Pomniki przyrody - cz. 3

Rada Miasta Częstochowy Uchwałą Nr 1063/LXIV/2006 z dnia 23 października 2006r. uznała za pomniki przyrody następujące drzewa:

1) Dąb szypułkowy /Quercus robur/

Lokalizacja:
województwo - śląskie
gmina - Częstochowa
miejscowość - Częstochowa
nr mapy ewidencyjnej – 362
nr działki – 50
bliższe określenie położenia – Park przy ul. Zbyszka w Częstochowie właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa

Dane o obiekcie: wiek ok. 150 lat, wys. 18.0 m, obwód 408 cm, rozpiętość korony 23.0 x 18.7 m. Kształt korony jajowaty, korona rozłożysta, regularnie rozbudowana. Pień drzewa prosty.

2) Dąb szypułkowy /Quercus robur/

Lokalizacja:
województwo - śląskie
gmina - Częstochowa
miejscowość - Częstochowa
nr mapy ewidencyjnej - 362
nr działki - 50
bliższe określenie położenia – Park przy ul. Zbyszka w Częstochowie właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa

Dane o obiekcie: wiek ok. 130 lat, wys. 18.0 m, obwód 350 cm, rozpiętość korony 20.6 x 18.6 m. Kształt korony kulistojajowaty, korona asymetryczna – rozbudowana z przewagą strony południowej. Pień drzewa prosty.

3) Dąb szypułkowy /Quercus robur/

Lokalizacja:
województwo - śląskie
gmina - Częstochowa
miejscowość - Częstochowa
nr mapy ewidencyjnej - 362
nr działki - 50
bliższe określenie położenia – Park przy ul. Zbyszka w Częstochowie właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa

Dane o obiekcie: wiek ok. 120 lat, wys. 19.0 m, obwód 320 cm, rozpiętość korony 15.8 x 15.8 m. Kształt korony kulisty, korona regularnie rozbudowana. Pień drzewa prosty.

4) Lipa drobnolistna /Tilia cordata/

Lokalizacja:
województwo - śląskie
gmina - Częstochowa
miejscowość - Częstochowa
nr mapy ewidencyjnej - 362
nr działki - 50
bliższe określenie położenia – Park przy ul. Zbyszka w Częstochowie właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa

Dane o obiekcie: wiek ok. 120 lat, wys. 20.0 m, obwód 460 cm, rozpiętość korony 20.6 x 14.8 m. Kształt korony jajowaty, korona regularnie rozbudowana. Drzewo na wysokości 1.3 m rozwidla się na trzy pnie.

5) Lipa drobnolistna /Tilia cordata/

Lokalizacja:
województwo - śląskie
gmina - Częstochowa
miejscowość - Częstochowa
nr mapy ewidencyjnej - 362
nr działki - 50
bliższe określenie położenia – Park przy ul. Zbyszka w Częstochowie właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa

Dane o obiekcie: wiek ok. 100 lat, wys. 22.0 m, obwód 337 cm, rozpiętość korony 17.0 x 14.0 m. Kształt korony jajowaty, korona asymetryczna rozbudowana z przewagą strony północno – wschodniej. Drzewo na wysokości 1.7 rozwidla się na dwa pnie.

Opracowała Ewa Rydzek

pdf drukuj
do góry strony