Aktualności

SUKCESY W SPORCIE W 2021 – MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

07.02.2022

Do 28 lutego jest czas, aby proponować zawodniczki, zawodników, trenerów czy działaczy sportowych, którzy – zdaniem wnioskujących – zasługują na nagrody bądź wyróżnienia Miasta Częstochowy.

Kandydatury do nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe uzyskane wyłącznie w 2021 r. muszą spełniać kryteria regulaminowe. Zgłoszenia mogą wnosić radne i radni Miasta Częstochowy, stowarzyszenia sportowe i rekreacyjne oraz wydział Urzędu Miasta właściwy do spraw sportu.

Wypełniony wniosek bądź wnioski (odrębny dla każdego zawodnika i dla każdego trenera i działacza) wraz z klauzulą informacyjną na temat przetwarzania danych osobowych należy przesłać na adres Urząd Miasta Częstochowy, 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13 z adnotacją o skierowaniu go do Wydziału Kultury, Promocji i Sportu. Wnioski można też dostarczać do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, przy ul. Śląskiej 11/13 (pokój 3) w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego. Można też składać dokumenty za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

Do każdego wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację potwierdzającą uzyskane przez zawodniczkę bądź zawodnika osiągnięcia (komunikat, protokół z zawodów, ewentualnie adres strony internetowej, gdzie zamieszczono wyniki rywalizacji itp.). Dokumenty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

A oto szczegółowe wymagania:

Nagrody mogą być przyznane za następujące wybitne osiągnięcia sportowe (indywidualnie lub drużynowo) – miejsca medalowe na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski, miejsca punktowane na Igrzyskach Olimpijskich, zdobycie Pucharu Polski w kategorii seniorów oraz szczególny wkład w awans drużyny do najwyższej ligi państwowej w kategorii seniorów.

Z kolei wyróżnienia mogą być przyznane za następujące wybitne osiągnięcia  (indywidualnie lub drużynowo) – miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach młodzieżowych lub miejsca medalowe na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Nagrody i wyróżnienia mogą otrzymać zawodniczki/zawodnicy posiadający i nieposiadający licencję polskiego związku sportowego oraz trenerzy i działacze zasłużeni w osiąganiu wyników przez swoich zawodników.

Do nagród i wyróżnień można proponować osoby reprezentujące stowarzyszenia sportowe z terenu miasta Częstochowy, jednak z pewnymi ograniczeniami: w dyscyplinach indywidualnych – maksymalnie 10 zawodniczek/zawodników z jednego stowarzyszenia, za osiągnięcia drużynowe – maksymalnie 50 proc. składu drużyny, jeden działacz z jednego stowarzyszenia.

Pełny regulamin i wnioski są w załącznikach poniżej. Dostępne są także w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy (budynek Urzędu Miasta przy alei Najświętszej Maryi Panny 45a, pokój 3 – po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu konieczności uzyskania wzorów wniosków w ten sposób).

Na podst. informacji z Referatu Sportu Wydziału Kultury, Promocji i Sportu UM

U góry: grafika poglądowa (źródło)

do góry strony