Budżet Obywatelski 2023

Czytaj więcej

Aktualności

PRZEMOC TO ZŁO, Z KTÓRYM MOŻESZ WYGRAĆ

21.12.2022

Już kolejna konferencja pod tym hasłem obracała się wokół tworzenia inkluzywnej, czyli otwartej i włączającej wszystkich, społeczności lokalnej. W praktycznej części – warsztatach – wzięło udział kilkudziesięciu młodych ludzi.


W spotkaniu dla młodych ludzi narodowości polskiej i ukraińskiej z częstochowskich szkół chodziło o to, aby pomóc im w tworzeniu przyjaznych relacji rówieśniczych, we wzajemnej akceptacji, świadomym korzystaniu ze swoich praw, ale i właściwym wypełnianiu swoich powinności wobec innych. Była to już 9. konferencja w ramach projektu antyprzemocowego, który od roku 2011 koordynuje Maria Kowaleczko-Miedzińska z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Hasło ,,Przemoc to zło, z którym możesz wygrać” w kontekście tegorocznej, wojennej sytuacji i wywołanego nią napływu uchodźczyń i uchodźców do naszego kraju, nabrało nowego, szerszego znaczenia, a konferencja stała się jeszcze jednym elementem budowania porozumienia, wspólnego sprzeciwu wobec wojny, będącej przecież jedną z najbardziej gwałtownych form przemocy.  

W spotkaniu – obok młodych ludzi, czyli najważniejszych adresatów – wzięły udział dyrekcje  szkół, pedagożki pracujące z młodzieżą, członkowie koła ,,Entropia” działającego przy liceum ,,Słowackiego”. Konferencję otworzyli prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz autorka i koordynatorka projektu Maria Kowaleczko-Miedzińska. Chwilę potem nagrody odebrały laureatki konkursu plastycznego „Kochaj, nie bij!” – Urszula ze Szkoły Podstawowej nr 34 (I miejsce), Antonina z Bursy Miejskiej (II miejsce) i Kasia ze Szkoły Specjalnej przy ul. Łukasińskiego (III miejsce). Zwyciężczyniom gratulował prezydent wraz ze swoją Pełnomocniczką ds. Równych Szans Agatą Wierny.

Dr Zbigniew Wieczorek, pedagog społeczny i mediator,  adiunkt w Katedrze Badań nad Edukacją UJD, wygłosił prelekcję ,,Skąd się biorą konflikty? Rola nieświadomego stosowania rangi w procesach inkluzji społecznej”. Wyjaśniał pojęcie inkluzji, jej cel – czyli zapewnienie osobom narażonym na wykluczenie zasobów umożliwiających im pełne uczestniczenie w życiu społecznym, pokazywał, w jaki sposób nasza własna, nieuświadamiana ranga społeczna i płynące z niej przywileje stoją na przeszkodzie inkluzji osób zagrożonych wykluczeniem.

Praktyczną częścią spotkania były prowadzone przez urzędniczki z Referatu Dialogu i Praw Człowieka warsztaty z wykorzystaniem opracowanej przez nie już parę lat temu gry ,,Na tropie uprzedzeń”, docenionej przez fachowców i wyróżnionej także poza Częstochową. W warsztatach wzięło udział ok. 40 młodych ludzi.

Samorząd Częstochowy przeciwstawia się wszelkim przejawom dyskryminacji i stara się tworzyć model miasta przyjaznego, otwartego, ceniącego różnorodność. Niedawno Rada Miasta przyjęła uchwałę wymieniającą zasadnicze kierunki przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym – jednym z nich jest sprzeciw wobec kultury przemocy i przeciwstawienie jej kultury dialogu, tolerancji, równych szans i szacunku dla różnorodności. Tematyka konferencji w Bursie Miejskiej wpisuje się w ten kierunek.  

Konferencja została przygotowana przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, z finansowym wsparciem w formie dotacji w wys. 4,5 tys. zł z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta.


w galerii zdjęć obok i u góry: konferencja w Bursie Miejskiej przy ul. Prusa, 20 grudnia 2022 (fot. Łukasz Stacherczak)   


do góry strony