Taryfa opłat

Cennik opłat za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym
Obowiązuje od 01.11.2019

BILETY ELEKTRONICZNE NORMALNE
bez limitu wykorzystania na terenie miasta Częstochowy


Wysokość wpłaty

Koszt przejazdu
Strefa I
(1-3 przystanki)

Koszt przejazdu
Strefa II
(powyżej 3 przystanków)

30 zł2,303,50
60 zł2,203,40
100 zł2,103,30
150 zł2,003,20


BILETY ELEKTRONICZNE ULGOWE
(imienne)
bez limitu wykorzystania na terenie miasta Częstochowy


Wysokość wpłaty
Koszt przejazdu
Strefa I
(1-3 przystanki)
Koszt przejazdu
Strefa II
(powyżej 3 przystanków)
15 zł1,151,75
30zł1,101,70
50 zł1,051,65
75 zł1,001,60


BILETY ELEKTRONICZNE OKRESOWE

 MIEJSKI 60-DNIOWY (ważny przez kolejnych 60 dni od dowolnie wybranego dnia)

Rodzaje biletuImiennyNa okaziciela
normalny186,00214,00
ulgowy93,00-


MIEJSKI 30-DNIOWY (ważny przez kolejnych 30 dni od dowolnie wybranego dnia)

Rodzaje biletu
Imienny
Na okaziciela
normalny100,00114,00
ulgowy50,00-


MIEJSKI 14-DNIOWY 
(ważny przez kolejnych 14 dni od dowolnie wybranego dnia)

Rodzaje biletu
ImiennyNa okaziciela
normalny60,0068,00
ulgowy30,00-


PODMIEJSKI 30-DNIOWY (ważny przez kolejnych 30 dni od dowolnie wybranego dnia)

Rodzaje biletu ImiennyNa okaziciela
normalny124,00136,00
ulgowy62,00-


PODMIEJSKI 14-DNIOWY (ważny przez kolejnych 14 dni od dowolnie wybranego dnia)

Rodzaje biletuImiennyNa okaziciela
normalny74,0082,00
ulgowy37,00-


NA WSZYSTKIE LINIE MIEJSKIE I PODMIEJSKIE 30-DNIOWY
 (ważny przez kolejnych 30 dni od dowolnie wybranego dnia)

Rodzaje biletuImiennyNa okaziciela
normalny140,00160,00
ulgowy70,00-


NA WSZYSTKIE LINIE MIEJSKIE I PODMIEJSKIE 14-DNIOWY (ważny przez kolejnych 14dni od dowolnie wybranego dnia)

Rodzaje biletuImiennyNa okaziciela
normalny84,0096,00
ulgowy42,00-


BILETY DŁUGOOKRESOWE NA LINIE MIEJSKIE

Rodzaj biletucena
MIEJSKI SZKOLNY PÓŁROCZNY - ważny przez 180 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia
100,00
MIEJSKI SZKOLNY KWARTALNY - ważny przez 90 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia
60,00

MIEJSKI SZKOLNY 30 - DNIOWY - ważny przez 30 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia

25,00

Bilety szkolne przysługują uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych działających na terenie miasta Częstochowy, zameldowanym w Częstochowie, do ukończenia 21 roku życia.
Bilety są wyłącznie zapisane na "e-karcie", obowiązują w granicach administracyjnych miasta i są wydane na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
W przypadku "e-karty" ze zdjęciem pasażer zobowiązany jest dostarczyć kserokopię ważnej legitymacji szkolnej potwierdzającej prawo do korzystania z biletu (oryginał do wglądu).
Jeżeli na legitymacji szkolnej widnieje adres zameldowania poza Częstochową lub na legitymacji szkolnej brak adresu zameldowania, dodatkowo należy dostarczyć kserokopię zaświadczenia o zameldowaniu w Częstochowie, wydanego w Urzędzie Miasta Częstochowy (oryginał do wglądu). W przypadku "e-karty" bez zdjęcia podczas kontroli należy okazać ważną legitymację szkolną. Jeżeli na legitymacji szkolnej widnieje adres zameldowania poza Częstochową lub na legitymacji szkolnej brak adresu zameldowania, w czasie kontroli należy okazać także oryginał lub uwierzytelnioną kserokopię zaświadczenia o zameldowaniu w Częstochowie, wydanego w Urzędzie Miasta Częstochowy.

