Budżet Obywatelski

Skwery, zieleńce, tereny inne

Spośród 25 skwerów i zieleńców wymienić należy najważniejsze:

Skwer im. "Solidarności"


Ograniczony ulicami: Nowowiejskiego, Kopernika, Śląską i Waszyngtona. Skwer został założony na wzór ogrodów jordanowskich w latach 1950-1955. W centrum znajduje się fontanna oraz plac zabaw. Na krańcach na osi północ-południe zlokalizowano dwie płyty – jedną upamiętniającą udział częstochowian w powstaniach śląskich, drugą mord na członkach PPR podczas II wojny światowej przez hitlerowców.

Skwer ma bogata szatę roślinną, zróżnicowane gatunkowo drzewa wśród których są : dęby, jarząby szwedzkie, klony, lipy i głogi jak też liczne krzewy ozdobne i rabaty bylinowe.


Skwer przy ul. św. Barbary


Teren o pow. 1,16 ha w sąsiedztwie Wyższego Seminarium Duchownego - stanowi miejsce wypoczynku pielgrzymów i posiada ciekawy, zróżnicowany drzewostan, stare skupiny krzewów, jest wyposażony w alejki i ławki.


Skwer przy Urzędzie Stanu Cywilnego (ul. Śląska/ul. Jana III Sobieskiego)


Stanowi bogaty zestaw roślinności, który towarzyszy „Pałacowi Ślubów” i tworzy oprawę tego budynku.


Skwer przy Pomniku Pamięci Narodowej


Wraz z istniejącym drzewostanem i grupami kwitnących krzewów stanowi oprawę pomnika, przy alejkach znajdują się ławki i kosze.


Skwer przy skrzyżowaniu ulic Dekabrystów i Kiedrzyńskiej


Teren przylega do pływalni i terenu rekreacyjnego MOSIR. Od dwóch lat prowadzona jest renowacja zieleni mająca wzbogacić walory estetyczne obiektu, skwer posiada wydzielone alejki z ławkami i koszami.


Skwer Sokołów


Obejmuje teren u zbiegu ulic Pułaskiego i Jana III Sobieskiego, wyposażony jest w plac zabaw, nowe ławki i kosze oraz nowe oświetlenie.


Zieleniec przy Alei Armii Krajowej 66


Teren wraz ze znajdującą się na jego terenie fontanną został przejęty w 2003 r. do utrzymania od Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasza Praca”. Charakteryzuje się zróżnicowaną szatą roślinną (świerki kłujące, topole włoskie, jabłonie ozdobne, zwisające odmiany jarząbów i inne). W 2004 r. rozpoczęto wymianę wyposażenia zieleńca.


Zieleniec przy LO im. H. Sienkiewcza

pdf drukuj
do góry strony