Rada dla Niepełnosprawnych

Zarządzeniem nr 596.2019 Prezydent Miasta Częstochowy powołał Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, w skład której weszli przedstawiciele organizacji działających w środowisku osób niepełnosprawnych:


 1. Pan Tomasz Tyl - Przewodniczący

 2. Pani Elżbieta Markowska – Zastępca Przewodniczącego

 3. Pani Anna Drewniak – Sekretarz

 4. Pani Beata Mstowska – członek Rady

 5. Pan Dariusz Jadczyk – członek Rady

Do zakresu działania powiatowych rad należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

  1. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;

  2. realizacji praw osób niepełnosprawnych;

 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

 3. ocena realizacji programów;

 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.


Zarządzenie w przedmiotowej sprawie można znależć na stronie BIP pod linkiem: zarządzenie nr 596.2019

pdf drukuj newsletter
do góry strony