Pomoc w bezdomności

Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie jesienno - zimowym, przebywającymi na terenie miasta Częstochowy.

Ważne telefony:


 • 112 – numer alarmowy
 • 34 378 51 01 – Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie
 • 987 – bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych (połączenia bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych), pod tym numerem można uzyskać informacje o lokalnych instytucjach udzielających pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia
 • 986 – Straż Miejska w Częstochowie
 • 997 – Komenda Miejska Policji w Częstochowie
 • 999 – Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

Udzielane wsparcie osobom bezdomnym w postaci schronienia

Schronisko dla  kobie OAZA
Częstochowa ul. Staszica 5
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
tel. +48 506394524
Udzielanie całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z 1 gorącym posiłkiem

Schronisko dla Osób w Kryzysie bezdomności
Częstochowa ul. Legionów 50 a
Fundacja Chrześcijańska „Adullam”,
Częstochowa ul. Krakowska 34
tel. 728523417, 34 365 38 30
Udzielanie całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z 1 gorącym posiłkiem

Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta
Częstochowa, ul. Krakowska 80/2
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Częstochowa, Częstochowa ul. Staszica 5
tel. 506394589
Udzielanie całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z 1 gorącym posiłkiem

Zadanie realizowane w następujących placówkach: 
 • Schronisko dla Bezdomnych, Marianka Rędzińska ul. Srebrna 25
 • Schronisko dla Bezdomnych nr 1, Lubojenka, ul. Prosta 99a
 Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” Częstochowa,
 ul. Piłsudskiego 41/43
tel. 34  320 14 56, 501 396 099
Udzielanie całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z 1 gorącym posiłkiem

Schronisko dla Bezdomnych nr 2, Lubojenka
Lubojenka, ul. Prosta 99b
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”
Częstochowa,  ul. Piłsudskiego 41/43
tel. 34  320 14 56, 501396099
Udzielanie całodobowego schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wraz z całodziennym wyżywieniem. 

Lubojenka
ul. Prosta 99b
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”, Częstochowa, 
ul. Piłsudskiego 41/43
tel. 34  320 14 56, 501396099
Udzielanie całodobowego schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wraz z całodziennym wyżywieniem. 

Kierowanie osób bezdomnych do placówek

Po rozeznaniu sprawy odpowiednie służby kierują osoby bezdomne do:

 1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności, ul. Krakowska 34.
 2. Placówek dla osób bezdomnych (w tym dla osób bezdomnych wymagających opieki, w miarę posiadanych wolnych miejsc).
 3. Szpitala, osoby wymagające pomocy lekarskiej.
 4. środka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie – Izby Wytrzeźwień ul. Sikorskiego 78, tel. 34 361-38- 82 (osoby w stanie nietrzeźwości,  które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób).


Jadłodajni:

 1. Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, Częstochowa ul. Krakowska 34, tel. (034) 365 38 30 – wydawanie posiłków 6 razy w tygodniu ( pon.- sob.), w soboty wydawany suchy prowiant na niedzielę tylko na podstawie decyzji z MOPS.
 2. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Częstochowa ul. Staszica 5 tel. 34 368-05- 82 oraz ul. Stroma 16 tel. (34) 363 20 61 - wydawanie posiłków od poniedziałku do soboty o godz. 11:45
 3. Parafia Miłosierdzia Bożego, Częstochowa ul. Kordeckiego 49 (wejście od ul. Św. Kingi), tel. (34) 365 54 11 – posiłki wydawane w soboty i niedziele od 13.00 do 15.00.

Osoby bezdomne mogą uzyskać również pomoc w zakresie otrzymania:

 Żywności:

 1. Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, Częstochowa ul. Krakowska 34, tel. 728 373 980 – wydawanie żywności codziennie.
 2. Fundacja Św. Barnaby – Centrum Wsparcia Dziennego, Częstochowa ul. Ogrodowa 30, tel. 668 810 405, 784 770 774 – wydawanie żywności we wtorki i czwartki od 10:30 do 11:00
 3. Jasnogórski Punkt Charytatywny, Częstochowa ul. Św. Barbary 6, tel. 501 360 165, tel. (034) 377 77 77 – wydawanie żywności: poniedziałek, środa oraz piątek od godz. 11:30 do 13:30.
 4. Parafia Św. Antoniego z Padwy, Częstochowa ul. Wysoka 9 (wejście od ul. Stromej) tel. (34) 363 20 61 – wydawanie żywności od poniedziałku do piątku o godz. 11:45.
 5. Archikatedralna parafia katolicka przy Bazylice Metropolitalnej Świętej Rodziny w Częstochowie, Częstochowa ul. Krakowska 15/17 (wejście od ul. Targowej) tel. (34) 365 36 38 – wydawanie żywności od poniedziałku do piątku o godz. 16:00.  


Odzieży:

 1. Polski Czerwony Krzyż, Częstochowa ul. Waszyngtona 47a, tel. (34) 324 77 58 – wydawanie odzieży, obuwia i środków czystości: w poniedziałki, wtorki, czwartki oraz piątki w godz. od 9:00 do 14:00.
 2. Fundacja Św. Barnaby – Centrum Wsparcia Dziennego, Częstochowa ul. Ogrodowa 30, tel. 668 810 405 – wydawanie odzieży, obuwia od poniedziałku do piątku od 9:00 do 12:00.
 3. Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, Częstochowa ul. Krakowska 34, tel. 728 373 980 – wydawanie odzieży, obuwia codziennie,

Zasady udzielania pomocy

W czasie pobytu w ośrodku wsparcia, osoba bezdomna otrzymuje w:


 1. Schronisku – pobyt i posiłek, środki czystości oraz możliwość skorzystania z węzła sanitarnego i pralni
 2. Ogrzewalni - możliwość spędzenia nocy, skorzystania z łaźni, zmiany odzieży, otrzymania środków czystości, gorącej herbaty.
 3. Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności w Częstochowie, ul. Krakowska 34 (tel. 34/ 324-38-22)
 4. Wydawanie stosownych skierowań, umożliwiających korzystanie z pobytu w jednej z placówek dla bezdomnych,
 5. Umożliwienie skorzystania z posiłku w jadłodajni
 6. Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, umożliwiających korzystanie z usług placówek medycznych.

Funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i streetworkerzy prowadzą patrole, mające na celu zlokalizowanie miejsc przebywania osób bezdomnych (ogródki działkowe, altany, piwnice, klatki schodowe, pustostany, kanały ciepłownicze). W przypadku spotkania osoby bezdomnej w jednym z wymienionych miejsc funkcjonariusze i streetworkerzy dokonują oceny sytuacji pod kątem zagrożenia zdrowia lub życia. Informują o możliwości uzyskania wsparcia w placówkach dla osób bezdomnych i kierują do Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 34. W uzasadnionych sytuacjach wzywają Pogotowie Ratunkowe.
W sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza w godzinach nocnych, osoby bezdomne mogą na krótki czas zostać umieszczone w Ogrzewalni Miejskiej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego 78a. 

pdf drukuj
do góry strony