Moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

flaga polski i herb

Gmina Częstochowa otrzymała dofinansowanie w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

W roku 2022 projekty realizowane są w następujących szkołach:

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zdobywców Przestworzy
  • Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Adama Mickiewicza
  • Szkoła Podstawowa Nr 35
  • Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Armii Krajowej


Całkowita wartość zadania: 279 079,00 zł

Wartość dofinansowania (kwota dotacji): 223 263,20 zł

Wkład własny Gminy: 55 815,80 zł


Moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczy wzmocnienia opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Częstochowskie szkoły skorzystały z możliwości doposażenia i poprawy standardu funkcjonowania stołówek szkolnych (własnych kuchni i jadalni).

pdf drukuj
do góry strony