Stowarzyszenia

 • Stowarzyszenie Abstynenckie "Północ"
  ul. Czecha 21, 42-224 Częstochowa
  tel.: 34 362 22 69
 • Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ostoja"
  ul. Sikorskiego 78/80, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 368 32 94
 • Klub Abstynenta "Wytrwałość"
  ul. Waszyngtona 39, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 324 55 20, 669 904 901
 • Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej
  al. Najświętszej Maryi Panny 54, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 366 48 20
 • Antykomunistyczny Związek Więźniów Politycznych 1939-1989
  ul. Waszyngtona 62/3, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 324 54 43
 • Arcybiskupi Komitet Wsparcia Bezrobotnych Archidiecezji Częstochowskiej
  ul. Staszica 5, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 365 52 82; 601 528 678
 • Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
  ul. Staszica 5, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 368 05 82; 34 368 05 83
 • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne JOZUE-Poradnia Psychologiczna "Bliska" działająca w poniedziałki i środy od 10:00-12:00
  ul. Gaczkowskiego 15 a, 42-208 Częstochowa
  tel.: 34 371 21 18; 512 154 124
 • Częstochowski Klub Miłośników Historii im. Mecenasa Jana Pietrzykowskiego
  ul. Kopernika 4, 42-207 Częstochowa
  tel.: 324 94 67
 • Częstochowski Park Technologiczny
  ul. Rząsawska 9, 42-209 Częstochowa
  tel.: 034 364 33 72
 • Częstochowski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
  ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 322 24 93
 • Częstochowskie Stowarzyszenie Esperanckie
  ul. Sikorskiego 56, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 361 25 57
 • Częstochowskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej dla Dzieci i Dorosłych Dar Serca
  ul. Kopernika 34, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 361 02 91
 • Częstochowskie Stowarzyszenie Plastyków im. Jerzego Dudy - Gracza
  ul. Waszyngtona 62, 42-200 Częstochowa
  tel.: 602 558 939; 34 325 12 79; 34 364 17 20
 • Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu
  ul. Nałkowskiej 11, 42-200 Częstochowa
  tel.: 531-037-806, 500-325-679
 • Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
  ul. Nowowiejskiego 3, 42-217 Częstochowa
  tel.: 603245710, 34 368 18 11
 • Częstochowskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów Praktyków
  ul. Legionów 58/10, 42-202 Częstochowa
  tel.: 509 261 062
 • Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości
  ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 377-01-21; 34 377-01-24
 • Częstochowskie Towarzystwo Naukowe
  ul. Aleja NMP 22, 42-200 Częstochowa
  tel.: 609469723, 792803801
 • Częstochowskie Towarzystwo Ognisk Wychowawczych
  ul. Warszawska 13, 42-202 Częstochowa
  tel.: 503133567
 • Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
  ul. Rejtana 7 b, 42-202 Częstochowa
  tel.: 363 9754
 • Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej - Rada TJO
  ul. Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 324 63 48
 • Grono Konserwatorów Zabytków Archeologicznych RP
  ul. Mirowska 8, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 365 16 38
 • Jurajskie Stowarzyszenie Kinezjologów
  ul. Broniewskiego 3, 42-200 Częstochowa
  tel.: 601279009
 • Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne „Betel"
  ul. Nowowiejskiego 3, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 361 21 10
 • Klub Inteligencji Katolickiej
  ul. Kilińskiego 8, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 3616168
 • Stowarzyszenie Więzionych, Internowanych i Represjonowanych „WIR”
  ul. Łódzka 8/12, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 368 36 20, 343605570
 • Komitet Budowy Pływalni dla P.S.P.15 w Częstochowie
  ul. Wirażowa 8, 42-200 Częstochowa
  tel.: 34 365 01 00
 • Liga Krajowa
  al. Najświętszej Maryi Panny 22, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 365 66 31
 • Liga Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgu
  ul. Worcela 20/22, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 324 43 16
 • Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne - Oddział w Częstochowie
  ul. Waszyngtona 73/15, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 324 97 25
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciągarskie
  al. Armii Krajowej 19 lok.310, 42-200 Częstochowa
  tel.: 34 325 07 85
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii im. Jana Długosza
  al. Armii Krajowej 13/15p1026, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 361 49 18 wew. 255; 660 053 963
 • Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego
  ul. Nowowiejskiego 3, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 361 87 19; 34 325 67 87
 • Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy Korpusu Wojska Polskiego
  ul. Waszyngtona 62, 42-217 Częstochowa
  tel.:  34 3244939 ; wt. I pt.
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Bractw Optymalnych im. Prof. W. Sedlaka - Oddział w Częstochowie
  ul. Andresa 2 F, 42-224 Częstochowa
  tel.: 34 362 34 99
 • Ogólnopolskie Zrzeszenie Emerytów i Rencistów
  al. Najświętszej Maryi Panny 2, 42-202 Częstochowa
  tel.: 502916526
 • Okręgowe Towarzystwo Rzemieślniczo-Przemysłowe
  ul. Bohaterów Katynia 25 m. 29, 42-208 Częstochowa
  tel.: 34 363 94 74
 • Ośrodek Wychowawczo-Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej Polskiego Związku Niewidomych
  al. Wolności 20, 42-200 Częstochowa
  tel.: 34 360 50 06; 34 360 55 35
 • Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy
  ul. Waszyngtona 47 a, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 324 77 58 502 741 525
 • Polski Klub Kawaleryjski Oddział Terenowy im. 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich
  ul. Mstowska 46, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 324 76 51
 • Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie
  ul. Krasińskiego 11 a, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 361 46 60
 • Polski Związek Byłych WięŹniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych - Okręg w Częstochowie
  ul. Chłopickiego 19/38, 42-215 Częstochowa
  tel.: 34 313 15 37
 • Polski Związek Chórów i Orkiestr
  ul. Ogińskiego 13 a, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 324 46 51
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Okręgowy
  al. Pokoju 11, 42-207 Częstochowa
  tel.: 34/324-45-06; 34 324-30-40
 • Polski Związek Filatelistów - Zarząd Okręgu
  ul. Ogrodowa 67, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 365 84 46; 509 122 830
 • Polski Związek Głuchych - Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
  al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa
  tel.: 34 363 18 88
 • Polski Związek Głuchych Koło Terenowe
  ul. Orlik-Ruckemanna 14, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 361 60 61
 • Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Zarząd Okręgu w Częstochowie
  ul. Zielonogórska 21, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 362 90 69; 507 046 400
 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Oddział Częstochowa
  ul. Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 324 78 72
 • Polski Związek Niewidomych w Częstochowie Okręg Śląski Delegatura w Częstochowie
  al. Pokoju 13, 42-207 Częstochowa
  tel.: 570-889-002, 363-51-68
 • Polski Związek Wędkarski - Zarząd Okręgu
  al. Władysława Jagiełły 63, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 360 53 13
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło Terenowe w Częstochowie
  ul. Waszyngtona 69/71, 42-217 Częstochowa
  tel.: 509774987
 • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów MACIERZ
  ul. Nowowiejskiego 3, 42-217 Częstochowa
  tel.:  34 324 72 51; 782 983 586
 • Polskie Towarzystwo Chemiczne - Oddział w Częstochowie
  al. Armii Krajowej 12/15, 42-218 Częstochowa
 • Polskie Towarzystwo Dysleksji - Oddzial Terenowy
  ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa
  tel.: 34 362 24 24
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddzial w Częstochowie
  ul. Kilińskiego 32/34, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 324 26 30; 34 324 97 33
 • Polskie Towarzystwo Fizyczne - Oddział w Częstochowie
  ul. Armii Krajowej 13/15, 42-218 Częstochowa
  tel.: (34) 361 49 18 (19) wew. 272
 • Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddzial w Częstochowie
  ul. Gombrowicza 7/11, 42-224 Częstochowa
  tel.: 34 362 23 32
 • Polskie Towarzystwo Lasaliańskie
  ul. Pułaskiego 4/6, 42-226 Częstochowa
  tel.: 34 361 59 20
 • Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych
  ul. Armii Krajowej 19, 42-218 Częstochowa
  tel.: 3250721
 • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - Oddział w Częstochowie