Rodzaj biletuCena
MIEJSKI DLA SENIORA ROCZNY - ważny przez rok od dowolnie wybranego dnia100,00

Bilet miejski dla Seniora roczny przysługuje emerytom, rencistom oraz osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne, przyznane decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy, zamieszkałym na terenie miasta Częstochowy, którzy osiągnęli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Bilet jest wyłącznie zapisany na "e-karcie", obowiązuje w granicach administracyjnych miasta i wydawany jest na podstawie ważnej legitymacji emeryta-rencisty, oryginału zaświadczenia (uwierzytelnionej kopii) potwierdzającego przyznanie emerytury lub renty lub oryginału (uwierzytelnionej kopii) decyzji Prezydenta Miasta Częstochowy o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego.
W przypadku "e-karty" ze zdjęciem pasażer zobowiązany jest dostarczyć kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z biletu (oryginał do wglądu).
W przypadku "e-karty" bez zdjęcia podczas kontroli należy okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz oryginał dokumentu (uwierzytelnioną kopię) potwierdzający prawo do korzystania z biletu.


BILETY JEDNORAZOWE


Rodzaj biletu
KOSZT PRZEJAZDU
(Normalny)
KOSZT PRZEJAZDU
(Ulgowy)
MIEJSKI zakupiony w sieci sprzedaży lub zakupiony przy pomocy telefonu komórkowego, uprawniający do jednego przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanków jednym pojazdem w granicach administracyjnych miasta
3,601,80
PODMIEJSKI zakupiony w sieci sprzedaży, w pojeździe lub zakupiony przy pomocy telefonu komórkowego, uprawniający do jednego przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanków jednym pojazdem w granicach administracyjnych i poza granicami miasta
5,002,50
CZASOWY 45-MINUTOWY zakupiony w sieci sprzedaży lub w pojeździe, uprawniający do przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanków, dowolną liczbą pojazdów, ważny przez okres 45 minut od momentu skasowania w granicach administracyjnych miasta
4,002,00
CZASOWY 60-MINUTOWY zakupiony w sieci sprzedaży lub w pojeździe, uprawniający do przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanku w dowolną liczbą pojazdów, ważny przez okres 60 minut od momentu skasowania w granicach administracyjnych miasta i poza granicami miasta
5,402,70
CZASOWY 24-GODZINNY zakupiony w sieci sprzedaży lub w pojeździe, uprawniający do przejazdu na wszystkich liniach obejmującego dowolną liczbę przystanków, dowolną liczbą pojazdów, ważny przez 24 godziny od momentu skasowania w granicach administracyjnych miasta
14,007,00
WEEKENDOWY - zakupiony w sieci sprzedaży lub w pojeździe uprawniający do przejazdu na wszystkich liniach obejmującego dowolną liczbę przystanków, dowolną liczbą pojazdów, ważny od godziny 19:00 w piątek do godziny 8:00 w poniedziałek w granicach administracyjnych miasta.
18,009,00
WEEKENDOWY GRUPOWY - zakupiony w sieci sprzedaży lub w pojeździe uprawniający do przejazdu grupę liczącą do 5 osób, na wszystkich liniach obejmującego dowolną liczbę przystanków dowolną liczbą pojazdów, ważny od godziny 19:00 w piątek do godziny 8:00 w poniedziałek w granicach administracyjnych miasta.
32,00-


Bilety jednorazowe papierowe zakupione w sieci sprzedaży podlegają kasowaniu.

INNE OPŁATY:

1. Opłata za przewóz roweru za zgodą kierującego pojazdem:
- na liniach miejskich: 3,60
- na liniach podmiejskich: 5,00

2. Przewóz bagażu, wózków oraz zwierząt nie podlega opłatom.

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 590.2019 Prezydenta Miasta Częstochowyz dnia 25.10.2019

pdf drukuj newsletter
do góry strony