Uchwała nr 227.XIX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 grudnia 2015 r.
  Rysunek planu 51: w formacie jpgw formacie geotif

 1. Nazwa Planu: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 704 z dnia 01 lutego 2016 r.
  Plan wszedł w życie 16 lutego 2016 r.
  Uchwała nr 251.XXI.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 stycznia 2016 r.
  Rysunek planu 52 (jpg)
  Rysunek planu 52: w formacie jpgw formacie geotif

 1. Uwaga: plan posiada jednolity tekst
  Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Zawodzie-Dąbie i Stare Miasto, pomiędzy ulicami: Targową, Strażacką, Krakowską, Warszawską, Aleją Jana Pawła II, Aleją Wojska Polskiego oraz terenami Galerii Jurajskiej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 2081 z dnia 07 kwietnia 2016 r.
  Plan wszedł w życie 22 kwietnia 2016 r.
  Uchwała nr 274.XXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 marca 2016 r.
  Rysunek planu 53: w formacie jpgw formacie geotif

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Zawodzie-Dąbie i Stare Miasto, pomiędzy ulicami: Targową, Strażacką, Krakowską, Warszawską, Aleją Jana Pawła II, Aleją Wojska Polskiego oraz terenami Galerii Jurajskiej.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2017, Poz. 2907 z dnia 08 maja 2017 r.
Zmiana planu weszła w życie 23 maja 2017 r.
Uchwała nr 550.XL.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Rysunek zmiany planu 53 w formacie jpgw formacie geotif

Jednolity tekst planu ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.1216 z dnia 27 lutego 2018 r.
Obwieszczenie Nr 1.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Zawodzie-Dąbie i Stare Miasto, pomiędzy ulicami: Targową, Strażacką, Krakowską, Warszawską, Aleją Jana Pawła II, Aleją Wojska Polskiego oraz terenami Galerii Jurajskiej
Jednolity Tekst Planu stanowiący Załącznik nr 1 do Obwieszczenia
Jednolity Rysunek Planu stanowiący Załącznik nr 2 do Obwieszczenia w formacie pdf
Jednolity Rysunek Planu w formacie geotif


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie, w rejonie ulic: Kisielewskiego, Michałowskiego, Dmowskiego i Alei Wyzwolenia.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 2082 z dnia 07 kwietnia 2016 r.
  Plan wszedł w życie 22 kwietnia 2016 r.
  Uchwała nr 275.XXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 marca 2016 r.
  Rysunek planu 54: w formacie jpgw formacie geotif

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, pomiędzy rzeką Kucelinką i ulicą Manganową.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 2848 z dnia 24 maja 2016 r.
  Plan wszedł w życie 8 czerwca 2016 r.
  Uchwała nr 318.XXV.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 maja 2016 r.
  Rysunek planu 55: w formacie jpgw formacie geotif
  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, pomiędzy rzeką Kucelinką i ulicą Manganową.
  Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 01.02.2024 poz. SLA 2024.959.
  Zmiana planu weszła w życie 16 lutego 2024 r.
  Uchwała nr 1169.LXXXVII.2024 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 stycznia 2024 r.
  Rysunek planu nie był zmieniany.
  Podsumowanie do zmiany planu.
  Uzasadnienie do zmiany planu.

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Lisiniec, pomiędzy ulicami: Wręczycką, Kaszubską, Sieradzką i Bełchatowską.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 3607 z dnia 30 czerwca 2016 r.
  Plan wszedł w życie 15 lipca 2016 r.
  Uchwała nr 334.XXVI.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 czerwca 2016 r.
  Rysunek planu 56 (jpg)
  Rysunek planu 56: w formacie jpgw formacie geotif

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulic: Okulickiego, Bialskiej i Pasażu Stasieckiego.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 3608 z dnia 30 czerwca 2016 r.
  Plan wszedł w życie 15 lipca 2016 r.
  Uchwała nr 335.XXVI.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 czerwca 2016 r.
  Rysunek planu 57: w formacie jpgw formacie geotif