  42-217 Częstochowa skr. pocztowa 428
  tel.: 695329070
 • Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej
  ul. Jasnogórska 15 a, 42-224 Częstochowa
  tel.: 34 365 18 31; 34 365 17 91
 • Polskie Towarzystwo Pediatryczne
  ul. Bialska 104/108, 42-218 Częstochowa
  tel.: 34 367 31 12
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - Koło Terenowe w Częstochowie
  ul. Mirowska 15, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 364 02 57
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne
  ul. Legionów 58/10, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 361-94-34, 533 300 966
 • Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych
  al. Armii Krajowej 36, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 325 05 46
 • Polskie Towarzystwo Statystyczne
  al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa
  tel.: 34 366 01 04
 • Polskie Towarzystwo Taneczne - Okręg Częstochowski
  ul. Ogińskiego 13 a, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 324 46 51
 • Rada Ruchów, Stowarzyszeń i Bractw Archidiecezji Częstochowskiej
  al. Najświętszej Maryi Panny 54, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 328 50 98
 • Rada Terenowej Jednostki Organizacyjnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
  ul. Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 324 63 48
 • Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie
  ul. Piłsudskiego 34/36, 42-202 Częstochowa
  tel.: 501 052 280
 • Ruch Inicjatyw Społeczno Ekologicznych PRZYTULIA
  ul. Marii Konopnickiej 117, 42-260 Kamienica Polska
  tel.: 696 171 058
 • Rycerstwo Orderu Czarnej Madonny
  ul. Kordeckiego 2, 42-226 Częstochowa
 • Salezjański Ośrodek Wychowania i Animacji SOWA
  ul. Kościelna 53/63, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 365 09 88; 608 363 966
 • Społeczny Samorząd Mieszkańców
  ul. Nowowiejskiego 3, 42-202 Częstochowa
  tel.: 362 94 44
 • Stowarzyszenie Absolwentów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
  ul. Pułaskiego 15, 42-226 Częstochowa
  tel.: 34 324 12 28
 • Stowarzyszenie Archeologiczno-Numizmatyczne im. Dr Władysława Terleckiego
  ul. Kossaka 26, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 365 86 99; 509-534-246
 • Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP- Oddział w Częstochowie
  ul. Kopernika 11/11, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 324 69 35
 • Stowarzyszenie Artystyczne BaseArt
  ul. Mickiewicza 18/14, 42-217 Częstochowa
  tel.: 662 53 09 17
 • Stowarzyszenie AUXILIO VENIRE
  ul. al. Aleja Wolności 44, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 365 58 04, 604298957
 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Okręgu
  al. Najświętszej Maryi Panny 22, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 323 29 44
 • Stowarzyszenie BŁĘKITNA GWIAZDA
  al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa
 • Stowarzyszenie Civitas Christiana - Oddział Terenowy
  ul. Targowa 1, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 324 63 68; 604 963 514
 • Stowarzyszenie Communio in Christo
  ul. Warszawska 452 a, 42-209 Częstochowa
  tel.: 34 366 50 84
 • Stowarzyszenie Czas Młodych
  ul. Dekabrystów 9/17/55, 42-218 Częstochowa
  tel.: 601 090 475
 • Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. Siostry Faustyny w Archidiecezji Częstochowskiej
  ul. Limanowskiego 120, 42-208 Częstochowa
  tel.: 34 323 04 62
 • Stowarzyszenie Częstochowski Inkubator Przedsiębiorczości
  ul. Sucharskiego 22, 42-215 Częstochowa
  tel.: 34 368 33 10; 603 315 566
 • Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki
  al. Wolności 44, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 368 29 92; 509 656 937
 • Stowarzyszenie dla Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej
  ul. Waszyngtona 4/8 pok.36, 42-217 Częstochowa
 • Stowarzyszenie Drobnych Producentów Warzyw, Owoców i Kwiatów PROMENADA II
  ul. Kisielewskiego 40, 42-215 Częstochowa
  tel.: 34 372 20 49
 • Gospodarcze
  ul. Jana III Sobieskiego 13 A lok.2, 42-217 Częstochowa
 • Stowarzyszenie "Fabryka Twórczości"
  ul. Bór 230C, 42-202 Częstochowa
  tel.: 696 178 477
 • Stowarzyszenie GAMMA
  al. Armii Krajowej 82 m 59, 42-215 Częstochowa
 • Stowarzyszenie Handlowców im. Dr J.Korczaka
  ul. ul. Korczaka paw. nr 5 , 42-217 Częstochowa
  tel.: 365 53 60
 • Stowarzyszenie Handlowców Jagiellończycy
  ul. Brzozowa 2/8, 42-216 Częstochowa
  tel.: 604561552, 34 363 82 27
 • Stowarzyszenie Handlowców Targowiska przy Św. Barbary
  ul. Czarnieckiego 30, 42-218 Częstochowa
  tel.: 34 361 16 15
 • Stowarzyszenie Integracji Społecznej Regionalnego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Ziemi Częstochowskiej
  ul. Księżycowa 12, 42-202 Częstochowa
  tel.: 604 949 454
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
  ul. Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 324 50 41
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
  ul. Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 324 50 42
 • Stowarzyszenie Jazzowe w Częstochowie
  ul. Wilsona 16, 42-202 Częstochowa
  tel.: 502352396
 • Stowarzyszenie Kapela Jasnogórska
  ul. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa
  tel.: 34 324 36 38
 • Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 11 Pułku Ułanów Legionowych
  ul. Schillera 2 m 43, 42-224 Częstochowa
  tel.: 501 707 391
 • Stowarzyszenie Kierowców INTER-TAXI
  ul. Czecha 19 a, 42-224 Częstochowa
  tel.: 34 362 38 23; 34 366 99 60; 800 222 222; 34 362 62 62
 • Stowarzyszenie Koteria Poetów i Prozaików
  al. Armii Krajowej 36 A, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 361 39 21
 • Stowarzyszenie KREATYWNE KOBIETY
  ul. Bienia 8 m 94, 42-208 Częstochowa
  tel.: 34 324 71 42
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Częstochowie
  al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa
  tel.: 34/363-38-54
 • Stowarzyszenie Kupców MEGASAM
  al. Wolności 3 lok. 5, 42-202 Częstochowa
 • Stowarzyszenie Kupców PROMENADA
  ul. Kiedrzyńska 134, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 372 17 05
 • Stowarzyszenie Kupców Targowiska Wały Dwernickiego
  ul. Wały Dwernickiego 11, 42-202 Częstochowa
  tel.: 609493644
 • Stowarzyszenie LANCET
  ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 1, 42-218 Częstochowa
  tel.: 34 325 51 16
 • Stowarzyszenie Miłośników Internetu "?Inds"
  ul. Witosa 5, 42-224 Częstochowa
  tel.: 34 390 65 05
 • Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mirowskiej
  ul. Mączna 122, 42-202 Częstochowa
 • Stowarzyszenie MONAR: Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Częstochowie
  al. Wolności 44/19, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 365 48 99
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uśmiech Dziecka
  ul. Manganowa 12a, 42-202 Częstochowa
  tel.: 361 88 26, 604 369 676
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych INTEGRACJA
  ul. Olszowa 2, 42-208 Częstochowa
  tel.: 34 322 01 31
 • Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących Pomocy NADZIEJA
  ul. Tartakowa 70, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 323 32 59; 604 917 950
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Pedagogiki Waldorfskiej
  ul. Pużaka 11/59, 42-224 Częstochowa
  tel.: 34 362 4 01
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu i Utworzenia Województwa Częstochowskiego
  ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa
  tel.: 609138693
 • Stowarzyszenie NASZA CZĘSTOCHOWA
  ul. Gronowa 17 b, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 377 99 29
 • Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
  ul. Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
  tel.: 034/362-72-18
 • Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego
  ul. Kopernika 16/18, Częstochowa
  tel.: 34/324 63 48
 • Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa
  ul. Kopernika 16/18, Częstochowa
  tel.: 34 365 96 27 wew. 11
 • Stowarzyszenie NIRWANA Ośrodek Holistycznego Doskonalenia się
  ul. Dąbkowskiego 27 m 1, 42-217 Częstochowa
 • Stowarzyszenie OMEN
  ul. Iwaszkiewicza 1/50, 42-224 Częstochowa
 • Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
  ul. Krakowska 45, 42-218 Częstochowa
  tel.: 360 5491
 • Stowarzyszenie Oświatowców Polskich - Oddział Terenowy
  ul. Ogrodowa 47, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 324 15 17; 602 660 887
 • Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze Z UFNOŚCIĄ W TRZECIE TYSIĄCLECIE
  ul. Michałowskiego 30, 42-224 Częstochowa
  tel.: 34 325 77 90
 • Stowarzyszenie Pirotechników Widowiskowych GOLDREGEN
  al. Najświętszej Maryi Panny 11, 42-202 Częstochowa
  tel.: 601416001
 • Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką - Zarząd Terenowy
  al. Najświętszej Maryi Panny 2, 42-202 Częstochowa
  tel.: 034/324-13-84
