Aktualności

DĘBY DLA POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRZEDSZKOLACH

17.05.2021

Trwa akcja sadzenia dębów w miejskich przedszkolach. Upamiętniają częstochowian - uczestników Powstań Śląskich, tych, którzy włączyli się w walkę o przynależność terytorialną Śląska do Rzeczpospolitej w latach 1919-1921.

Przypomnijmy, że uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiła rok 2021 Rokiem Powstań Śląskich.

Z inicjatywy zastępcy prezydenta Ryszarda Stefaniaka jeszcze w kwietniu do przedszkoli miejskich przekazano młode dęby, które są sadzone w ogródkach przedszkolnych. Każde drzewko otrzymało certyfikat zaświadczający, że jest ono uhonorowaniem pamięci częstochowianina zaangażowanego w działania powstańcze.

Dziś w sadzeniu Dębu Pamięci przy Miejskim Przedszkolu nr 6 uczestniczył m.in. prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.  Ten dąb upamiętnia postać Antoniego Błasikiewicza.

Opieka nad „Dębem Pamięci” ma być istotnym elementem wychowania patriotycznego najmłodszych oraz służyć edukacji regionalnej i patriotycznej dzieci przedszkolnych.

 

POSADŹMY DRZEWO W CZĘSTOCHOWIE

Przy okazji warto dodać, że do końca maja można jeszcze zasadzić swoje drzewo w ramach „Posadźmy drzewo w Częstochowie”. Akcja była odpowiedzią na masowe wycinki drzew na działkach prywatnych, na które pozwoliła liberalizacja ustawy o ochronie przyrody.

Mieszkanki i mieszkańcy kupują drzewa. Miejsca do ich posadzenia są każdorazowo wyznaczane przez ogrodnika miejskiego. Aby umożliwić oznaczenie miejsca nasadzeń w terenie, o zamiarze przystąpienia do akcji należy informować telefonicznie pod numerem tel. 533 338 578 lub elektronicznie, pisząc na adres: amakuch@cuk.czestochowa.pl.

Tereny miejskie do nasadzeń można zlokalizować w miejskim geoportalu na stronie: http://e.czestochowa.pl

Gatunki drzew preferowane do posadzenia to jarząb, klon, dąb, lipa, jesion, grab (drzewa liściaste) oraz sosna i modrzew (drzewa iglaste).

Sadzonki powinny spełniać następujące wymogi:
- dla drzew liściastych wymagany jest obwód pnia (na wysokości 100 cm) min. 8 cm oraz wysokość 220-250 cm; sadzonki muszą być wyprodukowane w profesjonalnej szkółce drzew i krzewów oraz sprzedawane z zakrytym systemem korzeniowym (najlepiej w pojemnikach), gdyż jedynie takie gwarantują przyjęcie się drzewka. Sadzonki powinny posiadać koronę złożoną przynajmniej z 5 pędów.
- dla drzew iglastych wymagana jest wysokość min. 100 cm, a drzewka powinny być właściwie rozgałęzione i koniecznie z bryłą korzeniową, która nie może rozpaść się podczas sadzenia (pozostałe uwagi - jak dla drzew liściastych).

Zasady sadzenia drzew
Dołki dla sadzonych drzew należy wypełnić żyzną ziemią, którą podczas sadzenia należy częściowo usunąć z dołka i odłożyć obok niego tak, aby można było w zagłębieniu umieścić bryłę korzeniową drzewa i zasypać pozostałą żyzną ziemią.

Ważne jest, aby umieszczone w dołku drzewo znalazło się na odpowiedniej głębokości - tj. by górna powierzchnia bryły korzeniowej znalazła się na poziomie gruntu rodzimego. Drzewa sadzone za płytko lub za głęboko źle rosną i często stopniowo zamierają. Istotne jest również, aby dołek był o ok. 20 cm szerszy od bryły korzeniowej drzewka (jeśli taki nie jest - należy go powiększyć).

Ziemię wsypaną wokół drzewka ugnieść (lekko udeptać), z pozostałej jej części uformować dookoła, w odległości ok. 30 cm od pnia, „wałek ziemny”, a następnie podlać roślinę.
Pozostaje jeszcze zabezpieczenie drzewka palikiem, przywiązanie pnia do palika w tzw. ósemkę i uporządkowanie otoczenia. Dalszą pielęgnacją nasadzeń będą zajmowały się służby miejskie.

W razie potrzeby, dodatkowych wyjaśnień udziela ogrodnik miejski działający w ramach Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie pod nr telefonu: 533 338 578.

do góry strony