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie przy ulicy 1 Maja w dzielnicy Trzech Wieszczów.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 3997 z dnia 13 lipca 2016 r.
  Plan wszedł w życie 28 lipca 2016 r.
  Uchwała nr 345.XXVII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 7 lipca 2016 r.
  Rysunek planu 58: w formacie jpgw formacie geotif

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach Stare Miasto i Wyczerpy-Aniołów, w rejonie ulicy Warszawskiej, Alei Jana Pawła II i Alei Wojska Polskiego.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 4402 z dnia 01 września 2016 r.
  Plan wszedł w życie 16 września 2016 r.
  Uchwała nr 354.XXVIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2016 r.
  Rysunek planu 59: w formacie jpgw formacie geotif

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów, w rejonie ulicy Kontkiewicza.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 4858 z dnia 29 września 2016 r.
  Plan wszedł w życie 14 października 2016 r.
  Uchwała nr 370.XXIX.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 września 2016 r.
  Rysunek planu 60: w formacie jpgw formacie geotif

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach Ostatni Grosz i Wrzosowiak, w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Alei Niepodległości.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 5921 z dnia 22 listopada 2016 r.
  Plan wszedł w życie 7 grudnia 2016 r.
  Uchwała nr 420.XXXI.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 listopada 2016 r.
  Rysunek planu 61: w formacie jpgw formacie geotif

  Uwaga: Plan częściowo zmieniony – Uchwała nr 538.XXXVIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w Częstochowie, w dzielnicy Ostatni Grosz, w rejonie ulic: Bór i Równoległej.

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach Tysiąclecie i Północ, obejmującego rejon Promenady Czesława Niemena, pomiędzy ulicami: Kiedrzyńską i Kukuczki.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 1366 z dnia 02 marca 2017 r.
  Plan wszedł w życie 17 marca 2017 r.
  Uchwała nr 516.XXXVI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 lutego 2017 r.
  Rysunek planu 62: w formacie jpgw formacie geotif
  Uwaga: W dniu 28 lutego 2017 r. ważność straciła uchwała nr 452.XXXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach Tysiąclecie i Północ, obejmującego rejon Promenady Czesława Niemena, pomiędzy ulicami: Kiedrzyńską i Kukuczki (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. 11 z dnia 3 stycznia 2017 r.) — na skutek Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.1.13.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. 774 z dnia 6 lutego 2017 r.).

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, pomiędzy ulicami: Okulickiego, Św. Rocha i Św. Krzysztofa.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 7096 z dnia 14 grudnia 2017 r.
  Plan wszedł w życie 29 grudnia 2017 r.
  Uchwała nr 714.XLVII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 6 grudnia 2017 r.
  Rysunek planu 63: w formacie jpgw formacie geotif

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulicy Kucelińskiej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 1193 z dnia 27 lutego 2018 r.
  Plan wszedł w życie 14 marca 2018 r.
  Uchwała nr 749.L.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2018 r.
  Rysunek planu 64: w formacie jpgw formacie geotif

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulicy Korfantego.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 1194 z dnia 27 lutego 2018 r.
  Plan wszedł w życie 14 marca 2018 r.
  Uchwała nr 750.L.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2018 r.
  Rysunek planu 65: w formacie jpgw formacie geotif

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Wyczerpy-Aniołów i Północ, w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic: Meliorantów i Połanieckiej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 2303 z dnia 21 marca 2019 r.
  Plan wszedł w życie 05 kwietnia 2019 r.
  Uchwała nr 94.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r.
  Rysunek planu 66: w formacie jpgw formacie geotif

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie w rejonie ulic: Legionów, Podmokłej, Marysia i Wilgotnej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 2094 z dnia 09 marca 2020 r.
  Plan wszedł w życie 24 marca 2020 r.
  Uchwała nr 333.XXV.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 lutego 2020 r.
  Rysunek planu 67: w formacie jpgw formacie geotif