 • Stowarzyszenie Polskiej Pomocy Społeczno-Charytatywnej PATRONAT
  ul. Lange 5/14, 42-215 Częstochowa
  tel.: 34 322 32 25
 • Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dializowanym NEFRO
  ul. PCK 1, 42-218 Częstochowa
  tel.: (34) 325-26-73
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo RAZEM
  ul. Jasnogórska 36, 42-202 Częstochowa
  tel.: 361 5284, 500 670313
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Skrawek Nieba
  ul. Krakowska 80 bl. 3, 42-202 Częstochowa
  tel.: 606-701-205, 34 3683192 wew. 217
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom Jest Nadzieja
  ul. Św. Barbary 51, 42-226 Częstochowa
  tel.: 343 63 9974 (34) 368-35-60
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
  ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 1, 42-218 Częstochowa
  tel.: 34 325 72 36 wew. 226
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzinom YAVA
  ul. Lakowa 101, 42-280 Częstochowa
  tel.: 34 361 80 56, 507 053 834, 531 084 020
 • Stowarzyszenie SOS-WZW
  ul. Zana 6, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 365-37-12
 • Stowarzyszenie Pomocy w Zapobieganiu i Leczeniu Chorób Serca TWOJE SERCE
  ul. Michałowskiego 17, 42-224 Częstochowa
  tel.: 34 362 51 10
 • Stowarzyszenie PRO PUBLICO BONO
  ul. Równoległa 38/40 m 71, 42-216 Częstochowa
 • Stowarzyszenie Proartystyczne INTEGRACJA
  ul. Okólna 107/3, 42-214 Częstochowa
  tel.: 607 335 530
 • Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Nasze Dzieci
  al. Wolności 46, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 365 30 40
 • Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Kolejarzy w Częstochowie
  al. Wolności 46, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 366 42 17 wew. 49
 • Stowarzyszenie Przeciwnicy Podziałów Społecznych CHARYZMAT
  ul. Starzyńskiego 7 m 25, 42-224 Częstochowa
  tel.: 600 992 309
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater
  ul. Waszyngtona 61/63, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 362 03 95
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Noworodków
  ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 1, 42-218 Częstochowa
  tel.: 34 325 26 68 wew.278
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
  ul. Łukasińskiego 24, 42-207 Częstochowa
  tel.: 34 322 33 84
 • Stowarzyszenie Przymierze Pomocy Społeczno-Charytatywnej
  ul. Gwiezdna 10 m 20, 42-224 Częstochowa
  tel.: 34 362 27 75; 600 992 309
 • Stowarzyszenie PRZYWRÓĆMY DZIECIOM ZDROWIE
  ul. Bialska 104/118, 42-218 Częstochowa
  tel.: 34 367 36 12, 34-367-36-20
 • Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych SERCE
  ul. Jasnogórska 36, 42-202 Częstochowa
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej
  al. Jana Pawła II 82, 42-218 Częstochowa
  tel.: 34 323 67 72, 603 63 1555
 • Stowarzyszenie RODZINA KATYŃSKA
  ul. Okólna 17/19/110, 42-218 Częstochowa
  tel.: 34 324 09 31, 694 689 865, 696 117 959
 • Stowarzyszenie RODZINA POLICYJNA 1939
  ul. Ks. Popiełuszki 5, 42-217 Częstochowa
 • Stowarzyszenie Rozwoju Turystycznego Regionu Częstochowskiego
  ul. św. Jozafata 13, 42-280 Częstochowa
  tel.: 34 324 68 64
 • Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie
  ul. Jasnogórska 17, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 324 39 07, 503970162
 • Stowarzyszenie Szarych Szeregów - Oddział Częstochowa
  ul. Zapolskiej 16/3, 42-215 Częstochowa
  tel.: 343252927; 693 529 798
 • Stowarzyszenie Śpiewacze POCHODNIA przy Rzemiośle Częstochowskim
  al. Kościuszki 6 pok. 16, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 363 80 56
 • Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości
  ul. Śląska 15, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 365 39 07
 • Stowarzyszenie Wspierania Aktywnej Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych REMEDIUM
  ul. Obrońców Westerplatte 23/15, 42-218 Częstochowa
 • Stowarzyszenie Wspierania Domu Pomocy Społecznej w Turowie
  ul. Struga 14, 42-208 Częstochowa
  tel.: 34 328 60 78
 • Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej "Kontra"
  ul. Ludowa 58, 42-215 Częstochowa
  tel.: 609381364
 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Charytatywnych im. Matki Teresy z Kalkuty
  al. Niepodległości 50 lok. 11, 42-216 Częstochowa
  tel.: 34 363 99 74
 • Stowarzyszenie Współpracy z Osobami Niepełnosprawnymi TACY SAMI
  ul. Pułaskiego 59 lok. 65, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 363 80 69
 • Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta
  ul. Kilińskiego 62, 42-218 Częstochowa
  tel.: 34 361 25 68
 • Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej
  ul. Dąbrowskiego 69 pok. 20, 42-218 Częstochowa
  tel.: 34 325 02 53
 • Stowarzyszenie Wystawców i Importerów Imprez Rozrywkowych
  ul. Średnia 11, 42-221 Częstochowa
 • Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy AGAPE
  al. Wolności 44, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 362 78 66
 • Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy ROZSĄDEK
  ul. Księżycowa 12, 42-202 Częstochowa
  tel.: 343614150, 602 446 034
 • Stowarzyszenie Zwykłe Osób Poszkodowanych Upadłością Spółdzielni Pracy ODZIEŻ
  ul. 7 Kamienic 9/28, 42-226 Częstochowa
 • Światowa Rada Badań nad Polonią
  ul. Pułaskiego 4 lok. 6, 42-226 Częstochowa
  tel.: 34 368 42 27
 • Światowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii
  ul. Pułaskiego 4/6, 42-226 Częstochowa
  tel.: 34 36 84 208
 • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg w Częstochowie
  ul. Nowowiejskiego 3, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 365 13 02; 34 323 20 81
 • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
  al. Pokoju 12, 42-207 Częstochowa
  tel.: 34 365 30 44; 505 104 633
 • Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy
  ul. Niepodległości 20/22, 42-202 Częstochowa
  tel.: 343892588
 • Towarzystwo Absolwentów, Uczniów i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza
  al. Najświętszej Maryi Panny 56, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 324 16 14; 604 302 632
 • Towarzystwo Internistów Polskich - Zarząd Oddziału w Częstochowie Prezes/Przewodniczący: Krzysztof Janik
  ul. Królowej Bony 1/3, 42-226 Częstochowa
  tel.: 34 325 48 21
 • Towarzystwo Kierowców Taksówek ECHO-TAXI
  ul. Wały Dwernickiego 121, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 361 19 19
 • Towarzystwo Lekarskie. Częstochowskie Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności
  ul. Jana III Sobieskiego 7a, 42-217 Częstochowa
  tel.: 343241800, 601291022
 • Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
  ul. Nowowiejskiego 3, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 365 34 64; 34 365 79 85
 • Towarzystwo Muzyków Orkiestry Dętej
  ul. Orzechowskiego 7, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 324 44 43
 • Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich - Oddział w Częstochowie
  al. Jana Pawła II 126/130, 42-202 Częstochowa
  tel.: 516 050 210
 • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział Częstochowa
  ul. Kopernika 8 a, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 324 34 76; 606 101 562
 • Towarzystwo Obrony Produkcji Polskiej
  ul. Zana 4/39, 42-217 Częstochowa
  tel.: 511251052
 • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Oddział Częstochowa
  al. Wolności 77/79, 42-224 Częstochowa
  tel.: 34 324 24 68
 • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Częstochowskie
  al. Wolności 44, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 362 78 66
 • Towarzystwo Przyjaciół Brzezin
  ul. Żyzna 71, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 327 61 65
 • Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy
  ul. Najświętszej Maryi Panny 45, 42-271 Częstochowa
  tel.: 503 399 817
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski
  ul. Waszyngtona 62, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 324 91 71, 34 324 59 17
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy
  ul. Nowowiejskiego 15, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 324 47 50
 • Towarzystwo Przyjaciół Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej
  ul. Pułaskiego 100/120, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 363 59 31
 • Towarzystwo Przyjaciół KUL
  al. Najświętszej Maryi Panny 54, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 365 77 42
 • Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych im. Wandy Wereszczyńskiej
  ul. Broniewskiego 3, 42-218 Częstochowa
 • Towarzystwo Przyjaciół Zawodzia
  ul. Pogodna 17, 42-202 Częstochowa
  tel.: 602 372 161
 • Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych POWRÓT z U
  ul. Wiolinowa 1, 42-221 Częstochowa
  tel.: 34 324 60 97
 • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce - Oddział w Częstochowie
