Samodzielne lokale na sprzedaż

Wykaz samodzielnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu przypadającą dla danego lokalu, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 1811.2021 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 13 października 2021 r.

  • ul. Kazimiery Iłłakowiczówny 4
  • ul. Marszałka Ferdynanda Focha 87
  • ul. Krakowska 40/42
  • ul. Kiedrzyńska 122
  • ul. Feliksa Nowowiejskiego 14.
pdf drukuj newsletter
do góry strony