Równe traktowanie - inicjatywy

Inicjatywy podjęte w Częstochowie w ramach upowszechnienia idei równego traktowania i antydyskryminacji:


Uchwała Nr 502.XXXVI.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie


  • stanowisko Rady Miasta Częstochowy w sprawie 100-lecia przyjęcia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1921 r.

Uchwała Nr 565.XLII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie uczczenia 100-lecia przyjęcia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1921 r.
pdf drukuj
do góry strony