Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie

Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska


Projekt "Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie" jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 

Projekt "Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie" realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania:4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT.

Okres realizacji projektu:01.01.2018 r. - 31.10.2018 r.

Planowana całkowita wartość projektu to3 161 841,40 zł.

Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne 2 814 131,75 zł, w tym:

współfinansowanie UE 2 392 011,99 zł,

współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa  281 413,18 zł,

wkład własny 140 706,58 zł.

W ramach projektu wykonane zostały prace remontowe i instalatorskie w celu termomodernizacji wraz z podłączeniem do miejskiej sieci cieplnej budynku Pływalni Krytej przy Al. Niepodległości 20/22 zarządzanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie.

Zakres prac obejmuje w szczególności docieplenie ścian, wymianę stolarki otworowej oraz docieplenie stropodachów i prace towarzyszące, podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, modernizacja systemu wentylacji, a także montaż kolektorów słonecznych wspomagających podgrzewanie ciepłej wody użytkowej oraz wody w basenie.

Rezultatem realizacji projektu będzie zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej oraz zmniejszenie jego negatywnego wpływu na stan powietrza w mieście.

KONTAKT:

Ksenia Jaros
Urząd Miasta Częstochowy, p. 420
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
tel. 34 3707 620
kjaros@czestochowa.um.gov.pl

pdf drukuj
do góry strony