Regulamin

 1. Do zakładki  "W Twoim kadrze" / "Częstochowa w kadrze" zgłaszający może przesłać tylko jedno zdjęcie miesięcznie.
 2. Technika wykonania zdjęcia jest dowolna: aparat fotograficzny, telefon.
 3. Zdjęcie nie może być poddane nadmiernej obróbce cyfrowej.
 4. Dopuszczamy zdjęcia w technice HDR.
 5. Przesłane zdjęcie winno być opatrzone następującymi danymi: imię i nazwisko autora, krótki opis fotografowanego miejsca, tytuł zdjęcia
 6. Czekamy na fotografie przesłane w rozdzielczości, gdzie krótszy bok ma min. 2048 px.
 7. Przesyłając zdjęcie, Autor przekazuje do niego prawa i zgadza się na wykorzystanie go w publikacjach elektronicznych oraz materiałach poligraficznych Urzędu Miasta Częstochowy.
 8. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji tylko wybranych fotografii.
 9. Zdjęcia przesyłamy na adres redakcja@cgk.czestochowa.pl
 10. Za przesłane zdjęcia nie przysługują żadne gratyfikacje: rzeczowe ani pieniężne.
 11. Przesyłający zdjęcie ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz dóbr osobistych zgłaszanego zdjęcia. W przypadku, gdy jakiekolwiek osoby trzecie wystąpią wobec właściciela/administratora strony www.czestochowa.pl z roszczeniami za dokonanie takiego naruszenia, zgłaszający zdjęcie zobowiązany jest zwolnić podmiot, pod adresem którego kierowane są roszczenia od wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.
pdf drukuj
do góry strony