  ul. Dąbrowskiego 4/9, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 324 12 61
 • Towarzystwo Upowszechniania Sztuki Baletowej „Terpsychora” w Częstochowie
  al. Wolności 44, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 361 24 68, 606 656 284
 • Towarzystwo Wspierania Rozwoju Psychiatrii
  ul. Tucholska 3, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 325 72 36
 • Towarzystwo ZIEMOWIT
  ul. Hubala 1/5, 42-224 Częstochowa
 • Unia Laikatu Katolickiego
  ul. Ogrodowa 24/44, 42-202 Częstochowa
  tel.: 502 013 565
 • Unia Obrony Praw Lokatorów Mieszkańców Województwa Śląskiego
  ul. Ogrodowa 4, 42-202 Częstochowa
  tel.: 698 722 871
 • Zrzeszenie Studentów Polskich Rada Okręgowa w Częstochowie
  ul. Akademicka 5 p. 2, 42-218 Częstochowa
  tel.: 34 325 09 82
 • Zrzeszenie SZKÓŁKARZ Producenci Drzew i Podkładów Owocowych
  ul. Wolna 2 b, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 361 95 19
 • Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP - Zarząd Rejonowy
  ul. Legionów 20 pok.8, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 324 26 64 wew. 279
 • Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej Częstochowski Związek Drużyn Harcerzy
  ul. Sieradzka 9 f, 42-210 Częstochowa
  tel.: 34 362 89 77
 • Związek Inwalidów Wojennych RP - Zarząd Okręgowy w Częstochowie
  ul. Waszyngtona 62, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 324 15 27
 • Związek Kombatantów RP i Byłych WięŹniów Politycznych - Zarząd Okręgowy
  ul. Waszyngtona 62, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 324 16 02; 602 358 671
 • Związek Piłsudczyków RP - Oddział w Częstochowie
  ul. Powstańców Śląskich 9 m 26, 42-216 Częstochowa
  tel.: 34 363 19 61; 603 538 736
 • Związek Polskich Artystów Plastyków - Okręg Częstochowski
  al. Najświętszej Maryi Panny 57, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 324 66 81
 • Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników - Okręg Częstochowa
  ul. Nowowiejskiego 3, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 328 10 71
 • Bank Żywności w Częstochowie
  ul. Waszyngtona 47a/3, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 368 24 48
 • Związek Strzelecki Strzelec
  ul. Piłsudskiego 31, 42-202 Częstochowa
 • Związek Sybiraków - Oddzial Częstochowa
  ul. Nowowiejskiego 24 a, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 366 45 22
 • Związek WięŹniów Politycznych Okresu Stalinowskiego - Oddział Częstochowa
  ul. Nowowiejskiego 3, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 325 65 26
 • Regionalny Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Zarząd Główny w Częstochowie
  ul. Waszyngtona 62/5, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 317 04 24
 • Ogólnopolski Związek Reprosjonowanych Politycznie Żołnierzy Batalionów Budowlanych
  ul. Bohaterów Katynia 29/49, Częstochowa
  tel.: 34 363 68 83; 34 363 47 59
 • Europejskie Stowarzyszenie Młodych Prawników
  ul. Krzemienna 7 lok.1, 42-221 Częstochowa
  tel.: 661 781 154
 • Jurajsko-Śląskie Stowarzyszenie DOM EUROPEJSKI
  al. Wolności 46, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 366 96 29
 • Stowarzyszenie Kreatywnych
  ul. Legnicka 35 a, 42-202 Częstochowa
 • Stowarzyszenie Historyczne Żydów Miasta Częstochowy
  ul. Garibaldiego 18, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 365 38 98, 509 395 374;
 • Stowarzyszenie OTWARTE SERCE
  ul. Łódzka 33, 42-218 Częstochowa
 • Społeczno-charytatywne
  ul. Waszyngtona 62 lok. 5, 42-217 Częstochowa
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Pomagajmy Razem
  ul. Jasnogórska 34, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 372 42 22
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej
  ul. Krakowska 45, 42-202 Częstochowa
  tel.: (0-34) 360-54-91
 • Stowarzyszenie Wspierania Młodzieży Wokalnie Utalentowanej
  ul. Gajcego 4 lok.79, 42-224 Częstochowa
  tel.: 34 362 56 53
 • Inicjatywa Wspierania Szkoły OSIEMNASTKA
  ul. Orkana 95/109, 42-229 Częstochowa
  tel.: 34 366 33 33
 • Pozytywna Aura
  ul. Orkana 87/91/13, 42-229 Częstochowa
  tel.: 34 363 29 79
 • Stowarzyszenie EMIGRANT
  ul. Kalinowa 26, 42-201 Częstochowa
  tel.: 603 800 058
 • Stowarzyszenie Widzieć Lepiej
  ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 1, 42-218 Częstochowa
  tel.: 48 34 325 26 11
 • Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji "Li-TWA" z/s w Częstochowie
  ul. Wilsona 8, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 323 30 06
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta Częstochowy PROGRESJA
  ul. Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej 1/17, 42-207 Częstochowa
  tel.: 602 70 32 15
 • Związek Strzelecki - Oddział Częstochowa
  al. Wojska Polskiego 116/17, 42-207 Częstochowa
  tel.: 504 324 950
 • Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rodzin PROMETEUSZ
  ul. Rejtana 7 b, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 366 31 21
 • Stowarzyszenie Miłośników Robótek Ręcznych Świat Ewy
  al. Najświętszej Maryi Panny 2, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 324 99 01
 • Stowarzyszenie Razem na Wyżyny
  ul. Cicha 74, 42-233 Mykanów
  tel.: 34 374 00 01
 • Międzynarodowy Katolicki Instytut Ewangelizacji ICPE Polska
  ul. Dembińskiego 18, 42-218 Częstochowa
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Oddział Dekanalny przy Domu Ruchu Światło Życie
  ul. Dobrzyńska 112/114, 42-217 Częstochowa
  tel.: 609 354 092; 695 765 834
 • Polski Związek Działkowców - Zarząd Okręgowy
  ul. Bór 201, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 365 92 44
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Częstochowa
  ul. Wilsona 34, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 387-10-18, 504 198 816,
 • Zgromadzenie Sióstr od Aniołów - świetlica placówka
  ul. Gliwicka 22, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 362 89 47; 661 31 88 10
 • Jasnogórska Szkoła Chóralna
  ul. Kordeckiego 2, 42-226 Częstochowa
  tel.: 510 392 802, 34 377 77 77
 • Częstochowski Ośrodek Szkolenia Wychowawczego
  al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa
  tel.: 501 185 003
 • Polskie Towarzystwo Edukacyjne
  ul. Pułaskiego 4/6, 42-226 Częstochowa
  tel.: 34 368 42 20
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Wydział Zarządzania
  al. , 42-200 Częstochowa
  tel.: 34 325 03 95
 • Stowarzyszenie na rzecz osób Niepełnosprawnych z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi DAJ MI CZAS
  ul. Legionów 58, 42-202 Częstochowa
  tel.: 514 871 371
 • Regionalna Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych
  ul. Jana III Sobieskiego 9 p.1, 42-208 Częstochowa
  tel.: 34 322 91 24
 • Związek Strzelecki "STRZELEC" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 2028 w Częstochowie
  ul. Kubiny 88, 42-226 Częstochowa
  tel.: 600 758 946; 514 726 473
 • Stowarzyszenie Ufność
  al. Pokoju 14, 42-207 Częstochowa
  tel.: 889 079 623
 • Stowarzyszenie Pedagogiki Alternatywnej
  ul. Jasnogórska 55 lok. 3 , 42-217 Częstochowa
  tel.: 668148840; 508348610
 • Częstochowski Oddział Polskiego Centrum Mediacji
  ul. Kilińskiego 32/34, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 324 26 30; 34 324 97 33
 • Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa w Częstochowie
  al. Najświętszej Maryi Panny 24/5, 42-205 Częstochowa
  tel.: 34 344-82-58
 • Stowarzyszenie Unijny Fundusz Przedsiębiorczości
  ul. Jasnogórska 7/9 m. 8, 42-217 Częstochowa
  tel.: 512 752 772
 • Federacja Konsumentów - Oddział w Częstochowie
  ul. Nowowiejskiego 3, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 324 98 75, 601 86 73 93
 • Stowarzyszenie Sympatyków COLLEGIUM CANTORUM
  ul. Wilsona 10/12
  tel.: 691300930
 • Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Nerek i Prostaty Regionu Częstochowskiego Herkules
  ul. Św. Barbary 107, 42-226 Częstochowa
  tel.: 691 664 337
 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Częstochowskiej
  al. Najświętszej Maryi Panny 54, 42-217 Częstochowa
  tel.:  (34) 324 10 44
 • Stowarzyszenie Włókienników Polskich Zarząd Oddziału Częstochowa
  ul. Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
 • Towarzystwo Polsko-Austriackie Oddział Częstochowa
  al. Jana Pawła II 126/130, 42-202 Częstochowa
  tel.: 604 953 328
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne - Oddział w Częstochowie
  ul. Bialska 104/118, Częstochowa
  tel.: 34 367 37 60
 • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych - Zarząd Oddziału w Częstochowie
  ul. Jaskrowska 14/20, 42-217 Częstochowa
  tel.: 343773101
 • Stowarzyszenie Kultury i Muzyki Żeglarskiej Rubin
  ul. Jana III Sobieskiego 19/40, 42-217 Częstochowa
  tel.: 513044592
 • Stowarzyszenie Traugutt Dla Przyszłości
  ul. Kilińskiego 62, 42-218 Częstochowa
  tel.: 34 361 25 68
 • Stowarzyszenie Ogniki Dobra
