Aktualności

PROMOCJA JURY, CZYLI DZIAŁANIA ZGJ W 2022 R.

16.03.2023

„Juromania”, „Bezpieczna Jura”, „Promocyjne Lato” czy „Jura bez barier” to niektóre projekty realizowane przez Związek Gmin Jurajskich w ubiegłym roku. ZGJ kontynuował także m.in. poprawę oznakowania turystycznych szlaków, czyścił skały i przyznawał Jurajskie Certyfikaty Jakości.  

Związek Gmin Jurajskich w 2022 roku zrzeszał 33 gminy z terenu Jury Krakowsko – Częstochowskiej, w tym dwa największe miasta: Kraków i Częstochowę. Od początku 2023 r. do członków ZGJ dołączył Olkusz. Głównym zadaniem związku  jest promocja turystyczna Jury, w tym atrakcji zlokalizowanych na terenie miast i gmin tworzących związek.    

W 2022 r. udało się uzyskać dla Jury Krakowsko-Częstochowskiej tytuł Polskiej Marki Turystycznej, który został wręczony przedstawicielom ZGJ w trakcie ministerialnej gali. Marka ma znaczenie prestiżowe oraz daje m.in. możliwość dodatkowej promocji poprzez kampanie prowadzone przez Polską Organizację Turystyczną.

W ramach programu Bezpieczna Jura 2022 Związek Gmin Jurajskich kontynuował  - we współpracy z Grupą Jurajską GOPR - wymianę zabezpieczeń na jurajskich trasach wspinaczkowych. Ubezpieczone zostały istniejące i nowo utworzone drogi wspinaczkowe na terenie gmin: Częstochowa, Janów, Żarki, Niegowa, Kroczyce, Włodowice, Zawiercie, Ogrodzieniec (w tym: na Mirowie - nad przełomem Warty, w Dolinie Wiercicy, Suliszowicach, Łutowcu, Kostkowicach, Morsku, Rzędkowicach, Skarżycach, Podzamczu i Ryczowie). Łącznie zamontowano 560 ringów oraz 70 stanowisk zjazdowych na 83 drogach wspinaczkowych.

Kontynuując poprawę oznakowania szlaków turystycznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej w 2022 ZGJ zlecił prace na terenie gmin: Trzebinia, Sułoszowa, Skała, Wielka Wieś, Jerzmanowice-Przeginia, Bukowno i Kraków (drogowskazy, tablice informacyjne). Objęły one renowację znaków, malowanie nowych i poprawę widoczności oznakowania w terenie na łącznej długości 139,5 km szlaków (w tym 102,7 km pieszych oraz 36,8 km szlaków rowerowych).

Uzupełnienie infrastruktury turystycznej polegało na budowie schodów podejściowych i punktów widokowych na Wzgórzu Kozubiec w Trzebniowie i w Podzamczu, a także rekonstrukcji wiaty odpoczynkowej na Rowerowym Szlaku Orlich Gniazd na odcinku Kromołów-Skarżyce.

Akcja „Czyste Skały” polegająca na czyszczeniu jurajskich skał z napisów oraz pseudograffiti odbyła się tym razem na terenie gmin: Przyrów, Olsztyn, Pilica, Mstów. Czyszczono kamieniołom Janina w Sygontce, Skałki Św. Idziego w Zrębicach, a także Brzuchacką, Małpią oraz Bazylową Skałę (gm. Pilica) i Skałę Miłości (we Mstowie).

„Promocyjne Lato 2022” to projekt realizowany z przewodnikami jurajskimi, instruktorami wspinaczki oraz Grupą Jurajską GOPR, z którego skorzystało 120 grup turystów (w sumie ponad 900 osób, które skorzystały z minimum 3 noclegów na Jurze). Przewodnicy organizowali kilkugodzinne wycieczki po atrakcyjnych miejscach Jury, instruktorzy zapewniali turystom możliwość bezpłatnej wspinaczki w zależności od poziomu zaawansowania, a GOPR przygotował jurajskie eskapady, w trakcie których zwiedzając Jurę można było zapoznać się ze sprzętem wykorzystywanym do prowadzenia działań ratowniczych czy wcielić w rolę ratowników.

W ramach akcji „Jura bez barier” dla osób z niepełnosprawnościami zorganizowane zostały zajęcia wspinaczkowe, pokazy i zajęcia edukacyjne z udzielania pierwszej pomocy oraz wycieczki z ratownikami Grupy Jurajskiej GOPR. Z akcji skorzystały 162 osoby z niepełnosprawnościami. Przy okazji powstało też m.in. 11 dróg wspinaczkowych o łatwym poziomie trudności w masywie skalnym w Pasiekach (gmina Łazy). ZGJ wyprodukował i zamontował również 12 tablic Szlaku Orlich Gniazd w języku Braille’a.

Związek Gmin Jurajskich ponownie był współorganizatorem Juromanii, czyli Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej, odpowiadając m.in. za promocyjną obsługę imprez organizowanych w ramach Juromanii, warsztaty szkoleniowe dla uczestników, produkcję materiałów informacyjnych i reklamowych, promocję w internecie, oprawę medialną oraz raporty podsumowujące imprezę. W czasie 3-dniowego święta  Juromania była obecna w 51 lokalizacjach, promując 216 turystycznych atrakcji w czasie 228 eventów historycznych, kulinarnych i sportowych. Wzięło w nich udział ponad 30,5 tysiąca uczestników, w tym ponad tysiąc gości z zagranicy. Film wyprodukowany przy okazji święta „Juromania – Jura Aktywna z Natury” zdobył I nagrodę w jednej z kategorii konkursu na film promocyjny „Kadry z Polski…i nie tylko – 2022”.

