Parkowanie

W związku z Uchwałą nr 327/XXV/2020 Rady Miasta Częstochowy z 27 lutego 2020, obowiązującą od 24 marca 2020 roku, informujemy, że:

Przywilej bezpłatnego postoju pojazdów osób niepełnosprawnych, posługujących się aktualną kartą parkingową osoby niepełnosprawnej na wszystkich miejscach postojowych strefy płatnego parkowania przestał obowiązywać. Bezpłatne pozostają miejsca zastrzeżone dla osób niepełnosprawnych (niebieskie koperty).

Wspomniana uchwała wprowadziła ulgowy abonament postojowy w cenie 60zł/kwartał, ważny wraz z aktualną kartą parkingową osoby niepełnosprawnej, uprawniający do postoju na wszystkich miejscach parkingowych strefy. Abonament można nabyć w siedzibie MZD w Częstochowie, przy ul.Legionów 52, za pomocą poczty elektronicznej, ePUAP lub listownie.

Szczegółowe informacje na temat abonamentu można znaleźć na stronie MZD: strefa platnego parkowania

Treść wymienionej wyżej uchwały, dostępna jest na stronie BIP: treść uchwały 327/XXV/2020

pdf drukuj
do góry strony