  ul. Fileldorfa-Nila 14/16, 42-224 Częstochowa
  tel.: 783 812 083
 • Stowarzyszenie Częstochowa 2020
  ul. M. Curie Skłodowskiej 22a/1, 42-216 Częstochowa
  tel.: 691865857
 • Stowarzyszenie Nowa Częstochowa
  ul. Wrocławska 35, 42-221 Częstochowa
  tel.: 604 609 930
 • Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART
  ul. Wilsona 10/12 m 37, 42-202 Częstochowa
 • Poligraficzno - Wydawnicza Spółdzielnia Socjalna Eko - Edytor
  al. Wolności 22, 42-217 Częstochowa
  tel.: 511 434 579; 695 134 745, 796913746
 • Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej
  al. Najświętszej Maryi Panny 24, 42-202 Częstochowa
  tel.: 602 688870
 • Centrum Inicjatyw Artystycznych TALENT
  ul. Dąbrowskiego 7, 42-202 Częstochowa
  tel.: 798 808 258; 606 763 754
 • Parafialny Zespół „Caritas” przy Rzymskokatolickiej Parafii Archikatedralnej św. Rodziny
  ul. Krakowska 15/17, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 365 36 38
 • Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków
  ul. 11 Listopada 18/37, 42-216 Częstochowa
  tel.: 693233624
 • Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej
  ul. Krakowska 80/BL3, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 368 31 92
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejski w Częstochowie
  ul. Nowowiejskiego 3, 42-200 Częstochowa
  tel.: 512 935 054
 • Szkoła Profesjonalnych Instruktorów Nurkowania
  ul. Lwowska 48/50, 42-200 Częstochowa
  tel.:  34 362 07 71; 797 119 197
 • Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim Falochron
  ul. Gwiezdna 14/30, Częstochowa
  tel.: 721 138 654
 • Stowarzyszenie Inventio
  ul. Św. Jadwigi 125, 42-226 Częstochowa
  tel.: 501646232
 • Częstochowskie Stowarzyszenie Mediatorów
  ul. Waszyngtona 26 m9, 42-217 Częstochowa
  tel.: 691 897 141
 • Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, Oddział im. Księcia Bonawentury Metlera
  al. Armii Krajowej 13/15, Częstochowa
  tel.: 518 043 166
 • Śląskie Stowarzyszenie Społeczno - Sportowe Sprawni Razem
  ul. Krótka 22, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 324 10 13; 504 219075
 • Polsko - Azerbejdżańska Izba Gospodarcza
  ul. Św. Jana 55, 42-202 Częstochowa
  tel.: 366 46 51; 606-872-903
 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza oddział Częstochowa
  al. Armii Krajowej 36 A, Częstochowa
  tel.: 34 361 39 21; 34 322 61 54
 • Towarzystwo Inicjatyw Artystycznych „Forma”
  ul. Mireckiego 20 lok. 34, 42-208 Częstochowa
  tel.: 603 843 397
 • Stowarzyszenie Animatorów Zdrowego Wypoczynku i Rekreacji Relax
  ul. Srebrna 80, 42-224 Częstochowa
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
  ul. Królowej Bony 1/3, 42-226 Częstochowa
  tel.: 370 22 22; 370 25 86
 • Regionalne Stowarzyszenie POLSKA – FRANCJA
  ul. Jasnogórska 84/90, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 324 31 21
 • Klub Samopomocy WIR – Stowarzyszenie Więzionych, Internowanych i Represjonowanych
  ul. Łódzka 8/12, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 368 36 20
 • Częstochowski Oddział Przewodników – Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze im. Jana Długosza
  ul. Katedralna 13, 42-217 Częstochowa
  tel.: 503095232, 34363-07-14
 • Stowarzyszenie RACHUNKOWOŚĆ
  ul. Kawia 4/16, 42-202 Częstochowa
  tel.: 691-121-258
 • Stowarzyszenie "Wybierzmy Przyszłość"
  ul. Grottgera 3, 42-202 Częstochowa
  tel.: 668 724 356
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział przy Hucie "Częstochowa"
  al. Pokoju 12, 42-207 Częstochowa
  tel.: 34 323 05 25
 • Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Kantor"
  ul. Sempołowskiej 3 m 14, 42-207 Częstochowa
  tel.: 790 357 860
 • Stowarzyszenie Wspierania Nowych Dyscyplin Sportowych „Latająca Zośka”
  ul. Krakowska 45, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 368 27 07
 • Szkolny Związek Sportowy
  ul. Krakowska 29, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 368 14 02
 • Uczniowski Klub Sportowy SIMBA
  ul. Wirażowa 8, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 369 91 15
 • Częstochowski Kolarski Klub Sportowy KOLEJARZ-JURA
  ul. Mielczarskiego 1/3, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 362 83 22
 • Klub Rekreacyjno - Sportowy TTKF "SPORTOWIEC" przy CSM "Nasza Praca"
  ul. Dekabrystów 68/76, 42-202 Czestochowa
  tel.: 34 325 30 12
 • Uczniowski Klub Sportowy RAJ
  ul. Baczyńskiego 2 a, 42-224 Częstochowa
  tel.: 34 322 04 55
 • Związek Młodzieży Wiejskiej w Częstochowie
  ul. Waszyngtona 73/15
  tel.: 34 324 97 25; 507 796 968
 • Przewodnicy Turystyczni, Piloci Wycieczek venimus - vidimus "HABITANTUS" im. Króla Jana III Sobieskiego
  ul. Targowa 1 , 42-202 Częstochowa
  tel.: +48 502-491-545, +48 603-881-543
 • Stowarzyszenie Trzydzieści Cztery
  al. Najświętszej Maryi Panny 32 , 42-200 Częstochowa
  tel.: 607 949 559,509 020 961
 • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
  al. Wolności 77/79 , 42-200 Częstochowa
  tel.: 34 324 24 68
 • Ruch Społeczny "NOWA POLSKA"
  ul. Pużaka 15/34 , 42-200 Częstochowa
  tel.: 514699182
 • Stowarzyszenie Garnizon Fortecy Częstochowskiej
  ul. Próchnika7/4 , 42-207 Częstochowa
  tel.: 698911722 509020961
 • Jurajski Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej
  ul. Ogińskiego 13a , 42-217 Częstochowa
  tel.: (34) 324 – 46 – 51,. 604350931
 • Instytut Edukacji i Rozwoju Rodziny
  ul. Waszyngtona 50/54/23, 42-226 Częstochowa
 • Częstochowskie Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”
  ul. Mireckiego 29 a, Częstochowa
  tel.: 609-145-765; 510-278-812
 • Stowarzyszenie Dobro Powraca
  ul. Wierzbowa 1/9/40, 42-200 Częstochowa
  tel.: 34 307 07 05
 • "Betezda" Fedracja Wspólnot Życia
  ul. Pawia 17, 42-221 Częstochowa
  tel.: 504 921 221
 • "CARITA" Częstochowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych
  ul. Przemysłowa 9/17, 42-200 Częstochowa
  tel.: 515 344 816
 • LOKALNI
  ul. Joselewicza 13/6, 42-202 Częstochowa
 • "MORFIZM" STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW SZTUKI NOWEJ IDEI
  ul. Iwaszkiewicza 13/37, 42-224 Częstochowa
  tel.: 502 160 577
 • "STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SZTUKI FANTASTYCZNEJ"
  ul. Oławska 2, 42-221 Częstochowa
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju „Varto”
  ul. Zakopiańska 86, 42-221 Częstochowa
  tel.: 502 031 692
 • AUTOMOBILKLUB CZĘSTOCHOWSKI
  ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa
  tel.: 607 681 481
 • Carp Quest Club Częstochowa
  ul. Jarosławska 9, 42-202 Częstochowa
  tel.: 504229390
 • "Centrum Edukacji Artystycznej EPISTEME"
  ul. Focha 19/21, 42-202 Częstochowa
  tel.:  663 197 611
 • Chrześcijańska Wspólnota Braci Posługujących Dzieciom i Młodzieży „Ratunek im. św. Ojca Pio”
  ul. Brzeźnicka 39, 42-200 Częstochowa
 • Częstochowska Akademia Sztuk Walk, Sportu i Rekreacji
  ul. Perla 29/7 , 42-208 Częstochowa
  tel.: 606 160 325
 • Częstochowska Organizacja Turystyczna
  ul. Aleja Najświętszej Maryi Panny 65, 42-217 Częstochowa
  tel.: 034 368 22 60
 • Częstochowski Klub Caravaningowy „Kamp-tur”
  ul. Garibaldiego 30, 42-200 Częstochowa
  tel.:  34 324 13 81
 • Częstochowski Klub Krótkofalowców
  al. Wolności 50b, 42-200 Częstochowa
  tel.: 34 324 85 07
 • Częstochowski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej
  ul. Hubala 2/3, 42-224 Częstochowa
  tel.: 696 976 706
 • Częstochowski Klub Techniki i Racjonalizacji
  ul. Wały Drewnickiego 121, 42-200 Częstochowa
  tel.: 34 324 10 79
 • Częstochowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich
  ul. Nadrzeczna 5, 42-202 Częstochowa
  tel.:  +48 34 3680586
 • Częstochowskie Stowarzyszenie Matematyczne „Kangur”
  ul. Szczytowa 28/30, 42-200 Częstochowa
  tel.:  34 363 14 77
 • Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Zatrudnienie Bez Barier”
  ul. Łukasińskiego 32/38, 42-207 Częstochowa
  tel.: 34 361 93 92, 34 353 01 28
 • Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Perasada”
  ul. Kontkiewicza 2, 42-209 Częstochowa
  tel.: 34 3643810
 • Częstochowskie Stowarzyszenie Teatru Tańca Ludowego "Polanie"
  ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
 • Częstochowskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
  ul. Wały Dwernickiego 101/105, 42-200 Częstochowa
  tel.: 34 324 58 76
 • Instytut Geopolityki
  al. Pokoju 6/64, 42-207 Częstochowa
 • Katolicki Związek Akademicki "Emaus"
  ul. Kilińskiego 132, 42-218 Częstochowa
 • Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich im.Bł.Ks.Jerzego Popiełuszki
  al. NMP 54, 42-200 Częstochowa
 • Konfraternia Staropolska Orderu Św.Stanisława w Częstochowie
  ul. Kopernika 32, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 324 64 20
 • Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości
  ul. Kopernika 21, 42-200 Częstochowa
  tel.:  34 324 22 59
 • Międzynarodowe Zrzeszenie Studentów Weterynarii - IVSA Poland
