Aktualności

PREZYDENT RP PRZYZNAŁ ZŁOTE MEDALE CZĘSTOCHOWSKIM URZĘDNIKOM

28.08.2009

Prezydent RP docenił urzędników za ich wieloletnią działalność na rzecz samorządu, liczne zasługi dla usprawnienia funkcjonowania Magistratu oraz poświęcenie sprawom Miasta.

Decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy Tadeusza Wrony do odznaczeń wytypowani zostali samorządowcy z długim stażem pracy, mogący się pochwalić licznymi osiągnięciami zawodowymi w dziedzinach, którymi zajmują się w Urzędzie. W gronie uhonorowanych prestiżowymi Medalami państwowymi znaleźli się: Sławomir Bednarek - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Strategii Rozwoju Miasta,  Stanisław Cichoń - Główny Specjalista w Wydziale Informatyki, Anna Grzybowska - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Aleksandra Huras - Inspektor w Wydziale Budżetu i Analiz, Józef Figiel - Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Henryka Respondek - Inspektor w Referacie Kadr, Elżbieta Rosicka - Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Stanisław Słyż - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, . Kandydatury zyskały pozytywną opinię Wojewody Śląskiego oraz aprobatę Prezydenta RP. 

Złote Medale za Długoletnią Służbę wręczyli uhonorowanym Wicewojewoda Śląski Stanisław Dąbrowa oraz Prezydent Miasta Częstochowy Tadeusz Wrona. Ceremonia dekoracji odbyła się w Filharmonii, 28 sierpnia podczas koncertu inaugurującego obchody tegorocznych Dni Częstochowy.

W imieniu odznaczonych uroczystą mowę wygłosił Józef Figiel, który od lat  troszczy się  o jak najwyższy poziom częstochowskiego życia kulturalnego.  Aktywnie współpracuje z towarzystwami, stowarzyszeniami, instytucjami, placówkami i środowiskami zrzeszającymi twórców sztuki. Promuje zarówno kulturę wysoką, jak i alternatywną,  skutecznie zabiega o środki na ten cel, czuwa nad współpracą gminy w zakresie wymiany kulturalnej z innymi miastami i krajami. Jako wykwalifikowany animator kultury Józef Figiel był i pozostaje inicjatorem, organizatorem i uczestnikiem prestiżowych dla miasta imprez i uroczystości, jest nieocenionym propagatorem wiedzy o jednym z największych muzyków urodzonych w Częstochowie – Bronisławie Hubermanie. Wniósł znaczący wkład w prace związane ze wzniesieniem w Częstochowie Pomnika – Grobu Nieznanego Żołnierza, pomnika Chrystusa Braterstwa Między Narodami oraz pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.  Jako dziennikarz i publicysta współpracował z redakcją wydawanego przez Urząd Miasta Częstochowy miesięcznika „Nasza Częstochowa”, uczestniczył także w pracach nad edycją „Monografii Historycznej Częstochowy”. Za swoja działalność został uhonorowany odznakami Zasłużony Działacz Kultury oraz Zasłużony dla Województwa Częstochowskiego.


Medale za Długoletnią Służbę - polskie odznaczenie ustanowione w 1938 roku w okresie II Rzeczypospolitej, nadawane za pracę w służbie państwowej. Przywrócone do systemu odznaczeń państwowych w Polsce w 2007 roku, nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

bc
Foto Zbigniew Burda
28 sierpnia 2009
do góry strony