Placówki dla Seniora

Placówki Dzienne, Domy Seniora w Częstochowie:

 • Dzienny Dom Senior + prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciel Dzieci
  ul. Marysia 93
  tel. 34 324 47 50
 • więcej informacji >>


Dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Program wieloletni senior + na lata 2021-2025(edycja 2022). Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior +. Dofinansowanie 111 294 zł, całkowita wartość 274 800 zł

 • Dziennym Domu Senior+ prowadzony przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
  ul. Rapackiego 3/5
  tel. 34 368 05 82
 • więcej informacji >>


Dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Program wieloletni senior + na lata 2021-2025(edycja 2022). Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior +. Dofinansowanie 111 016 zł, całkowita wartość 281 520 zł

 • Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów prowadzone przez Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki
  tel. 509 656 937
 • więcej informacji >>
pdf drukuj newsletter
do góry strony