Rada dla Niepełnosprawnych

Zarządzeniem nr 3071.2023 Prezydent Miasta Częstochowy powołał Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, w skład której weszli przedstawiciele organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych działających w środowisku osób niepełnosprawnych:


  1. Pan Tomasz Tyl - Przewodniczący
  2. Pani Beata Mstowska - Zastępca Przewodniczącego
  3. Pani Anna Drewniak - Sekretarz
  4. Pani Elżbieta Markowska
  5. Pan Dariusz Jadczyk


Do zakresu działania powiatowych rad należy:


  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
    - integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
    - realizacji praw osób niepełnosprawnych;
  2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  3. ocena realizacji programów;
  4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.


Zarządzenie w przedmiotowej sprawie można znaleźć na stronie BIP.

pdf drukuj
do góry strony