Aktualności

AUTOBUS NA OPERĘ

03.09.2009

Autobus wyruszy z II Alei Najświętszej Maryi Panny punktualnie o godz. 18.00. MPK zapewni również powrót. Przedstawienie operowe zaczyna się o godz. 19.00.

Cena biletu: 
5 zł. w obie strony (bilety dostępne wyłącznie u kierowcy – zakup przed rozpoczęciem podróży w kierunku Mstowa - bilet należy zachować do kontroli w drodze powrotnej; nie ma biletów ulgowych).

Oznaczenie autobusu: 
afisz/reklama opery naklejona na szybach autobusu widoczna z zewnątrz.

Odjazd (na koncert): 
godz.: 18.00 – przystanek zlokalizowany w II Alei Najświętszej Maryi Panny w kierunku Mstowa (przystanek wspólny dla linii autobusowych: 14, 17, 30).
godz.: 18.05 – przystanek Stary Rynek w kierunku Mstowa (zlokalizowany przy domu towarowym Puchatek)
Koniec kursu: 
przystanek przy budynku Urzędu Gminy Mstów.

Powrót (po koncercie):

godz.: ok. 21.00 – przystanek zlokalizowany przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (miejsce koncertu) w kierunku Częstochowy (przystanek PKS Wancerzów/Kościół).

Przystanki:

Plac Daszyńskiego (Częstochowa)

II Aleja Najświętszej Maryi Panny – koniec kursu (Przy Bibliotece Publicznej im. dra Władysława Biegańskiego).


Organizatorami XI Święta Muzyki są Gmina Mstów, Gmina Kłomnice, Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater, a współorganizatorami m.in. Urząd Miasta Częstochowy, Filharmonia Częstochowska, Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, Zespół Szkół Muzycznych im. M.J. Żebrowskiego w Częstochowie. Przedstawienie operowe Nabucco rozpocznie się o godz. 19.00 w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mstowie. 


Wystąpią soliści, chór oraz orkiestra Opery Śląskiej pod batutą Andrzeja Knapa
NABUCCO            Andrzej SKURHAN
ABIGAILLE            Barbara KRZEKOTOWSKA
FENENA                Magdalena SPYTEK
ZACHARIASZ        Bogdan KUROWSKI
ISMAEL                Juliusz URSYN-NIEMCEWICZ
ANNA                    Barbara STRYJECKA
ABDALLO              Bogdan DESOŃ
ARCYKAPŁAN       Cezary BIESIADECKI
 

Marcin Maranda, SyB
3 września 2009

 

Giuseppe Verdi

NABUCCO

opera w 4 aktach w oryginalnej wersji językowej

  • kierownictwo muzyczne: Tadeusz Serafin
  • inscenizacja i reżyseria: Laco Adamik
  • scenografia: Jan Bernaś
  • kierownictwo chóru: Anna Tarnowska


AKT I

Na dziedzińcu świątyni jerozolimskiej lud błaga Boga o ratunek przed zbliżającą się armią babilońską, którą prowadzi król Nabuchodonozor. Hebrajczycy spodziewają się, że zakładniczką pokoju zostanie znajdująca się wśród nich Fenena, córka Nabucca. Uwolniła ona z niewoli babilońskiej młodego księcia Izmaela i wraz z nim uszła do Jerozolimy. Na czele zbrojnego oddziału babilońskiego wkracza na dziedziniec. Abigail - pierworodna, lecz nielegalna córka króla Babilonu. Ona także kocha Izmaela i teraz triumfuje, widząc swoją rywalkę, Fenenę, zdaną wraz z Izmaelem na jej łaskę. Pojawia się też Nabucco, grożąc śmiercią wszystkim Żydom. Nie słucha próśb Zachariasza i zamierza się mieczem na Fenenę. Szczęściem w ostatniej chwili osłania ją Izmael, zaś Nabucco poznawszy swą córkę, w porywie ojcowskiej czułości bierze ja w ramiona. Zarazem jednak przysięga ukarać srogo naród żydowski.

AKT II

Odsłona 1.

Abigail nie posiada się z gniewu, że król na czas swojej nieobecności w Babilonie powierzył władze nie jej, lecz Fenenie. Gdy więc Arcykapłan Baala, oburzony życzliwością Feneny dla Żydów, proponuje Abigail królewską koronę, młoda dziewczyna podchwytuje te myśl z zachwytem. Postanawiają wspólnie rozpuścić z ludem wieść, że Nabucco zginął na wojnie, i wprowadzić Abigail na tron.

Odsłona 2.
W innej części królewskiego pałacu stary Zachariasz modli się, aby Bóg oświecił jego umysł. Lud żydowski jest przekonany, że Izmael to zdrajca; jedynie Zachariasz i jego siostra Anna, wierzą w dobra wolę Izmaela i Feneny. Pałacowy sługa, Abdallo, wpada z wieścią o śmierci Nabucca. W ślad za nim wkracza Abigail wraz z Arcykapłanem Baala, pragnąc odebrać Fenenie królewską koronę. Wtem nieoczekiwanie pojawia się wśród zebranych Nabucco i wkłada koronę na swe skronie. Ogarnięty szałem, żąda, aby wszyscy oddali mu hołd jako bogu. Zachariasz nieustraszenie sprzeciwia się temu, a i córka Nabucca brutalnie nalega na oddanie mu czci boskiej, grom z niebios powala go na ziemię. Triumfująca Abigail stroi się w królewskie szaty.

AKT III

Odsłona 1.

We wspaniałych wiszących ogrodach Babilonu Abigail jako władczyni zasiada na tronie. Arcykapłan uzyskuje od niej wyrok śmierci na Fenenę i wszystkich Żydów. Aby spowodować zagładę plemienia izraelskiego, Abigail wykorzystuje zręcznie słabość Nabucca, którego umysł uległ zamroczeniu. Kiedy jednak król dowiaduje się, że i Fenena ma ponieść śmierć, odmawia zatwierdzenia wyroku. Wówczas Abigail rozkazuje go uwięzić.

Odsłona 2.
Żydzi siedzący nad wodami Babilonu skarżą się gorzko na swój los z dala od ukochanej ojczyzny. Zachariasz dodaje im otuchy i zaręcza, iż lew Judy w końcu odniesie zwycięstwo (chór Va pensiero).

AKT IV

Odsłona 1.

Z głębokim smutkiem rozmyśla Nabucco o Fenenie, którą ujrzał przez okno prowadzoną na miejsce stracenia. W tej tragicznej chwili błaga o pomoc Jehowę, Boga Izraela. Obłęd ustępuje i Abdallo na rozkaz swego pana przynosi mu miecz.

Odsłona 2.
U wejścia do świątyni Baala Arcykapłan oczekuje skazańców. Fenena, umocniona na duchu przez Zachariasza, żegna się ze światem. Zatem jednak Arcykapłan rozpoczął krwawą ofiarę, pojawia się groźny Nabucco. W tym momencie rozlatuje się na kawałki posąg Baala i rani śmiertelnie Abigail. Chcąc odkupić swe przewinienia, w ostatniej chwili życia prosi ona o połączenie małżeńskim węzłem Feneny z Izmaelem i umiera z imieniem Jehowy na ustach. Wzruszony Nabucco Wspaniałomyślnie darowuje wolność wszystkim Żydom, zaś Zachariasz intonuje pochwalny hymn na cześć potężnego Jehowy.
 

Józef Kański - "Przewodnik operowy"
do góry strony