Orzekanie o niepełnosprawności

Zadania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

 • wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 • wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
 • wydawanie kart parkingowych,


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie
Aleja Pokoju 44
42-202 Częstochowa


BIURO OBSŁUGI INTERESANTA CZYNNE W GODZINACH: poniedziałek – piątek 7:30 - 15:30
tel. 34 366-04-64
fax 34 366-18-10
e-mail: zd@czestochowa.um.gov.pl

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie rozpatruje wnioski mieszkańców miasta Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego i kłobuckiego.

Interesanci z różnych rejonów miasta mogą dojechać do siedziby Zespołu bezpośrednio niskopodłogowymi autobusami komunikacji miejskiej (autobusy linii 13, 19, 28 jeżdżą z częstotliwością dwóch lub trzech w ciągu godziny). 

Ogłoszenie w sprawie przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności [stan na 30.12.2023]

Z dniem 30 grudnia 2023 r. zmieniono zasady przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. 


Zgodnie z nowymi uregulowaniami orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności którego okres ważności upłynął od dnia 8 marca 2020 r. i przed dniem 30 września 2024 r.  zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenieo niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stanie się ostateczne.


W związku z zachowaniem ważności orzeczeń na w/w okres, karta parkingowa również zachowuje ważność na ten okres, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Świadczenia wspierające

Jak wnioskować o świadczenie? 

1. Pierwszym krokiem jest uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. 

Wniosek o wydanie takiej decyzji można przesłać do:

 • Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach, ul. Powstańców 41A (kod pocztowy 40-032)

lub złożyć za pośrednictwem: 

 • Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie, Aleja Pokoju 44

Wniosek o wydanie decyzji można złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej – za pomocą systemu PIU EMP@TIA .


Druki do pobrania

1. Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia - wniosek do pobrania

2. Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem - kwestionariusz do pobrania


2. Drugi krok po uzyskaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia – to złożenie wniosku o świadczenie wspierające. 

Wniosek o świadczenie wspierające należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą jednego z trzech kanałów wnioskowania:

 • Platformę PUE ZUS
 • Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mrpips.gov.pl
 • Bankowość elektroniczną. 

Osoby ubiegające się o świadczenie wspierające będą mogły w siedzibie lub oddziałach ZUS uzyskać pomoc zarówno w założeniu profilu na PUE ZUS, jak i w wypełnieniu i wysłaniu wniosku przez Internet. 

Ważne!

Aby osoba mogła ubiegać się o wydanie takiej decyzji, musi mieć status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony orzeczeniem:

 1. Lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub częściowej niezdolności do pracy, orzeczeniem o zaliczeniu do I, II lub III grupy inwalidów ( wydanym przed 1998 r.),
 2. Lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej KRUS o stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 3. Komisji lekarskiej Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) lub Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA),
 4. O stopniu niepełnosprawności (powyżej 16-go roku życia): lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz orzeczeniem o wskazaniach do ulg i uprawnień wydanym przez powiatowe/miejskie oraz wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.


Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na 7 lat.

Więcej informacji, w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, znajdą Państwo tutaj

pdf drukuj
do góry strony