  ul. Koszalińska 23, 42-202 Częstochowa
  tel.:  728 814 476
 • Obywatelskie Stowarzyszenie Przyjaciół Częstochowy
  al. NMP 37, 42-202 Częstochowa
  tel.: (34) 3652270
 • Ochotnicza Straż Pożarna Częstochowa - Błeszno
  ul. Długa 63, 42-200 Częstochowa
  tel.: 663252545; 510273403
 • Ogólnopolska Sieć Informacji Miejskich
  ul. Krakowska 45, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 361 14 44
 • Ogólnopolskie Niezależne Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Psów i Kotów Rasowych "Canis e Catus"
  ul. Limanowskiego 49/96, 42-207 Częstochowa
  tel.: 532 719 552, 531 277 761
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dziennikarstwa Obywatelskiego
  ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa
  tel.: 798650158,505559006
 • Biuro Obrony Zwierząt APA
  ul. Brzezińska 32, 42-263 Wrzosowa
  tel.: 789 008 540
 • Pododdziały Tradycji Oręża Polskiego - Polskich Drużyn Strzeleckich
  ul. Stryjeńskiej 4/6/20, 42-217 Częstochowa
  tel.: 607 047 478
 • Polska Izba Pielgrzymkowa
  ul. Wysoka 9, 42-216 Częstochowa
  tel.: 601 298 501
 • Polska Unia Producentów Produktów Rolnych
  ul. WASOWSKIEGO 3/29, 42-217 Częstochowa
  tel.: 664 327 181; 605 557 601
 • Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego
  ul. Dąbrowskiego 1, 42-217 Częstochowa
  tel.: 793173252
 • Polskie Towarzystwo Historyczne w Oddział w Częstochowie
  ul. Armii Krajowej 36a, 42-215 Częstochowa
  tel.: 502-102-298
 • Polskie Towarzystwo Mikoryzowe
  ul. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa
  tel.: 34 361 49 18 wew.194
 • Polskie Towarzystwo Psychologów i Pedagogów Praktyków "Alius"
  ul. Legionów 58/10, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 361 33 66
 • Prawnicze Stowarzyszenie "Probus"
  ul. Świętego Brata Alberta 1f, 42-224 Częstochowa
  tel.: 663 634 274
 • Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego
  ul. Sobieskiego 9/238, 42-200 Częstochowa
  tel.: 34 322 91 24
 • Rotary Club Częstochowa
  ul. Dekabrystów 68/76, 42-202 Częstochowa
  tel.: 666 388 088
 • Stowarzyszenie "Energia Alternatywna"
  ul. Dąbrowskiego 7/11, 42-200 Częstochowa
 • Stowarzyszenie "Życie Częstochowy i Powiatu"
  ul. Drzewna 48, 42-280 Częstochowa
  tel.: 792 620 051
 • Stowarzyszenie "Basilica Cantans"
  ul. Welońskiego 18, 42-209 Częstochowa
  tel.: 606 616 125
 • Stowarzyszenie "Edukacja" w Częstochowie
  ul. Focha 46a/1, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 361 56 16
 • Stowarzyszenie Flatpla.net
  ul. Niepodległości 40/3, 42-200 Częstochowa
  tel.: 696 678 888
 • Stowarzyszenie "Inicjatywa Przedsiębiorczości"
  ul. Iwaszkiewicza 1/50, 42-224 Częstochowa
  tel.: 666366037
 • Stowarzyszenie "Kabaret Króls"
  al. Kościuszki 1, 42-200 Częstochowa
 • Stowarzyszenie "Koncertowa Częstochowa"
  ul. Wrocławska 35, 42-221 Częstochowa
 • Stowarzyszenie "Kreatywni Aktywnie"
  al. Wolności 44, 42-217 Częstochowa
  tel.: 889 079 623
 • Stowarzyszenie Kultura.pl
  ul. Ogińskiego 13a, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34324 46 51
 • Stowarzyszenie "Razem bezpiecznie 2011"
  ul. Weigla 8a, 42-224 Częstochowa
  tel.: 603 788 255
 • Stowarzyszenie ROTUNDUS
  ul. Zabrzańska 6, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 393 00 23
 • Stowarzyszenie Sancta Maria
  ul. Ewy 7, 42-226 Częstochowa
  tel.: 505 092 616
 • Stowarzyszenie Szlak Braci Polskich
  ul. Iwaszkiewicza 1/50, 42-224 Częstochowa
  tel.: 666366037
 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Akademii im.Jana Długosza w Częstochowie
  ul. Waszyngtona 4/8/143, 42-217 Częstochowa
  tel.: 343784363
 • Stowarzyszenie Astronomia Nova
  al. Armii Krajowej 13/15/4001, 42-218 Częstochowa
  tel.: 518-043-166
 • Stowarzyszenie Polskie Centrum Miłośników Zwierząt
  ul. Mączna 22, 42-202 Częstochowa
  tel.: 505 358 033
 • Stowarzyszenie Filipińskich Sztuk Walki i Samoobrony „Filipino Arnis De Mano Poland - Modern Arnis I Kombatan"
  al. Armii Krajowej 53/93, 42-215 Częstochowa
  tel.: 609 320 501
 • Stowarzyszenie Gastronomów i Hotelarzy Ziemi Częstochowskiej
  ul. Glogera 15, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 368 01 90
 • Spółdzielnia Socjalna Audytor
  ul. Focha 79/2, 42-217 Częstochowa
  tel.: 343664739
 • CB - Pomocne na Drodze
  ul. Jagiellońska 67 lok. 71, 42-229 Częstochowa
  tel.: 343709580
 • Cech Cholewkarzy
  al. Kościuszki 6, 42-200 Częstochowa
  tel.: 34 324 35 78
 • Cech Kaletników i Rymarzy w Częstochowie
  al. Kościuszki 6, 42-200 Częstochowa
  tel.: 34 324 41 82
 • Cech Krawców i Rzemiosł Pokrewnych
  al. Kościuszki 6, 42-200 Częstochowa
  tel.: 34 324 31 54
 • Cech Rzemiosł Drzewno – Budowlanych
  al. Kościuszki 6, 42-200 Częstochowa
  tel.: 34 324 58 03
 • Cech Rzemiosł Metalowych w Częstochowie
  al. Kościuszki 6, 42-200 Częstochowa
  tel.: 34 324 55 21
 • Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
  al. Kościuszki 6, 42-200 Częstochowa
  tel.: 34 324 38 99
 • Cech Rzemiosł Skórzanych
  al. Kościuszki 6, 42-200 Częstochowa
  tel.: 34 324 33 48
 • Centrum Dialogu Międzykulturowego
  ul. Dąbrowskiego 4/9, 42-200 Częstochowa
  tel.: 343620047
 • Centrum Wspierania Służb Społecznych
  ul. Witosa 8 lok 70, 42-200 Częstochowa
  tel.: 504441445; 343204954
 • Częstochowska Fundacja Rozwoju Transportu
  ul. Wypalanki 31, 42-202
 • Częstochowskie Hospicjum dla Dzieci
  ul. Armii Krajowej 1/3, 42-207 Częstochowa
  tel.: 343605537
 • Częstochowskie Stowarzyszenie "Etoh"
  ul. Aleja Pokoju 12, 42-207 Częstochowa
  tel.: 730 876 600; 343609069
 • Częstochowskie Stowarzyszenie "Region"
  al. Aleja Armii Krajowej 66 lok. 7a, 42-215 Częstochowa
  tel.: 343222865; 601068639
 • Częstochowskie Stowarzyszenie Głuchych
  al. Armii Krajowej 82 lok. 2, 42-215 Częstochowa
 • Częstochowskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury, Literatury i Fantastyki "Salt Lake City"
  ul. Focha 19/21, 42-200 Częstochowa
  tel.: 504132398
 • Częstochowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Spotkań Małżeńskich
  ul. Kasztanowa 16/18 lok., 42-216 Częstochowa
  tel.: 608141915
 • Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Częstochowie
  al. Najświętszej Marii Panny 54, 42-200 Częstochowa
  tel.: 34 366-48-20
 • Dom Pomocy Społecznej
  ul. Kontkiewicza 2, 42-207 Częstochowa
  tel.: (034) 364 38 10; (034) 364 38 15
 • Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
 • Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów
  ul. Świętej Jadwigi 84, 42-200 Częstochowa
  tel.: 34 374 06 67
 • Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek
  ul. Wesoła 14, 42-200 Częstochowa
  tel.: 34 361 88 94
 • Dom Pomocy Społecznej p. w. św. Antoniego Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo
  ul. Wieluńska 1, 42-200 Częstochowa
  tel.: 34 324 29 14
 • Fryzjersko Kosmetyczna Spółdzielnia Pracy w Częstochowie
  ul. Jasnogórska 38, 42-200 Częstochowa
  tel.: 34 324 60 79
 • Fundacja "777”
  ul. Wójcickiego 4, 42-200 Częstochowa
  tel.: 508294509
 • Katolickie Stowarzyszenie Energetyków "Nazaret"
  al. Najświętszej Maryi Panny 54 , 42-217 Częstochowa
  tel.: 605320224
 • Klub Górski Oddziału Miejskiego PTTK Częstochowa
  ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa
  tel.: 501347115; 512095591
 • Komitet Obrony Demokracji biuro w Częstochowie
  Częstochowa
  tel.: 660613016
 • Korpus Kadetów w Częstochowie
  ul. Orla 4/8, 42-202 Częstochowa
  tel.: 600365221
 • Kościół Chrześcijański Słowo Wiary w Częstochowie
  ul. Słowackiego 34, 42-217 Częstochowa
  tel.: 504839558
 • Ochotnicza Straż Pożarna Częstochowa - Liszka Dolna
  ul. Busolowa 119, 42-271 Częstochowa
  tel.: 783031102; 887372275
 • Ochotnicza Straż Pożarna Częstochowa Gnaszyn
  ul. Festynowa 38, 42-280 Częstochowa
  tel.: 602438110
 • Ochotnicza Straż Pożarna Częstochowa Wielki Bór
  ul. Łomżyńska 2, 42-280 Częstochowa
  tel.: 609121145
 • Ochotnicza Straż Pożarna Częstochowa - Brzeziny Wielkie
  ul. Wirażowa 36, 42-202 Częstochowa
  tel.: 516970810
 • Ochotnicza Straż Pożarna Częstochowa – Kiedrzyn
  ul. Ludowa 95, 42-215 Częstochowa
  tel.: 34 325 22 10
 • Ochotnicza Straż Pożarna przy Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
  ul. Sabinowska 62/64, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 378 53 00
 • Jednostka Ratownictwa Wodno Nurkowego OSP Czestochowa
  ul. Strażacka 3, 42-202 Częstochowa
  tel.: 509799112
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Częstochowie - Dźbów
  ul. Leśna 3, 42-271 Częstochowa
  tel.: 501296162
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Częstochowie - Kuźnica Marianowa
  ul. Zdrowa 80/82, 42-271 Częstochowa
  tel.: 34 365 02 39
 • Ochotniczy Sztab Ratownictwa i Łączności
  ul. Waszyngtona 38/40 m 21, 42-217 Częstochowa
  tel.: 693622980; 500378831; 603251701
 • Oddział Ludowego Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego w Częstochowie
