Aktualności

POWIERZENIA DLA DORADCÓW METODYCZNYCH

03.09.2009

13 osób otrzymało powierzenia na kolejne 3 lata pracy w SOD. Wręczyli je wspólnie prezydent Tadeusz Wrona i naczelnik Wydziału Edukacji Dorota Sobala.

Dyrektor SOD, Zbigniew Janus przedstawił dane z działalności ośrodka, z którego usług w minionym roku skorzystano aż 18,5 tys. razy, z czego wynika, że statystycznie każdy z częstochowskich nauczycieli miał z nim kontakt co najmniej czterokrotnie. W tym roku SOD wygrał 8 grantów. - Na terenie delegatury częstochowskiej byliśmy najlepsi – mówił dyrektor. - Same liczby to jednak nie wszystko. Ważna jest ewaluacja, a więc anonimowa ocena, którą wystawiają nam nauczyciele. Podkreślają wysoką jakość i dobrą atmosferę.
SOD współpracuje m.in. z Urzędem Miasta, z Kuratorium Oświaty, Filharmonią Częstochowską, Teatrem im. Adama Mickiewicza, wyższymi uczelniami. Dzięki tej współpracy powstały m.in. takie inicjatywy jak Szkoła na Parnasie (z Filharmonią), Scena Integracji, wiele konferencji czy znakomity konkurs dla dzieci i młodzieży „Częstochowa to dobre miasto”.

- Efekt jest możliwy dzięki naszym konsultantom i doradcom – powiedział Zbigniew Janus. - Dziękuję za tę pracę.

- To wielkie zbiorowe dzieło, które państwo przekazujecie naszym nauczycielom, a ci naszym dzieciom i młodzieży – mówił prezydent Tadeusz Wrona. - A nie ma nic ważniejszego od wykształcenia. Wiem, że żyjecie pracą, miastem, jesteście lokalnymi patriotami, uczycie identyfikacji z rodziną, miastem. Trudno też przecenić wasz wkład w działania integracyjne na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Dziękuję wam za rozwój częstochowskiej oświaty.

Priorytetowym zadaniem Samorządowego Ośrodka Doskonalenia jest przygotowanie nauczycieli do zadań edukacyjnych oraz wspieranie ich rozwoju zawodowego, który będzie stymulował rozwój ucznia. 
 
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia został powołany 1 września 2000 roku uchwalą Rady Miasta Częstochowy. To pierwsza w województwie śląskim i jedna z pierwszych w kraju placówka doskonalenia nauczycieli utworzona przez samorząd terytorialny. Funkcjonuje ona obecnie na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego .

 Organem prowadzącym SOD jest Miasto Częstochowa. Siedziba Ośrodka mieści się przy ul. I. Kosmowskiej 5 (I piętro).

 Priorytetowym zadaniem placówki jest przygotowanie nauczycieli do nowych zadań edukacyjnych, wynikających z procesu wdrażania reformy systemu edukacji, oraz wspieranie ich rozwoju zawodowego, który będzie stymulował rozwój ucznia. 
Szczegółowe zadania:
    •  diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia przez zbieranie i gromadzenie stosownych informacji,
    •  planowanie pracy przez min. opracowywanie programów szkoleń, ustalanie ich tematów i kadry,
    •  pozyskiwanie nauczycieli do współpracy np. zapraszanie do udziału w opracowywaniu programów oraz ich współrealizacji,
    •  wspieranie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
    •  realizację różnorodnych form doradztwa i doskonalenia zgodnych z oczekiwaniami nauczycieli,
    •  prowadzenie, po spełnieniu określonych wymogów, kursów kwalifikacyjnych,
    •  ewaluację wyżej wymienionych form w celu ustalania wartości i oceniania jakości procesu doskonalenia,
    •  współpracę z szeroko pojętym środowiskiem edukacyjnym,
    •  popularyzowanie działań nauczycieli nowatorów.

SOD organizuje różne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli: konsultacje indywidualne, konferencje przedmiotowo-metodyczne, szkolenia nieodpłatne, szkolenia rad pedagogicznych. Bogata jest także płatna oferta edukacyjna. SOD korzysta również z przyznawanych grantów.

 

SyB

do góry strony