Aktualności

PRZEBUDOWA DK-91 – NOWA ORGANIZACJA RUCHU OD 3 LISTOPADA

28.10.2022

Nowy etap prac przy przebudowie DK-91 od alei Jana Pawła II do ul. Rakowskiej wymusza od 3 listopada (czwartek) nową tymczasową organizację ruchu, która z ewentualnymi modyfikacjami ma obowiązywać do późnej jesieni przyszłego roku.

Zmiany w organizacji ruchu

- Zamknięta dla ruchu kołowego w obu kierunkach zostanie aleja Wojska Polskiego w Częstochowie na fragmencie od alei Jana Pawła II (z czynnym węzłem DK-91/DK-46) do ul. Krakowskiej.

- Ponadto zamknięty dla ruchu kołowego zostanie odcinek alei Wojska Polskiego od ul. Krakowskiej do ul. Rakowskiej (w kierunku Katowic), natomiast ruch od ul. Rakowskiej do ul. Krakowskiej wraz z wjazdem w lewo w ul. Krakowską (w kierunku Warszawy) będzie odbywał się na jednym pasie jezdni – od ul. Rakowskiej do byłej estakady będzie to jezdnia wschodnia, a za byłą estakadą - jezdnia zachodnia.

- Czynne pozostanie największe skrzyżowanie objęte pracami czyli krzyżówka Jagiellońska - aleja Wojska Polskiego - aleja Pokoju (z racji zamknięć niemożliwe jedynie pozostaną: jazda na wprost aleją Wojska Polskiego w kierunku Katowic, skręt w lewo z alei Pokoju na Katowice, skręt w lewo z alei Wojska Polskiego w aleją Pokoju oraz skręt w prawo z alei Wojska Polskiego w Jagiellońską i z Jagiellońskiej w prawo na Katowice).

- Możliwe pozostaną także lewoskręty: z alei Wojska Polskiego w ul. Bór oraz z ulic: Równoległej i Powstańców Śląskich w aleję Wojska Polskiego.

Konieczność zamknięcia


Zaawansowanie robót na budowie zrealizowane przez poprzedniego wykonawcę było na tyle niewielkie wobec czasu, którym dysponował (ok. 10% wykonania całości przewidzianych prac na całym budowanym odcinku), że niezbędne dla terminowej realizacji prac jest wprowadzenie obecnych zmian w organizacji ruchu. Tam, gdzie wykonanie robót było śladowe, tj. na odcinku od ul. Krakowskiej do al. Jana Pawła II konieczne jest w pierwszej kolejności pełne zamknięcie drogi dla ruchu.

Jak objechać zamknięcia?


- Najlepszym rozwiązaniem dla płynności przejazdu w obu kierunkach jest kierowanie się na autostradową obwodnicę Częstochowy (A1) i ominięcie całego miasta lub ewentualne skorzystanie z jednego z czterech węzłów prowadzących do poszczególnych rejonów Częstochowy (Częstochowa Północ, Częstochowa Jasna Góra, Częstochowa Blachownia i Częstochowa Południe). Poruszanie się A1 wraz z obwodnicą miasta jest uzasadnione także remontami w ciągu „gierkówki” poza granicami miasta na południe od Częstochowy. Dla kierowców poruszających się po kraju na osi północ - południe informacje o prowadzonych w mieście pracach w postaci tablic informacyjnych staną daleko przed granicami miasta (węzeł północny A1 i od południa węzeł w miejscowości Podwarpie).

- Dla kierowców, którzy muszą wjechać do miasta służby konsultujące (wraz z policją) i zatwierdzające tymczasową organizację ruchu wskazały zalecany objazd w kierunku Katowic alejami i ulicami: Jana Pawła II, Dąbrowskiego, Nowowiejskiego, Bohaterów Monte Cassino, Jagiellońską, Orkana, 11 listopada, Jesienną, Rakowską do alei Wojska Polskiego.

Dlaczego akurat taką trasą?

- Niemożliwe jest wskazanie jako zalecanego objazdu alternatywną trasą ciągu ulic: Popiełuszki-Pułaskiego z uwagi na ograniczenia tonażowe jezdni nad nieczynnym przejściem podziemnym u zbiegu tych ulic, ponadto na ul. Pułaskiego obowiązują już inne ograniczenia, związane z zawężeniem ruchu do jednej jezdni z uwagi na budowę nowego odcinka DK-46. Skierowanie zaś ruchu przez ul. św. Jadwigi jest niemożliwe, bo prowadziłoby w obręb innej budowy, tj. inwestycji realizowanej na częstochowskim odcinku DK-46.  

- Dla kierowców poruszających się na północ, objazd w kierunku Warszawy wiedzie po skręcie w lewo w ul. Krakowską ulicami: Kanał Kohna, Nadrzeczna przez Rondo Trzech Krzyży do alei Jana Pawła II i węzła.