  ul. ludowa 141a, 42-215 Częstochowa
  tel.: 697704501; 603776447
 • Ognisko TKKF ORIENT Ośrodek Sztuk Walki
  al. Pokoju 16/26, 42-207 Częstochowa
  tel.: 505074423
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Transportu, Energetyki, Mechanizacji Budownictwa i Ochrony Pracy
  ul. Piłsudskiego 35, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 325 16 48
 • Ochotnicza Straż Pożarna Częstochowa Brzeziny Małe
  ul. Kusocińskiego 279, 42-202 Częstochowa
  tel.: 607647005; 785804210; 34 369 90 37
 • Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
  ul. Sabinowska 62/64, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 324 21 20; 604 135 176
 • Parafia Rzymsko - Katolicka Św. Judy Tadeusza Apostoła w Częstochowie
  ul. Kaczorowska 56, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 361 63 05
 • Polska Unia Taekwondo
  al. Pokoju 16/26, 42-207 Częstochowa
  tel.: 535174423
 • Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP - Oddział w Częstochowie
  ul. Czecha 17, 42-224 Częstochowa
  tel.: 34 362 20 33
 • Polskie Stowarzyszenie Higieny Stomatologicznej
  ul. Brzezińska 6, 42-208 Częstochowa
  tel.: 605679195
 • Polskie Stowarzyszenie Sztuki Medalierskiej przy Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie
  ul. Jagiellońska 67/71, 42-229 Częstochowa
  tel.: 34 365 19 82
 • Polskie Towarzystwo Geopolityczne - Oddział Częstochowa
  al. Pokoju 6, 42-207 Częstochowa
  tel.: 503831088
 • Polskie Towarzystwo Mariologiczne
  ul. Świętej Barbary 41, 42-226 Częstochowa
  tel.: 34 361 16 25
 • Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater
  ul. Dąbrowskiego 1, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 324 36 38
 • Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
  ul. Mireckiego 25 lok 36, 42-208 Częstochowa
  tel.: 503111721
 • Polski Związek Miłośników Psa Użytkowego
  Plac Bohaterów Getta 13 lok. 32, 42-202 Częstochowa
  tel.: 509031259
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie
  ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 322 92 06
 • Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Częstochowie
  ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa
  tel.: 504440326
 • Profesjonalne Stowarzyszenie Hodowców Psów i Kotów Rasowych
  ul. Sasankowa 8, 42-209 Częstochowa
  tel.: 792908679
 • Rotary E-Club Poland
  ul. Lelewela 11/19, 42-202 Częstochowa
 • Senior Tur
  ul. Focha 19/21 46, 42-217 Częstochowa
  tel.: 502 606 580, 504 209 047
 • Sportowy Klub Jeździecki Goldregen
  al. Najświętszej Maryi Panny 11, 42-202 Częstochowa
  tel.: 601416001
 • Spółdzielczy Zakład Zabawkarski Uniwersum
  ul. Legionów 63, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 361 93 02
 • Spółdzielnia Handlowo - Usługowa Artpis
  ul. Równoległa 59b, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 363 16 11
 • Spółdzielnia Kółek Rolniczych
  ul. Wręczycka 11, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 362 87 11
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Campus – WSP w Częstochowie
  al. Armii Krajowej 36a, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 325 69 63
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalurg
  ul. Wierzbowa 12a, 42-216 Częstochowa
  tel.: 34 363 04 49
 • Spółdzielnia Pracy "Oświata" w Częstochowie
  ul. Faradaya 31, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 36 16 425
 • Spółdzielnia Pracy "Samopomoc" w Częstochowie
  ul. Najświętszej Maryi Panny 51, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 360 60 08
 • Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Częstochowie
  ul. Piłsudskiego 25/27, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 324 23 37
 • Spółdzielnia Pracy Transportu Mleczarskiego "Transmlecz"
  ul. Dmowskiego 1, 42-215 Częstochowa
  tel.: 34 325 64 40
 • Spółdzielnia Socjalna "Czysta Energia"
  al. Najświętszej Maryi Panny 35/15a, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 365 71 11
 • Spółdzielnia Socjalna "Jasne, Że Bus"
  ul. Legionów 50a, 42-202 Częstochowa
  tel.: 533132693
 • Stowarzyszenie "Aktywna Częstochowa"
  ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa
  tel.: 504 296 255; 793 650 663
 • Stowarzyszenie "Artystyczne Impresje"
  ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa
  tel.: 781510217
 • Stowarzyszenie "Częstochowa Dla Zwierząt"
  ul. Witosa 1 m 175, 42-224 Częstochowa
 • Stowarzyszenie "Częstochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku"
  ul. Waszyngtona 45 lok 9, 42-217 Częstochowa
  tel.: 512270515; 608573660
 • Stowarzyszenie "Górna 12"
  ul. Górna 12, 42-216 Częstochowa
  tel.: 501067988
 • Stowarzyszenie "Jasny Promyk Słońca"
  ul. Wierzbowa 22, 42-216 Częstochowa
  tel.: 34 307 03 68
 • Stowarzyszenie "Ośrodek Muzyki Liturgicznej"
  ul. Wręczycka 128/134, 42-202 Częstochowa
 • Stowarzyszenie "Otwarte okna"
  ul. Kolorowa 76, 42-280 Częstochowa
  tel.: 602128105
 • Stowarzyszenie "Promyki Nadziei"
  al. Niepodległości 36 lok 67, 42-216 Częstochowa
  tel.: 34 372 11 42
 • Stowarzyszenie "Zawsze z Ludźmi"
  ul. Dąbkowskiego 1 lok. 19, 42-202 Częstochowa
  tel.: 514173411
 • Stowarzyszenie „Mila i Przyjaciele”
  ul. Nadrzeczna 1, 42-125 Łobodno
  tel.: 507260415; 724150648
 • Stowarzyszenie „Polish Freestyle Forge”
  ul. Ikara 183, 42-221 Częstochowa
  tel.: 660734157; 663269207
 • Stowarzyszenie Aktywni Gnaszyn - Kawodrza
  ul. Lwowska 243/251, 42-280 Częstochowa
 • Stowarzyszenie Gradium
  ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa
  tel.: 691713830
 • Stowarzyszenie im. Eugeniusza Brańki
  ul. Św. Kazimierza 11/4, 42-226 Częstochowa
  tel.: 501787856
 • Stowarzyszenie Impuls
  ul. Legnicka 130, 42-202 Częstochowa
  tel.: 733527775
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Żarecka"
  ul. Żarecka 42c/96, 42-208 Częstochowa
  tel.: 609131237
 • Stowarzyszenie Jogi Akademickiej
  ul. Schillera 4/37, 42-224 Częstochowa
  tel.: 603527132
 • Stowarzyszenie Kibiców "Wieczny Raków"
  ul. Limanowskiego 83, 42-208 Częstochowa
  tel.: 602610237
 • Stowarzyszenie Kibiców Częstochowskiego Włókniarza
  ul. Olsztyńska 123/127, 42-202 Częstochowa
 • Stowarzyszenie Dobro Zawsze Wraca
  ul. Jasienicy 1/33, 42-207 Częstochowa
  tel.: 34 333 06 75
 • Stowarzyszenie Kierowców Radio Taxi "Carex"
  ul. Czecha 21, 42-224 Częstochowa
  tel.: 343641111
 • Stowarzyszenie Kierowców TAXI TELE-TAXI
  ul. Legionów 59/b 4, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 361 61 61
 • Stowarzyszenie Klub Sportowy "Markowski Volley Częstochowa"
  ul. Baczyńskiego 2a, 42-224 Częstochowa
  tel.: 664743856
 • Stowarzyszenie Klub Sportowy Czewa
  ul. Olbrachta 53, 42-202 Częstochowa
 • Stowarzyszenie Klub Żeglarski Korsarz
  ul. Piłsudskiego 14, 42-202 Częstochowa
  tel.: 516741498; 602173689
 • Stowarzyszenie Komunikat
  ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa
  tel.: 608861057
 • Stowarzyszenie Kreatywni
  ul. Żeromskiego 11, 42-202 Częstochowa
 • Stowarzyszenie Krzewienia Nauk Jana Pawła II „Barka”
  al. Najświętszej Maryi Panny , 42-202 Częstochowa
  tel.: 500220673
 • Stowarzyszenie Kulturalno – Naukowe Ars Educationis
  ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa
  tel.: 603499024
 • Stowarzyszenie Kultury Hip Hop "Przybij Piątkę"
  ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa
  tel.: 795068589
 • Stowarzyszenie Logis Lokalna Odnowa Gospodarcza i Samorządowa
  ul. Waszyngtona 61/63, 42-217 Częstochowa
  tel.: 602427809
 • Stowarzyszenie Mediatorów "Pomoc"
  ul. Kopernika 11/11, 42-217 Częstochowa
  tel.: 512439009
 • Stowarzyszenie Menedżerów Jakości Produkcji
  al. Armii Krajowe 19b/504z, 42-218 Częstochowa
  tel.: 34 325 03 67
 • Stowarzyszenie Miłośników Sportu Efekt Częstochowa
  al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa
  tel.: 501723269
 • Stowarzyszenie Miłośników Tańca i Kultury Celtyckiej "Irish Steps"
  ul. Warszawska 401, 42-209 Częstochowa
  tel.: 661768784; 695366231
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Uśmiech Dziecka"
  ul. Manganowa 12a, 42-202 Częstochowa
  tel.: 343618826; 608641192; 533810315
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych "Piękny Umysł"
  ul. Kukuczki 6 lok 37, 42-224 Częstochowa
  tel.: 602220036
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie "Dla Rodziny"
  ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa
  tel.: 502985101
 • Stowarzyszenie Niezłomność Klub Patriotyczny im. Gen. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie
  ul. Pułaskiego 59/65, 42-217 Częstochowa
  tel.: 661207188; 883401893
 • Stowarzyszenie Opieki Prawnej
  ul. Stroma 20, 42-216 Częstochowa
  tel.: 34 322 16 87
 • Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych „Academia”
  ul. Piastów 91, 42-290 Blachownia
  tel.: 662 296 146; 600 595 125
