Aktualności

POZIMOWE NAPRAWY I AKCJE DROGOWCÓW

27.03.2024

Czyli nie tylko remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, wymiany dywaników asfaltowych czy równanie dróg gruntowych wraz z ich wzmocnieniami. Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie - w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej, mostowej i kanalizacyjnej - na terenie całego miasta prowadzi intensywne prace związane z szeroko pojętymi porządkami po zimie w pasie drogowym .

Zgodnie z priorytetami utrzymania finalizowane jest pozimowe zamiatanie mechaniczne ulic i chodników. Trwa jednocześnie darniowanie we wskazanych do tego lokalizacjach, jak i zamiatanie ręczne w miejscach niedostępnych dla maszyn. Pozimowy osad i piach usuwany jest sukcesywnie ze wszystkich dróg rowerowych. Analogicznym pracom poddawane są także obiekty mostowe. Rozpoczęło się także odtwarzanie oznakowania poziomego, ekipy zaczęły te prace od centrum i sukcesywnie pojawiać się będą z malowaniem nowego oznakowania w kolejnych dzielnicach. Wiosną odtworzone zostaną wszystkie pasy na przejściach dla pieszych, wymianie lub konserwacji poddana zostanie także cześć instalacji i słupów sygnalizacji świetlnej. Proces ten potrwa przez cały sezon.

Warto dodać, że w ślad za porządkowaniem ulic czyszczone są też wpusty deszczowe - na razie w Śródmieściu, ale w kolejnych tygodniach prace dotrą też do innych dzielnic. W drugiej połowie marca rozpoczęło się ponadto wiosenne wykaszanie wylotów kanalizacji deszczowej do rzek, rowów i odbiorników na terenie całego miasta.

do góry strony