- Funkcjonować będą także objazdy lokalne, np. pozwalający dostać się w aleję Wojska Polskiego pomimo zamknięcia wjazdu i wyjazdu z ul. Legionów.

Rozwiązania w celu poprawy poruszania się po mieście na czas zwiększonych utrudnień:


- Ze względów bezpieczeństwa pieszych przy trzech przejściach w centrum zostanie wprowadzona nowa sygnalizacja świetlna, chodzi o przejścia przez ulice: Dąbrowskiego (na wysokości Jasnogórskiej), Nowowiejskiego (na wysokości Szymanowskiego) i Kanał Kohna (przejście na wysokości wejścia do Galerii Jurajskiej). Dwa ostatnie w wymienionych będą przejściami ze wzbudzaną sygnalizacją świetlną.
Zawieszone zostanie natomiast przejście dla pieszych przez ul. Nowowiejskiego na wysokości ul. Waszyngtona

- Zmieni się organizacja ruchu: na ul. Jasnogórskiej - na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Żwirki i Wigury będzie to od listopada ulica jednokierunkowa oraz na ul. Racławickiej, gdzie na odcinku od Żwirki Wigury do Dąbrowskiego także obowiązywać będzie jeden kierunek.

- Zmieni się pierwszeństwo na skrzyżowaniu Katedralnej i Ogrodowej, gdzie od listopada ulica Katedralna stanie się drogą podporządkowaną.

- Na czas zmian zawieszone zostanie parkowanie w strefie płatnego parkowania na miejscach wyznaczonych „w jezdni” przy ulicach: Dąbrowskiego (miejsca na chodnikach pozostaną czynne) oraz Nadrzecznej.

- W centrum miasta obowiązywać będzie maksymalna prędkość do 30 km/h.

- Uruchomiona zostanie trasa tramwajowa do Kucelina, powrót regularnych połączeń także od 3.11 – uwaga na zmiany w rozkładach jazdy wszystkich linii spowodowane uruchomieniem tej trasy.

Inne zmiany w komunikacji miejskiej od 3 listopada (informacja także w osobnym komunikacie w portalu www.czestochowa.pl): 

- likwidacja autobusowej linii 40 do Kucelina (za tramwaj);

- autobusy MPK linii: 53,58,65,68 będą kursować w obu kierunkach od alei Niepodległości przez al. 11 Listopada, Zesłańców Sybiru, Bohaterów Katynia i Rakowską do alei Wojska Polskiego i dalej bez zmian w kierunku gmin Olsztyn i Poczesna;

- ze względu na zmianę trasy, dojdzie do niewielkich przesunięć godzin kursów; prosimy zatem o zapoznanie się z nowymi rozkładami jazdy.

Inne zalecenia i informacje dla mieszkańców naszego miasta i regionu:

- Na osi północ-południe w Częstochowie najszybszym środkiem lokomocji będzie tramwaj na wszystkich liniach i zachęcamy do korzystania z tej komfortowej, bezpiecznej i szybkiej po przebudowie formie podróży.

- Jeśli musimy poruszać się autem prywatnym to warto rozważyć czy poprzez autostradową obwodnicę miasta nasza podróż na skrajnie oddalone od siebie rejony miasta bądź położone w pobliżu węzłów autostradowych nie będzie trwała krócej mimo dłuższej trasy.

- W przypadku poruszania się samochodami po objazdach, w szczególności w centrum zachowajmy szczególną ostrożność i liczmy się ze znacznie dłuższym niż zwykle czasem przejazdu.

- Jeśli dojeżdżamy do miasta z regionu warto rozważyć korzystanie z publicznego transportu zbiorowego z wykorzystaniem jednego z centrów przesiadkowych przede wszystkim mieszkańcy docierający do Częstochowy z południowych rejonów naszego regionu powinni rozważyć.

- Wszystkie wymienione szczegóły dotyczące organizacji ruchu przedstawione są na znakach, nie jedźmy na pamięć i obserwujmy informacje i znaki drogowe na trasach naszych podróży po mieście i regionie.

- O ww. zmianach zostali listownie i osobiście powiadomieni przedstawiciele instytucji, firm i służb, na których funkcjonowanie będą miały wpływ wspomniane modyfikacje.

- Służby zarządzające ruchem wraz z policją w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności nie wykluczają wprowadzenia korekt do powyżej opisanej organizacji ruchu. O każdej istotnej dla sytuacji sprawie i postępie realizacji prac przy tej strategicznej dla naszego miasta i regionu budowie będziemy informować na bieżąco w odrębnych komunikatach czy w innych formach przekazu. Przepraszamy z utrudnienia, budujemy dla Was!

W załącznikach grafika ze schematem poglądowym i zdjęcia tablic z informacjami o utrudnieniach ustawianych na obrzeżach miasta i w regionie.


Na podstawie informacji Miejskiego Zarządu Dróg

do góry strony