Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 przy ul. Łukasińskiego 70

Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Śląskie


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 


TUTUŁ PROJEKTU: Termoodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 przy ul. Łukasińskiego 70 w Częstochowie”

oś priorytetowa IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. 

Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej; 

Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej –RIT Subregionu Północnego.

W ramach inwestycji Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3  ul. Łukasińskiego 70  w Częstochowie

Cel realizacji:

Celem realizacji  projektu będzie zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie ich negatywnego wpływu na stan powietrza w mieście.  Inwestycja planowana do realizacji w ramach projektu dotyczy zarówno poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym, ale również stanowi odpowiedź na  zdiagnozowane zanieczyszczenia powietrza w mieście.

W ramach projektu termomodernizacji zostanie wykonane: docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu, wymiana rur instalacji c.o. w tym rur i grzejników, zamontowane zostaną zawory termostatyczne i regulacyjne oraz zostanie wymienione oświetlenie na energooszczędne. Zostanie również wykonane nowe pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej i remont kominów, będą pomalowane pomieszczenia wewnętrzne. Zostaną zamontowane lampy, kamery oraz nowa instalacja odgromowa.

Umowa o dofinansowanie nr.:  UDA-RPSL.04.03.02-24-0007/21-00  z dnia 25.11.2021r.

Wartość Projektu:  2.263.671,37 zł

Wydatki kwalifikowalne: 1.616.990,20 zł

Dofinansowanie: UE 1.374.441,67 zł

Wkład własny: 889.229,70 zł

Termin zakończenia projektu: 15.12.2022r.

Realizacja projektu w trakcie.

Projektant: W.P.B.M.R. BUDOREMONT ul. Garwolińska ; Częstochowa

Wykonawca AGBUS-BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Jagiellońskie 59/65

Inwestor Zastępczy: Firma Usługowa „GAWŁOWSKI” Gawłowski Piotr ul. Biała 7, Częstochowa

pdf drukuj
do góry strony