Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie

Logo Fundusze europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie

„Planowany całkowity koszt inwestycji to 195 524 732,60 zł, uzyskane dofinansowanie to 160 133 248,53 zł.”

W dniu 6 grudnia 2016 r. w Warszawie, w Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: IV Infrastruktura drogowa dla miast Działanie: 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu.

Przedmiot projektu:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa 5,47 km odcinka DK-1 z dostosowaniem do nośności 115 kn/oś wraz z przebudową głównych skrzyżowań (w tym budową 2 nowych obiektów), przebudową kładek dla pieszych, budową brakującej i przebudową istniejącej infrastruktury naziemnej i podziemnej w niezbędnym zakresie. Ponadto projekt obejmie: budowę ścieżek rowerowych, chodników, elementów ITS, BRD. Wśród głównych robót budowlanych wyróżniono następujące grupy:

  1. Część drogowa (w tym m.in. organizacja ruchu, budowa ekranów akustycznych), zieleń.
  2. Odwodnienie, Oświetlenie, Kanał technologiczny.
  3. Zabezpieczenie (gazociągu, wodociągu, sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, ciepłowniczej).
  4. Obiekty mostowe:
    - skrzyżowanie DK-1 z ul. Legionów –budowa dwupoziomowego skrzyżowania,
    - skrzyżowanie DK-1 z ul. Krakowską/Rejtana- budowa dwupoziomowego skrzyżowania,
    - skrzyżowanie DK -1/Al. Pokoju/ul. Jagiellońska – budowa nowej estakady w miejsce istniejącej.

Cel projektu to usunięcie niedoborów w przepustowości na DK-1, zwiększenie dostępności terenów położonych w obszarze miejskim (dostępności miasta), zmniejszenie uciążliwości związanych z nadmiernym ruchem drogowym, poprawa bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Na całość kosztów związanych z realizacją projektu składają się poza pracami projektowymi i budowlanymi, nadzór inwestorski (Inżynier Kontraktu), promocja projektu, wykupy gruntów.

pdf drukuj newsletter
do góry strony