Placówki pomocy

Częstochowskie Centrum dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Prowadzone jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie jako zadanie zlecone. Placówka zapewnia wsparcie osobom z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Częstochowy, skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie na podstawie wydanych decyzji administracyjnych;

Dane kontaktowe:
ul. Focha 71a, 42-217 Częstochowa
tel.: 519 522 296
e-mail: biuro@psoni.czest.pl
www: www.psoni.czest.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy

Placówka prowadzona przez Stowarzyszenie "Yava" jako zadanie zlecone. Dom zapewnia wsparcie osobom przewlekle psychicznie chorym i z upośledzeniem umysłowym, skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2;

Dane kontaktowe:
ul. Lakowa 101, 42-280 Częstochowa, 

tel.: 34 361 80 56, 531 084 020
e-mail: sds.czestochowa@interia.eu

Ośrodek wsparcia z miejscami całodobowego okresowego pobytu

Ośrodek prowadzony jest przez Fundację Chrześcijańską Adullam jako zadanie zlecone. Placówka zapewnia wsparcie osobom starszym i z niepełnopoprawnością, po zakończonym leczeniu szpitalnym, oczekującym na umieszczenie w domu pomocy społecznej, skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie na podstawie decyzji.

Dane kontaktowe:
Fundacja Chrześcijańska „Adullam”
ul.Krakowska 34, 42-202 Częstochowa
tel.: 34 365 38 30 
e-mail: biuro@adullam.pl
www: www.adullam.pl

Mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością

Mieszkanie zlokalizowane jest przy ul.Gaczkowskiego 16/20 m 20. i prowadzone przez Fundację Oczami Brata jako zadanie zlecone. Zapewnia wsparcie osobom z niepełnosprawnością skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie na podstawie decyzji. Mieszkanie jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające do prowadzenia częściowo lub całkowicie samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Dane kontaktowe:
Fundacja Oczami Brata

ul. Brzezińska 47/59/2, 42-208 Częstochowa,

tel.: 533 527 368

e-mail: biuro@oczamibrata.pl
www: www.oczamibrata.pl

pdf drukuj
do góry strony