Uchwała antysmogowa

Ulotka chwała antysmogowa praktyczne zastosowywanie się do zapisów, sposób postępowania

Uchwała antysmogowa w pigułce

Sprawdź czy musisz wymienić piec!

Jeżeli posiadasz stary kocioł na paliwo stałe, zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej, musisz go wymienić na nowy, posiadający co najmniej 5 klasę zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012, albo zastosować inne źródło ciepła, takie jak: ciepło systemowe, gaz, pompa ciepła, fotowoltaika, elektrownia wiatrowa itp.  

Co nakazuje uchwała antysmogowa?

Uchwała antysmogowa to akt prawny, dotyczący wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe w woj. śląskim, obowiązująca od 1 września 2017 roku, a więc dotyczy:

 • mieszkańców
 • prowadzących działalność gospodarczą (kotły o mocy do 1 MW)
 • właścicieli budynków wielorodzinnych
 • spółdzielnie, wspólnoty
 • samorządy lokalne

Ostateczny termin wymiany pieca zależy od czasu jego użytkowania (wg stanu na 1.09.2017 r.): 

 • kotły eksploatowane powyżej 10 lat (rok produkcji 2006 i starsze) trzeba wymienić do końca 2021 roku
 • kotły użytkowane od 5-10 lat (od 2007 do 2012) , należy wymienić do końca 2023 roku
 • użytkownicy najmłodszych kotłów (rok produkcji od 2013 do 31.08.2017), mają czas do końca 2025 roku
 • wszystkie aktualnie użytkowane kotły klasy 3 i 4 wg normy PN-EN 303-5:2012 należy wymienić do końca roku 2027.

Sprawdź, kiedy powinieneś wymienić swój piec. Pamiętaj, że wiek użytkowanego kotła liczy się wg stanu na dzień 1 września 2017 roku, tj. momentu, od którego obowiązuje uchwała antysmogowa. 

Uchwała antysmogowa zakazuje spalania:

 • węgla brunatnego
 • mułów i flotokoncentratów węglowych
 • wilgotnego drewna.


Sankcje za nieprzestrzeganie zapisów uchwały antysmogowej:

Sankcje w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”.  Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Organem uprawnionym do nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska. 

Uchwała antysmogowa

pdf drukuj newsletter
do góry strony