W 2022 r. kontynuowany był też projekt wdrożenia Jurajskiego Systemu Certyfikacji Produktów i Usług Turystycznych jako elementu podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych branży turystycznej na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Przyznano kolejne Jurajskie Certyfikaty Jakości, opracowano i wydano też Katalog Produktów i Usług Turystycznych certyfikowanych miejsc „Gdzie na Jurę”.

Ważną częścią działań ZGJ są ciągle, oprócz aktywności internetowej, w tym promocji Jury i Szlaku Orlich Gniazd w mediach społecznościowych, promocyjno-turystyczne wydawnictwa oraz materiały promocyjne. W 2022 roku Związek wydał m.in.: mapę „Jury” w nakładzie 5 tys. sztuk, przewodniki „Szlak Orlich Gniazd” (2,5 tys.) oraz „Rowerowy Szlak Orlich Gniazd” (2 tys. sztuk), kalendarz jurajski 2023 (2,5 tys.) oraz magnesy z motywami ze Szlaku Orlich Gniazd i Jury Krakowsko-Częstochowskiej (17,4 tys. sztuk). Związek dofinansował też kilka wydawnictw w tym m.in. album Jerzego Kędziory „Rzeźby nie tylko balansujące na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej”, prezentujący szlak rzeźb artysty, które na terenie Jury można spotkać w Częstochowie, Mstowie, Olsztynie, Janowie, Wielkiej Wsi oraz Krakowie.

Związek Gmin Jurajskich uczestniczył w minionym roku w Międzynarodowych Targach Turystyki „Globalnie” w Katowicach (18-20 marca), a także w Festiwalu Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą Market Tour Szczecin 2022 (7-8 maja), gdzie dodatkową atrakcją dla odwiedzających była ścianka wspinaczkowa przygotowana przez Związek Gmin Jurajskich i Grupę Jurajską GOPR. Dzięki współpracy z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi informacje o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej za pośrednictwem Małopolskiej i Śląskiej Organizacji Turystycznej były także obecne na targach i eventach m.in. w Ołomuńcu, Chorzowie, Wrocławiu, Opolu, Nadarzynie, Lipsku, Ostrawie, Madrycie, Chicago, Herning, Lizbonie, Nowym Yorku, Tel Awiwie, Wiedniu, Dubaju, Düsseldorfie i Londynie.
Ponadto promocja Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Polskiej Marki Turystycznej „Jura Krakowsko-Częstochowska” odbyła się w trakcie akcji promocyjnej „Poznaj Śląsk na Mazurach” (5-7 sierpnia w Giżycku oraz 12-15 sierpnia w Mikołajkach). Prezentacje zostały zorganizowane ze środków pozyskanych na promocję Juromanii 2022.

Związek Gmin Jurajskich we współpracy z fotografem Jakubem Krawczykiem zrealizował w minionym roku kolejne odcinki Jurajskiego Przewodnika Fotograficznego, nakręcone w Smoleniu (Gmina Pilica), Bydlinie i Jaroszowcu (Gmina Klucze) oraz Bzowie (Gmina Zawiercie). W każdym z odcinków Jura przedstawiana jest jako kraina idealna dla fotografów z gotowymi propozycjami na zrobienie najlepszych ujęć oraz zachętami do zwiedzania Jury.

Związek Gmin Jurajskich jako partner subregionalny projektu „Śląski System Informacji Turystycznej” koordynował nadal (po zakończeniu okresu trwałości projektu) prawidłowe działanie systemu m.in. poprzez: nadzór nad funkcjonowaniem Punktów Informacji Turystycznej, aktualizację stron www, a także zabezpieczanie materiałów piśmienniczych do PIT poprzez opracowywanie i drukowanie map i przewodników. ZGJ koordynował również (w części jurajskiej) Ogólnopolską Certyfikację Punktów Informacji Turystycznej, przeprowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (wysoką ocenę otrzymało tu Miejskie Centrum Informacji Turystycznej w Częstochowie). Robert Nieroda - dyrektor Biura Związku Gmin Jurajskich został w 2022 r. ponownie wybrany do Zarządu Forum Informacji Turystycznej na kolejną kadencję.

Ponadto dzięki staraniom Biura Związku Gmin Jurajskich reklama Jury i Szlaku Orlich Gniazd była obecna w ubiegłym roku w wielu ogólnopolskich mediach i prezentowana na wielu turystycznych blogach. Związek kontynuował też współpracę promocyjną z „Jurajskimi Rycerzami” - siatkarzami Aluron CMC Warta Zawiercie, jedną z czołowych siatkarskich drużyn w kraju, uczestnika tegorocznej siatkarskiej Ligi Mistrzów.  

W 2022 r. budżet ZGJ zamknął się – po stronie wydatków - kwotą 1,6 mln zł, z czego  łączna suma środków pozyskanych z dotacji, zleceń zewnętrznych i działalności statutowej wyniosła 76,7%, a 23,3% stanowił wkład wnoszony przez gminy członkowskie w postaci składek.


Zdjęcia z fb Związku Gmin Jurajskich, Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Juromanii Grafiki: wybrane slajdy z podsumowania działań ZGJ w 2022 r.
W załączeniu: - całość prezentacji dotyczącej działań ZGJ w 2022 r.

Źródło informacji: Biuro Związku Gmin Jurajskich

do góry strony