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Błeszno, pomiędzy ulicami: Bohaterów Katynia, Długą, Aleją Wojska Polskiego i torami kolejowymi.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 03.04.2020 poz. SLA 2020.2935
  Plan wszedł w życie 18 kwietnia 2020 r.
  Uchwała nr 355.XXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 marca 2020 r.
  Rysunek planu 68: w formacie jpgw formacie geotif
  Podsumowanie
  Uzasadnienie
  W rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.1.11.2020 z dnia 30.04.2020 r., doręczonym w dniu 30 kwietnia 2020 r., stwierdzono nieważność uchwały Nr 355.XXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Błeszno, pomiędzy ulicami: Bohaterów Katynia, Długą, Aleją Wojska Polskiego i torami kolejowymi, w części zawartej w §16 ust. 3 pkt 4, oraz §17 ust. 2 pkt 3 uchwały.
  Rozstrzygnięcie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr SLA 2020.3626 z dnia 5 maja 2020 r.
  Pełna treść rozstrzygnięcia.

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic: Wilsona i Warszawskiej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 27.05.2020 poz. SLA 2020.4189
  Plan wszedł w życie 11 czerwca 2020 r.
  Uchwała nr 388.XXIX.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 maja 2020 r.
  Rysunek planu 69: w formacie jpgw formacie geotif
  Podsumowanie
  Uzasadnienie
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 13 stycznia 2021 r. stwierdza nieważności zaskarżonej uchwały w części dotyczącej paragrafu 24 ustęp 2 w zakresie, w jakim przewiduje ona wyznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem 2KDW.
  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie stwierdzenia nieważności paragrafu 24 ustęp 2 uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 388.XXIX.2020 z dnia 21 maja 2020 r.
  W rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.1.19.2020 z dnia 24.06.2020 r., doręczonym w dniu 24 czerwca 2020 r., stwierdzono nieważność uchwały Nr 388.XXIX.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic: Wilsona i Warszawskiej, w części § 5 ust. 9 pkt 2 - w zakresie słowa "nieprzekraczalnych".
  Rozstrzygnięcie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr SLA 2020.5017 z dnia 25 czerwca 2020 r.
  Pełna treść rozstrzygnięcia.

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulicy Poleskiej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 02.12.2020 poz. SLA 2020.8439
  Plan wszedł w życie 17 grudnia 2020 r.
  Uchwała nr 484.XXXV.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 listopada 2020 r.
  Rysunek planu 70: w formacie jpg — w formacie geotif
  Podsumowanie
  Uzasadnienie

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic: Kilińskiego i Wilsona.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 29.12.2020 poz. SLA 2020.9520
  Plan wszedł w życie 13 stycznia 2021 r.
  Uchwała nr 515.XXXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 grudnia 2020 r.
  Rysunek planu 71: w formacie jpg  w formacie geotif
  Podsumowanie
  Uzasadnienie

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszary położone w Częstochowie, w dzielnicy Ostatni Grosz, w rejonie ulic: Bór i Równoległej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05.02.2021 poz. SLA 2021.987
  Plan wszedł w życie 20 lutego 2021 r.
  Uchwała nr 538.XXXVIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 stycznia 2021 r.
  Rysunek planu 72: w formacie jpg  w formacie geotif
  Podsumowanie
  Uzasadnienie

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulic: Małopolskiej, Obrońców Westerplatte oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 24.02.2021 poz. SLA 2021.1288
  Plan wszedł w życie 11 marca 2021 r.
  Uchwała nr 552.XXXIX.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 lutego 2021 r.
  Rysunek planu 73: w formacie jpg — w formacie geotif
  Podsumowanie
  Uzasadnienie

W rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.1.11.2021 z dnia 25 marca 2021 r. stwierdzono nieważność uchwały Nr 552.XXXIX.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulic: Małopolskiej, Obrońców Westerplatte oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, w następującej części:
- § 3 ust. 1 pkt 4 lit. j;
- § 31; oraz

- w legendzie i na rysunku planu: w zakresie oznaczenia terenu R - teren upraw rolnych.
Rozstrzygnięcie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  nr SLA 2021.2156 z dnia 30 marca 2021 r.
Pełna treść rozstrzygnięcia.


