Płatność kartą

Uprzejmie informujemy, że na II piętrze w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona 3/5 uruchomiono kasę automatyczną ING Banku Śląskiego, tzw. opłatomat. Jest to urządzenie umożliwiające dokonywanie gotówkowych wpłat bezpośrednio na rachunki bankowe Gminy Częstochowa. Opłatomat jest czynny w godzinach pracy Urzędu. Za pomocą urządzenia dokonywać można następujących opłat:

 • opłata za rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu,
 • opłata za tablice rejestracyjne,
 • opłata za wydanie: prawa jazdy, karty pojazdu i karty parkingowej,
 • opłata ewidencyjna (CEPIK), m.in. za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, karty pojazdu, nalepki kontrolnej, prawa jazdy lub innego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.

Kasa przyjmuje monety o nominałach od 50 gr do 5 zł i banknoty od 10 zł do 100 zł, wydaje resztę oraz potwierdzenie dokonanej operacji.

Ponadto przypominamy, że w Urzędzie Miasta Częstochowy funkcjonują 3 terminale do dokonywania transakcji kartą płatniczą. Terminale czynne są w godzinach pracy Urzędu, a Terminal 2 w poniedziałki i we wtorki - do godz. 17.00.

Terminale znajdują się w następujących punktach:

Terminal 1
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, ul Śląska 11/13, Stanowisko nr 10
(grupa E):

 • opłata skarbowa,
 • opłata targowa,
 • opłata od posiadania psów,
 • wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, łącznego zobowiązania pieniężnego.

Terminal 2
Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta, ul. Waszyngtona 5, III piętro, pokój 332:

 • opłata za sprzedaż map,
 • opłata za wydawanie kserokopii map, wyrysów i wypisów z rejestru gruntów,
 • opłata za udzielanie informacji i uzgadnianie dokumentacji (ZUD),
 • odsetki za zwłokę.

Terminal 3
Informacja Ogólna Urzędu Miasta, ul. Waszyngtona 5, I piętro:

 • opłata za rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu,
 • opłata za tablice rejestracyjne,
 • opłata za wydanie: prawa jazdy, karty pojazdu i karty parkingowej,
 • opłata ewidencyjna (CEPIK), m.in. za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, karty pojazdu, nalepki kontrolnej, prawa jazdy lub innego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.


pdf drukuj
do góry strony