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo i Ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus”
  ul. Towarowa 2, 42-274 Konopiska
  tel.: 603494779
 • Stowarzyszenie Osób Niepracujących i Bezdomnych
  ul. Stawowa 18, 42-202 Częstochowa
  tel.: 785575802
 • Stowarzyszenie Pirotechników Widowiskowych
  al. Najświętszej Maryi Panny 11, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 328 50 54
 • Stowarzyszenie Polsko-Włoskie "Due Terre" w Częstochowie
  ul. Dąbrowskiego 1, 42-202 Częstochowa
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Po Prostu"
  ul. Wawrzynowicza 8 lok. 64 , 42-218 Częstochowa
  tel.: 606455055
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych "Amicus"
  ul. Legionów 50, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 360 12 46
 • Stowarzyszenie Pomocy i Wsparcia Green Cat
  ul. Warszawska 190 lok. 1, 42-202 Częstochowa
  tel.: 604775083
 • Stowarzyszenie Pomocy Pacjentom ze Schorzeniami Wątroby na Tle Wirusowym SOS-WZW
  ul. Zana 6, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 365 37 12
 • Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”
  ul. Biała 65, 42-263 Brzeziny Nowe
  tel.: 728661257
 • Stowarzyszenie Profilaktyki Zdrowotnej
  ul. Rejtana 7b, 42-202 Częstochowa
  tel.: 727929675
 • Stowarzyszenie Promyk z Serca
  ul. Bohaterów Katynia 13b lok. 1, 42-208 Częstochowa
  tel.: 731743913
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Częstochowskiego Teatru Tańca
  al. Niepodległości 36 lok. 25, 42-202 Częstochowa
  tel.: 509538158
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Na Rzecz Wspierania i Rozwoju Rodziny "Lepszy Raków"
  ul. Limanowskiego 120, 42-208 Częstochowa
  tel.: 607790689
 • Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Tacyinni"
  ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa
  tel.: 608467245
 • Stowarzyszenie Rozwoju Demokracji Lokalnej i Zwalczania Patologii „Nasz Wspólny Dom”
  ul. Staszica 35, 42-263 Brzeziny Kolonia
  tel.: 600331301
 • Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych
  ul. Kawia 4/6, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 365 14 25
 • Stowarzyszenie Serce Dla Dzieci Zawodzia
  ul. Żabia 1, 42-202 Częstochowa
  tel.: 503 164 199; 34 324 62 24
 • Stowarzyszenie Speedway Fan Club Częstochowa
  ul. Stary Rynek 21, 42-202 Częstochowa
  tel.: 605453370
 • Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa
  ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa
  tel.: 510408454
 • Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Chorych na „SM”
  ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa
  tel.: 509569143
 • Stowarzyszenie Śpiewacze „Pochodnia” przy Rzemiośle Częstochowskim
  al. Kościuszki 6, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 324 35 78
 • Stowarzyszenie Św. Huberta
  ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa
  tel.: 889747032; 783833307
 • Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej, Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Transportu i Spedycji "Automobile Expert"
  ul. Cegielniana 1, 42-280 Częstochowa
 • Stowarzyszenie Uczniów Rodziców i Pracowników „Prus”
  ul. Prusa 20, 42-207 Częstochowa
  tel.: 604351233
 • Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń"
  ul. Legionów 58, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 360 10 72
 • Stowarzyszenie Wspierania Współpracy Międzynarodowej
  ul. Kwiatkowskiego 4 lok.61, 42-218 Częstochowa
  tel.: 606328647
 • Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie "Rescue Team"
  ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa
  tel.: 794484999
 • Śląska Inicjatywa Rowerowa
  Częstochowa
  tel.: 668471253
 • Związek Stowarzyszeń "Częstochowski Bank Żywności"
  ul. Waszyngtona 47, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 368 24 48
 • Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Częstochowie
  ul. Sobieskiego 19a lok. 3, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 324 46 12
 • Związek Hodowców Psów Rasowych
  ul. Dunikowskiego 6, 42-217 Częstochowa
  tel.: 783363968; 608037256; 506542051; 519873511
 • Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
  ul. Brzeźnicka 58a, 42-215 Częstochowa
  tel.: 34 362 43 42; 607 452 298
 • Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi Honoratki
  ul. Klasztorna 19, 42-226 Częstochowa
  tel.: 34 361 29 83
 • Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Dom Zakonny
  ul. Wspólna 25, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 361 65 56; 34 324 71 28
 • Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej
  ul. Wyszyńskiego 30, 42-226 Częstochowa
  tel.: 34 324 26 54
 • Zgromadzenie Braci Monfort Świętego Gabriela
  ul. Noskowskiego 13, 42-226 Częstochowa
  tel.: 34 367 16 24
 • Yacht Klub Polski "Częstochowa" w Częstochowie
  ul. Szkolna 13, 42-208 Częstochowa
  tel.: 605277588
 • Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Sosnowieckiej
  ul. św. Barbary 41, 42-226 Częstochowa
  tel.: 34 365 12 15
 • Wydra Gym w Częstochowie
  ul. Sobieskiego 5, 42-217 Częstochowa
  tel.: 698556406
 • Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Wspólnota
  ul. Stawowa 18, 42-202 Częstochowa
  tel.: 785575802
 • Usługowa Spółdzielnia Socjalna Mandragor
  ul. Żwirki i Wigury 6/14, 42-217 Częstochowa
  tel.: 796913746
 • Unia Obrony Praw Lokatorów Mieszkańców Województwa Śląskiego
  ul. Ogrodowa 4, 42-202 Częstochowa
  tel.: 698722871
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział Częstochowa
  ul. Śląska 15 lok 1, 42-217 Częstochowa
  tel.: 343680447
 • Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny
  ul. Pocztowa 2, 42-282 Kruszyna
  tel.: 604061638
 • Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Częstochowie
  al. Najświętszej Maryi Panny 22, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 360 61 18
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - Śląska Jednostka Wojewódzka
  ul. Korfantego 41-902, 42-202 Bytom
  tel.: 510416896
 • Towarzystwo Naukowe "Innova"
  ul. Okólna 105 lok. 2, 42-218 Częstochowa
  tel.: 532313279
 • Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej
  ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa
  tel.: 507197751; 505320336; 607925971
 • Towarzystwo Galeria Literacka
  ul. Metlera 4
 • Towarzystwo Częstochowskich Motocyklistów Jura Riders FG
  ul. Makuszyńskiego 30/34, 42-209 Częstochowa
  tel.: 502373403
 • Częstochowskie Stowarzyszenie "Consensus"
  ul. Focha 19/21, 42-200 Częstochowa
  tel.: 606 106 182, 668 116 434
 • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Częstochowie
  al. Pokoju 11, 42-207 Częstochowa
  tel.: 34 / 324 45 06, 34 / 324 30 40
 • Częstochowskie Stowarzyszenie Matematyczne "Kangur"
  ul. Szczytowa 28/30, 42-216 Częstochowa
  tel.: 601 940 422
 • Stowarzyszenie Centrum Mediacji "Pomoc"
  ul. Mehoffera 26, 42-202 Częstochowa
  tel.: 512 439 009
 • Stowarzyszenie "Pasja do Życia"
  ul. Focha 19/21 46, 42-217 Częstochowa
 • Częstochowski Oddział Przewodników PTTK im. Jana Długosza
  ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa
  tel.: 34 / 363 07 14, 503 095 232
 • Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie RESCUE TEAM
  ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa
  tel.: 794 484 999
 • Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Chorych na SM
  ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa
  tel.: 509 569 143
 • Stowarzyszenie "SOS-WZW"
  ul. Zana 6, 42-200 Częstochowa
  tel.: 603 759 182
 • Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i Sportu "Speleoklub Częstochowa"
  ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa
  tel.: 507 653 770
 • Stowarzyszenie "Teatr nieoczywisty"
  ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa
  tel.: 692 185 470
 • Stowarzyszenie "Pokolenia" Częstochowski Oddział Miejsko-Powiatowy
  ul. Kutrzeby 32, 42-224 Częstochowa
  tel.: +48 501 417 340
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem
  ul. Nałkowskiej 11, 42-200 Częstochowa
 • Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny
  ul. Sułkowskiego 9, 42-200 Częstochowa
 • Koło Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polski z siedzibą w Częstochowie
  ul. Krakowska 80/3, 42-202 Częstochowa
 • Stowarzyszenie Twój Plus
  al. Armii Krajowej 1/3 lok.2, 42-202 Częstochowa
  tel.: 605 883699
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 38 w Częstochowie
  ul. Sikorskiego 56, 42-202 Częstochowa
  tel.: 34 361 40 75; 608383158
 • Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie
  ul. Powstańców Warszawy 144 a, 42-271 Częstochowa
  tel.: 34 365 99 19
 • Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 188 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
  ul. Brzeźnicka 59, 42-200 Częstochowa
  tel.: 34 322 01 39; 505 612 215pdf drukuj newsletter
do góry strony