Rekrutacja do projektu "Czas na staż"Gmina Miasto Częstochowa realizuje projekt "Czas na staż". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+, Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie FESL.06.03-Kształcenie zawodowe.

Wartość projektu: 4 227 762.82 zł

Dofinansowanie: 3 804 986.53 zł


Celem głównym projektu jest wsparcie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia w 16 technikach i szkołach branżowych I stopnia w Częstochowie poprzez uzyskanie doświadczenia i nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy

w zawodzie w trakcie uczestnictwa w stażach uczniowskich przez 957 uczniów/uczennic (342 kobiety i 615 mężczyzn), w tym uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie realizacji projektu tj. 01.01.2024-31.08.2027 r. W ramach projektu planowana jest organizacja staży uczniowskich w wymiarze 150h/osobę dla uczniów/uczennic z 44 kierunków kształcenia.

Projekt przewiduje organizację staży uczniowskich u pracodawców dla uczniów/uczennic, niebędących młodocianymi pracownikami, z częstochowskich techników i szkół branżowych I stopnia.

Udział w Projekcie jest bezpłatny - koszty związane z realizacją form wsparcia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+, Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie FESL.06.03-Kształcenie zawodowe.


 

Częstochowskie szkoły biorące udział w projekcie:

 • Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego (Technikum nr 2)
 • Zespół Szkół Ekonomicznych (Technikum nr 3)
 • Zespół Szkół im. gen. W. Andersa (Technikum nr 4)
 • Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego (Technikum nr 5)
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego (Technikum nr 6)
 • Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. Reymonta (Technikum nr 7)
 • Zespół Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej - Curie (Technikum nr 8 oraz Szkoła Branżowa I stopnia nr 6)
 • Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego: Technikum nr 9 oraz Szkoła Branżowa I stopnia nr 7
 • Zespół Szkół Samochodowych (Technikum nr 10)
 • Zespół Szkół im. B. Prusa (Technikum nr 11 oraz Szkoła Branżowa I stopnia nr 9)
 • Zespół Szkół Technicznych (Technikum nr 12 oraz Szkoła Branżowa I stopnia nr 10)
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Branżowa Szkoła I stopnia nr 12)


Rekrutacja uczestników/czek projektu

Nabór pracodawców, u których zorganizowane zostaną staże uczniowskie dla uczestników/czek projektu


pdf drukuj
do góry strony