Budżet Obywatelski

Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Rydza-Śmigłego do Al. 11-go Listopada w Częstochowie

Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg


Gmina Miasto Częstochowa otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa, pochodzących  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Rydza-Śmigłego do Al. 11-go Listopada w Częstochowie”.

Dofinansowanie wyżej wymienionego zadania wynosi: 4 423 884,90 zł co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych.

Całkowita wartość zadania wynosi: 10 864 244,30 zł.

Celem  zadania jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

W ramach inwestycji wykonane zostaną między innymi:

  • Nowa jezdnia o długości 1185 mb wraz z chodnikami po obu stronach drogi
  • Odwodnienie drogi na całej jej długości
  • Ścieżka rowerowa o długości 1185 mb
  • Modernizacja oświetlenia na całej długości drogi
  • Przebudowa 6 skrzyżowań ( w tym 1 rondo) oraz 3 zatoki autobusowe
  • Nowe zagospodarowanie terenu zielenią podnoszące jakość przestrzeni publicznej.

pdf drukuj
ul. Jesienna w budowie
do góry strony