Aktualności

PRZEBUDOWA STADIONU RAKOWA – DRUGI PRZETARG NA II ETAP

21.11.2023

Miasto ponowiło przetarg na poprawę infrastruktury Centrum Piłki Nożnej na stadionie  Rakowa Częstochowa. To drugi etap rozbudowy obiektu przy ul. Limanowskiego.  

Zakres prac w ramach II etapu rozbudowy  został uzgodniony z klubem na etapie koncepcji i projektowania. Miasto już blisko półtora roku temu uzyskało prawomocne pozwolenie na budowę.  Inwestycja ma zapewnienie dofinansowanie z ubiegłorocznej (2022) edycji ministerialnego programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, który został rozstrzygnięty przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dopiero w obecnym roku.
Po pierwszym przetargu, który można było ogłosić po uzyskaniu zapewnienia ministerialnej dotacji, miasto było gotowe do podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą. Niestety firma wycofała się z realizacji zadania (wcześniej zrezygnowała też inna firma, która złożyła najniższą kwotowo ofertę).  
Z uwagi na te fakty przed ogłoszeniem drugiego przetargu miasto musiało wystąpić o zgodę na przesunięcie terminu wykorzystania środków ministerialnych.

Drugi etap modernizacji stadionu obejmuje m.in.:
- budowę zespołu boisk treningowych wraz niezbędną infrastrukturą – oświetlenie, system nawadniający ze zraszaczami, system odwadniający (drenaż) oraz system ogrzewania murawy,
- budowę budynku modułowego zaplecza sanitarnego i medycznego dla boisk treningowych,
- budowę budynku modułowego węzła cieplnego dla ogrzewania murawy,
- rozbudowę istniejącego, dwukondygnacyjnego budynku klubowego o część regeneracyjno-rehabilitacyjną i sale treningowo-dydaktyczne wraz z remontem sali gimnastycznej i części istniejących pomieszczeń,
- nadbudowę budynku klubowego jednokondygnacyjnego o dodatkową kondygnację (część szkoleniowa z zapleczem socjalnym i sanitarnym) wraz z przebudową,
- rozbudowę przyłącza ciepłowniczego do celów ogrzewania boisk, sieci elektrycznych, teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- budowę przyłącza średniego napięcia wraz z dostawą stacji transformatorowej,
- zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą i ciągami komunikacyjnymi.

Wyłoniony w przetargu wykonawca, będzie miał na realizację zadania 16 miesięcy od daty podpisania umowy (nie później jednak niż do połowy 2025 r.).
Oferty w przetargu można składać do 7 grudnia. Ogłoszenie o przetargu jest dostępne na platformie Urzędu Zamówień Publicznych - e-zamówienia poprzez stronę BIP Częstochowa.

Przypomnijmy, że zakres inwestycji w ramach etapu trzeciego - zaplanowany przez klub i objęty wnioskiem o dofinansowanie skierowanym przez miasto do Ministerstwa Sportu i Turystyki, obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę trybuny zachodniej oraz północnej, budowę boiska treningowego wraz z zapleczem, rozbudowę budynku szkoleniowego, zagospodarowanie terenu oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Wniosek miasta jest w ministerialnym systemie ciągle na etapie oceny, miasto nie ma zatem pewności uzyskania dofinansowania deklarowanego wcześniej przez przedstawicieli rządu.
Realizacja drugiego i trzeciego etapu przebudowy to perspektywa podniesienia kategorii stadionu Rakowa, a w efekcie uzyskanie możliwości rozgrywania na nim także spotkań grupowych w europejskich pucharach.

Fot. Łukasz Kolewiński (UM)

do góry strony