Budżet Obywatelski

Pomniki przyrody - cz. 1

Pomniki przyrody ożywionej na terenie Miasta Częstochowy

POMNIK PRZYRODY NR 1

1. Rok uznania: 15.11.1977 r.

Podstawa: Zarządzenie Nr 9/77 Wojewody Częstochowskiego

Zmiana: Rozporządzenie Nr 41/2002 Wojewody Śląskiego z dnia 17 czerwca 2002r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze pomnika przyrody żywej – drzewa gatunku dąb szypułkowy (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 47 z 1 lipca 2002r., poz. 1611)

2. Nazwa, określenie formy ochrony przyrody: pomnik przyrody żywej

Obiekt – Dąb szypułkowy
/Quercus robur L./


3. Lokalizacja:

województwo – śląskie
gmina – Częstochowa
miejscowość – Częstochowa
nr mapy ewidencyjnej – 152
nr działki – 3
bliższe określenie położenia – Park Miejski 3-Maja
właściciel /zarządca gruntu/ Skarb Państwa, UM Częstochowy - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

4. Dane o obiekcie: wiek ok. 80 lat, wys. 20 m, obwód 306 cm, rozpiętość korony ok. 26 m, pień nieznacznie odchylony w kierunku południowo-wschodnim pod kątem ok. 10 stopni, pokrój nieregularny.

POMNIK PRZYRODY NR 2

1. Rok uznania: 12.08.1980 r.

Podstawa: Zarządzenie Nr 4/80 Wojewody Częstochowskiego

Zmiana: Rozporządzenie Nr 17/2002 Wojewody Śląskiego z dnia 15 maja 2002r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze pomnika przyrody żywej – drzewa gatunku klon jawor (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 47 z 1 lipca 2002r., poz. 1611)

2. Nazwa, określenie formy ochrony przyrody: pomnik przyrody żywej

Obiekt – Klon jawor
/Acer pseudoplatanus L./


3. Lokalizacja:

województwo – śląskie
gmina – Częstochowa
miejscowość – Częstochowa
nr mapy ewidencyjnej – 152
nr działki – 3
bliższe określenie położenia – Park Miejski 3-Maja, na granicy parku, przy ul. ks. Popiełuszki
właściciel /zarządca gruntu/ Skarb Państwa, UM Częstochowy - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

4. Dane o obiekcie: wiek ok. 160 lat, wys. 22 m, obwód 326 cm, rozpiętość korony ok. 22 m, pień prosty, pokrój nieregularny. Stan obiektu dobry.


POMNIK PRZYRODY NR 3

1. Rok uznania: 12.02.1989 r.

Podstawa: Zarządzenie Nr 42/89 Wojewody Częstochowskiego

Zmiana: Rozporządzenie Nr 18/2002 Wojewody Śląskiego z dnia 15 maja 2002r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze pomnika przyrody żywej – drzewa gatunku tulipanowiec amerykański (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 47 z 1 lipca 2002r., poz. 1611)

2. Nazwa, określenie formy ochrony przyrody: pomnik przyrody żywej

Obiekt – Tulipanowiec amerykański
/Liliodendron tulipifera L./


3. Lokalizacja:

województwo – śląskie
gmina – Częstochowa
miejscowość – Częstochowa
nr mapy ewidencyjnej – 309
nr działki – 43
bliższe określenie położenia – Park przy ul. Łukasińskiego, między budynkiem Domu Kultury Huty „Częstochowa” a budynkiem Liceum im. H. Dąbrowskiego
zarządca gruntu – Huta Częstochowa

4. Dane o obiekcie: wiek ok. 90 lat, wys. 22 m, obwód 224 cm, pień prosty, pokrój parasolowaty.

pdf drukuj
do góry strony