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicach: Gnaszyn-Kawodrza i Dźbów, w rejonie ulic: Przejazdowej, Lakowej i Drucianej oraz granicy administracyjnej miasta Częstochowy.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 27.05.2021 poz. SLA 2021.3641
  Plan wszedł w życie 11 czerwca 2021 r.
  Uchwała nr 598.XLIV.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 maja 2021 r.
  Rysunek planu 74: w formacie jpg — w formacie geotif
  Podsumowanie
  Uzasadnienie

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka, w rejonie ulic: Radomskiej i Ikara.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 27.05.2021 poz. SLA 2021.3642
  Plan wszedł w życie 11 czerwca 2021 r.
  Uchwała nr 599.XLIV.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 maja 2021 r.
  Rysunek planu 75: w formacie jpg — w formacie geotif
  Podsumowanie
  Uzasadnienie

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w Częstochowie, w dzielnicach Błeszno i Stradom, w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Królewskiej i Dojazdowej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 01.07.2021 poz. SLA 2021.4544
  Plan wszedł w życie 16 lipca 2021 r.
  Uchwała nr 629.XLVI.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Rysunek planu 76: w formacie jpgw formacie geotif
  Podsumowanie
  Uzasadnienie

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów, w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich i prof. Stanisława Kontkiewicza.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 10.03.2022 poz. SLA 2022.1575
  Plan wszedł w życie 25 marca 2022 r.
  Uchwała nr 786.LVI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2022 r.
  Rysunek planu 77: w formacie jpgw formacie geotif
  Podsumowanie
  Uzasadnienie

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulicy Obrońców Westerplatte.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 10.03.2022 poz. SLA 2022.1576
  Plan wszedł w życie 25 marca 2022 r.
  Uchwała nr 787.LVI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2022 r.
  Rysunek planu 78: w formacie jpgw formacie geotif
  Podsumowanie
  Uzasadnienie

 1. Nazwa Planu: Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w Częstochowie, w dzielnicach: Lisiniec i Gnaszyn-Kawodrza, w rejonie ulic: Głównej, Tatrzańskiej i Lwowskiej (obszar nr 1).
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 09.06.2022 poz. SLA 2022.3999
  Plan wszedł w życie 24 czerwca 2022 r.
  Uchwała nr  833.LX.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 maja 2022 r.
  Rysunek planu 79: w formacie jpgw formacie geotif
  Podsumowanie
  Uzasadnienie

 1. Nazwa Planu: Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza, w rejonie ulic: Diamentowej oraz Osada Młyńska (obszar nr 2).
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 09.06.2022 poz. SLA 2022.4000
  Plan wszedł w życie 24 czerwca 2022 r.
  Uchwała nr  834.LX.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 maja 2022 r.
  Rysunek planu 80: w formacie jpgw formacie geotif
  Podsumowanie
  Uzasadnienie

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza, w rejonie ulicy Rzepakowej (obszar nr 3).
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 30.06.2022 poz. SLA 2022.4277
  Plan wszedł w życie 15 lipca 2022 r.
  Uchwała nr 855.LXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 czerwca 2022 r.
  Rysunek planu 81: w formacie jpgw formacie geotif
  Podsumowanie
  Uzasadnienie

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Stradom, w rejonie ulic: Konwaliowej i Przestrzennej (obszar nr 4).
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 30.06.2022 poz. SLA 2022.4278
  Plan wszedł w życie 15 lipca 2022 r.
  Uchwała nr 856.LXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 czerwca 2022 r.
  Rysunek planu 82: w formacie jpgw formacie geotif
  Podsumowanie
  Uzasadnienie

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach: Ostatni Grosz i Zawodzie-Dąbie, obejmujący fragmenty dolin: rzeki Warty i rzeki Stradomki, na odcinku pomiędzy Aleją Pokoju a ulicą Rzeźnicką.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 07.11.2022 poz. SLA 2022.6947
  Plan wszedł w życie 22 listopada 2022 r.
  Uchwała nr 910.LXVIII.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 października 2022 r.
  Rysunek planu 83: w formacie jpgw formacie geotif
  Podsumowanie
  Uzasadnienie

