Pomniki przyrody - cz. 2

Rada Miasta Częstochowy Uchwałą Nr 551/XXXIX/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. uznała za pomniki przyrody następujące drzewa:

1) Dąb czerwony / Quercus rubra /

Lokalizacja:
województwo - śląskie
gmina - Częstochowa
miejscowość - Częstochowa
nr mapy ewidencyjnej - 152
nr działki - 3
bliższe określenie położenia - Park Podjasnogórski im. 3-go Maja
właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa

Dane o obiekcie: wiek ok. 150 lat, wys. 22.5 m, obwód 338 cm, rozpiętość korony 26 x 20 m. Kształt korony kulistojajowaty, korona rozłożysta. Pień drzewa prosty.

2) Kasztanowiec biały / Aesculus hippocastanum /

Lokalizacja:
województwo - śląskie
gmina - Częstochowa
miejscowość - Częstochowa
nr mapy ewidencyjnej - 152
nr działki - 3
bliższe określenie położenia - Park Podjasnogórski im. 3-go Maja
właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa

Dane o obiekcie: wiek ok. 140 lat, wys. 22 m, obwód 393 cm, rozpiętość korony 18 x 22m. Kształt korony kulisty, korona rozłożysta, dość nisko osadzona. Pień drzewa prosty.

3) Modrzew europejski / Larix decidua /

Lokalizacja:
województwo - śląskie
gmina - Częstochowa
miejscowość - Częstochowa
nr mapy ewidencyjnej - 152
nr działki - 3
bliższe określenie położenia - Park Podjasnogórski im. 3-go Maja
właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa

Dane o obiekcie: wiek ok. 140 lat, wys. 23.5 m, obwód 311 cm, rozpiętość korony 19.5 m x 16 m. Kształt korony stożkowaty, wierzchołek odchylony w kierunku wschodnim. Pień drzewa na wys. ok. 13 m nieznacznie wygięty w kierunku północno- wschodnim.

4) Klon pospolity / Acer platanoides /

Lokalizacja:
województwo - śląskie
gmina - Częstochowa
miejscowość - Częstochowa
nr mapy ewidencyjnej - 152
nr działki - 3
bliższe określenie położenia - Park Podjasnogórski im. 3-go Maja
właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa

Dane o obiekcie: wiek ok. 140 lat, wys. 23 m, obwód 297 cm, rozpiętość korony 10.7 x 23 m. Kształt korony kulistojajowaty, korona rozbudowana głównie od strony północnej. Pień drzewa prosty.

5) Jesion wyniosły / Fraxinus excelsior /

Lokalizacja:
województwo - śląskie
gmina- Częstochowa
miejscowość - Częstochowa
nr mapy ewidencyjnej - 152
nr działki - 3
bliższe określenie położenia - Park Podjasnogórski im. 3-go Maja
właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa

Dane o obiekcie: wiek ok. 140 lat, wys. 25.5 m, obwód 353 cm, rozpiętość korony 24.9 x 20 m. Kształt korony kulisty. Pień drzewa prosty.

6) Grusza pospolita / Pyrus communis /

Lokalizacja:
województwo - śląskie
gmina- Częstochowa
miejscowość - Częstochowa
nr mapy ewidencyjnej - 152
nr działki - 4
bliższe określenie położenia - Park Podjasnogórski im. S. Staszica
właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa

Dane o obiekcie: wiek ok. 100 lat, wys. 17.5 m, obwód 235 cm, rozpiętość korony 14.10 x 14 m. Kształt korony kulisty. Pień drzewa prosty.

7) Klon jawor / Acer pseudoplatanus /

Lokalizacja:
województwo - śląskie
gmina - Częstochowa
miejscowość - Częstochowa
nr mapy ewidencyjnej - 152
nr działki - 4
bliższe określenie położenia - Park Podjasnogórski im. S. Staszica
właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa

Dane o obiekcie: wiek ok. 130 lat, wys. 26 m, obwód 250 cm, rozpiętość korony 23 x 20 m. Kształt korony kulisty. Pień drzewa prosty.

8) Wiąz holenderski odm. wyniosła / Ulmus hollandica var. major /

Lokalizacja:
województwo - śląskie
gmina - Częstochowa
miejscowość - Częstochowa
nr mapy ewidencyjnej - 24
nr działki - 213/7
bliższe określenie położenia - Prpmenada im. Cz. Niemena - przy skrzyżowaniu z ul. Rolniczą
właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa

Dane o obiekcie: wiek ok. 130 lat, wys. 22.5 m, obwód 324 cm, rozpiętość korony 20 x 22 m. Kształt korony parasolowaty, korona rozłożysta, regularna. Pień drzewa prosty.

pdf drukuj
do góry strony