Termomodernizacja

Logo Fundusze Europejskie, Śląskie, Unia Europejska

Gmina Miasto Częstochowa realizuje projekt pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap III – Techniczne Zakłady Naukowe ul. Jasnogórska 84/90 w Częstochowie”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, dla poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs

Projekt zakłada wykonanie termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej znajdującego się w Częstochowie, przy ul. Jasnogórskiej 84/90 na który składają się: budynek główny, budynek warsztatów oraz budynek garaży. W zakresie prac przewidziano m.in.:

-         ocieplenie ścian, stropów i dachów,

-         modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej,

-         modernizacja instalacji grzewczej wraz z wymianą grzejników.

Głównym celem projektu jest poprawa poziomu efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie, co bezpośrednio przekłada się na poprawę jakości powietrza w mieście oraz wspiera zrównoważony rozwój Subregionu

Planowana całkowita wartość projektu: 11 098 020,03 zł

Dofinansowanie: 4 900 439,54 zł

Wkład własny:  6 197 580,49zł

pdf drukuj newsletter
do góry strony