Aktualności

SYMBOLICZNE MIEJSCE W WILNIE NA KARTACH NOWEJ PUBLIKACJI

13.05.2022

Chodzi o mauzoleum ,,Matka i Serce Syna”, gdzie – zgodnie z nazwą – spoczywa matka Józefa Piłsudskiego oraz serce samego Marszałka. Spotkanie z Ryszardem Stefaniakiem, autorem monografii poświęconej temu miejscu, odbędzie się 13 maja w Ośrodku Promocji Kultury.     

Książka historyka Ryszarda Stefaniaka nosi tytuł „Matka i Serce Syna na wileńskiej Rossieˮ. Autor będzie o niej opowiadał już w najbliższy piątek, 13 maja, o godz. 17 przy ul. Dąbrowskiego 1 – czyli w siedzibie Ośrodka Promocji Kultury ,,Gaude Mater”. Spotkanie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich chętnych.

Cmentarz Rossa należy do tych miejsc, które dla odwiedzających Wilno Polek i Polaków mają szczególne znaczenie. Jako że są tam m.in. groby polskich żołnierzy z lat 1919-1920 i 1939-1944, a także wybitnych, zasłużonych postaci, Rossa ma status ,,nekropolii narodowej”. W jej obrębie znajduje się mauzoleum ,,Matka i Serce Syna” – to tam złożone zostało serce Józefa Piłsudskiego oraz ciało jego matki – Marii. Życzeniem samego Marszałka było to, aby jego serce spoczęło blisko jego żołnierzy pochowanych w Wilnie. Cmentarz na Rossie jest też miejscem pochówku siostry Piłsudskiego oraz jego pierwszej żony.
 
Ryszard Stefaniak to doktor nauk humanistycznych w dziedzinie historii, honorowy członek Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, także – nauczyciel historii i obecny zastępca prezydenta Częstochowy. Napisał kilkanaście książek historycznych, niejednokrotnie z wątkami częstochowskimi. Są wśród nich „Generałowie Drugiej Rzeczypospolitej a Jasna Góra Zwycięstwa”, „Częstochowa i Jasna Góra a Józef Piłsudski i jego idee”, „Częstochowa wobec śmierci Józefa Piłsudskiego w latach 1935-1939ˮ, „Obchody Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Polsce do 1939 rokuˮ czy  „Dziesięciolecie Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej 1920-1930ˮ – by wspomnieć tylko niektóre. Ryszard Stefaniak zajmował się też dziejami ruchu harcerskiego w Częstochowie i na ziemiach polskich – to zainteresowanie badawcze także przyniosło szereg publikacji. Pisał też o postaciach Honorowych Obywateli Częstochowy (m.in. Ryszardzie Kaczorowskim czy Zygmuncie Rolacie); był też współautorem publikacji z obszaru pedagogiki. Ma za sobą udział w konferencjach naukowych wokół zagadnień historii współczesnej oraz szkolnictwa i wychowania. W ramach projektów edukacyjnych jest autorem publikacji poświęconych XX-wiecznym dziejom Częstochowy – m.in. międzywojniu, okresowi okupacji czy roli częstochowian w wysiłkach na rzecz odzyskania niepodległości.  

m.in. na podstawie informacji OPK ,,Gaude Mater”

na zdjęciach obok i u góry: okładka książki „Matka i Serce Syna na wileńskiej Rossieˮdo góry strony