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza, w rejonie ulic: Głównej, Tatrzańskiej i Warownej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2022.8442
  Plan wszedł w życie 29 grudnia 2022 r.
  Uchwała nr 947.LXX.2022 Rady Mmiasta Częstochowy z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza, w rejonie ulic: Głównej, Tatrzańskiej i Warownej.
  Rysunek planu 84: w formacie jpgw formacie geotif
  Podsumowanie
  Uzasadnienie

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulicy Piłsudskiego i Alei Wolności – etap I.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 23.02.2023 poz. SLA 2023.1702
  Plan wszedł w życie 10 marca 2023 r.
  Uchwała nr 981.LXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulicy Piłsudskiego i Alei Wolności – etap I.
  Rysunek planu 85: w formacie jpgw formacie geotif
  Podsumowanie
  Uzasadnienie

 1. Nazwa Planu: Mejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka - Parkitka, pomiędzy ulicami : Bialską, Ignacego Mościckiego oraz Pasażem Eugeniusza Stasieckiego.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 23.02.2023 poz. SLA 2023.1703
  Plan wszedł w życie 10 marca 2023 r.
  Uchwała nr 982.LXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, pomiędzy ulicami : Bialską, Ignacego Mościckiego oraz Pasażem Eugeniusza Stasieckiego.
  Rysunek planu 86: w formacie jpgw formacie geotif
  Podsumowanie
  Uzasadnienie

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Grabówka – w rejonie ulicy Ikara.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 24.02.2023 poz. SLA 2023.1724
  Plan wszedł w życie 11 marca 2023 r.
  Uchwała nr 983.LXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Grabówka, w rejonie ulicy Ikara.
  Rysunek planu 87: w formacie jpgw formacie geotif
  Podsumowanie
  Uzasadnienie

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszary położone w Częstochowie, w dzielnicy Błeszno, w rejonie ulic Załogi i Grobla.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 28.06.2023 poz. SLA 2023.5187
  Plan wszedł w życie 13 lipca 2023 r.
  Uchwała nr 1060.LXXIX.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w Częstochowie, w dzielnicy Błeszno, w rejonie ulic Załogi i Grobla.
  Rysunek planu 88.1: w formacie jpgw formacie geotif
  Rysunek planu 88.2: w formacie jpgw formacie geotif
  Podsumowanie
  Uzasadnienie

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, przy ulicy Wojciecha Korfantego.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 28.06.2023 poz. SLA 2023.5188
  Plan wszedł w życie 13 lipca 2023 r.
  Uchwała nr 1061.LXXIX.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, przy ulicy Wojciecha Korfantego.
  Rysunek planu 89: w formacie jpgw formacie geotif
  Podsumowanie
  Uzasadnienie

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Kiedrzyn, w rejonie ulic Narcyzowej i Ludowej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 21.09.2023 poz. SLA 2023.7097
  Plan wszedł w życie 6 października 2023 r.
  Uchwała nr 1083.LXXXI.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 września 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Kiedrzyn, w rejonie ulic Narcyzowej i Ludowej.
  Rysunek planu 90: w formacie jpgw formacie geotif
  Podsumowanie
  Uzasadnienie
  Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.55.2023 Wojewody Śląskiego z dnia 19 października 2023 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 1083.LXXXI.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 września 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Kiedrzyn, w rejonie ulic Narcyzowej i Ludowej, w części zawartej w § 23 ust. 1 pkt 2 lit. c tiret od pierwsze do szóste.
  Rozstrzygnięcie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  nr  SLA 2023.7733 z dnia 24 października 2023 r.
  Pełna treść rozstrzygnięcia.

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Błeszno, w rejonie ulicy Kusocińskiego.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 08.11.2023 poz. SLA 2023.8173
  Plan wszedł w życie 23 listopada 2023 r.
  Uchwała Nr 1098.LXXXII.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 października 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Błeszno, w rejonie ulicy Kusocińskiego.
  Rysunek planu 91: w formacie jpgw formacie geotif
  Podsumowanie
  Uzasadnienie

pdf drukuj
do góry strony