Termomodernizacja


Gmina Miasto Częstochowa realizuje projekt pn.: „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap III – Techniczne Zakłady Naukowe ul. Jasnogórska 84/90 w Częstochowie”. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, dla poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs

Projekt zakłada wykonanie termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej znajdującego się w Częstochowie, przy ul. Jasnogórskiej 84/90 na który składają się: budynek główny, budynek warsztatów oraz budynek garaży. W zakresie prac przewidziano m.in.:

  • ocieplenie ścian, stropów i dachów,
  • modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej,
  • modernizacja instalacji grzewczej wraz z wymianą grzejników.

Głównym celem projektu jest poprawa poziomu efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie, co bezpośrednio przekłada się na poprawę jakości powietrza w mieście oraz wspiera zrównoważony rozwój Subregionu 

Planowana całkowita wartość projektu: 12 253 070,00 zł

Dofinansowanie: 9 218 844,62 zł

Wkład własny:  1 626 854,94 zł


pdf drukuj
do góry strony