Aktualności

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA

28.08.2009

Nagrody przyznawane są raz w roku za szczególne osiągnięcia w kategoriach: literatura i historia; teatr i film; muzyka i taniec; sztuki plastyczne oraz promocja i ochrona kultury. Przyznaje je Prezydent Miasta w oparciu o wniosek specjalnie powołanych Komisji Opiniujących, w których skład wchodzą przedstawiciele Rady Miasta i Urzędu Miasta, członkowie Rady Kultury przy Prezydencie Miasta oraz laureaci nagród z lat ubiegłych.
Tegoroczni laureaci to: Henryk Bardijewski (nominacja do nagrody w dziedzinie literatury – za całokształt działalności twórczej), Krzysztof Jędrecki (w dziedzinie filmu – za całokształt działalności twórczej), Włodzimierz Gołębiowski (w dziedzinie muzyki – za całokształt działalności artystycznej), Jacek Pałucha (za całokształt pracy twórczej oraz za propagowanie polskiej kultury za granicą) i Anna Operacz (za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania i promocji kultury oraz w sferze edukacji kulturalnej). Tytuł Mecenasa Kultury 2009 otrzymało Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. w Sobuczynie.
Tytuł „Mecenas Kultury” ma charakter prestiżowego wyróżnienia, przyznawanego w postaci statuetki przez Prezydenta Miasta Częstochowy firmom bądź osobom prywatnym wspierającym finansowo lub rzeczowo działania kulturalne i artystyczne w mieście. W tym roku do tytułu Mecenasa Kultury kandydowało 5 firm: ISD Huta „Częstochowa”, Hotele „SONEX” i Restauracja „ASTORIA”, Press-Glass S.A., President Electronics Poland Sp. z o.o. i  Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. w Sobuczynie

Ponadto, podczas dzisiejszego Koncertu rozdano wyróżnienia Ministra Kultury. W uznaniu szczególnych zasług dla kultury polskiej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski przyznał odznakę honorową „Zasłużony dla kultury polskiej” Danucie Morawskiej oraz Nagrody Specjalne: Tomaszowi Sętowskiemu - artyście plastykowi i Włodzimierzowi Kucy - choreografowi reżyserowi. 

 

SyB
26 sierpnia 2009 r.

 

Laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy

 

Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy
w dziedzinie LITERATURY i HISTORII
 

Henryk Bardijewski - Nominacja do nagrody w dziedzinie literatury – za całokształt działalności twórczej 
Urodzony w Częstochowie wybitny prozaik i dramaturg. Ukończył filologię polską i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Debiutował w 1952 roku na łamach Szpilek". Ma w swoim dorobku sześć tomów opowiadań i kilka powieści, m.in. "Rzut podkową", "Irytacje"czy "Wiek świateł".  Jest również autorem blisko 100 słuchowisk radiowych i kilkunastu sztuk telewizyjnych a także cyklu kameralnych komedii telewizyjnych "Sceny domowe" . 
Przez szereg lat pracował w Polskim Radiu w Warszawie, początkowo jako redaktor w dziale literackim, następnie do 1985 r. kierował Redakcją Słuchowisk. Był również konsultant w zakresie dramaturgii radiowej. 
Laureat licznych nagród, w tym: Nagrody Komitetu ds. Radia i Telewizji za całokształt twórczości 
w dziedzinie słuchowisk, Nagrody Teatru Polskiego Radia "Honorowy Wielki Splendor", Nagrody Norwida Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Utwory Henryka Bardijewskiego, które cechuje poetycki humor i pogodna ironia, przetłumaczono na kilkanaście języków obcych. 
 

Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy
w dziedzinie TEATRU i FILMU

Krzysztof Jędrecki 
Operator telewizyjny i filmowy. Od ponad 20 lat związany z Redakcją Częstochowską Telewizji Polskiej. W swoim dorobku twórczym ma tysiące telewizyjnych news’ów, setki reportaży oraz kilkadziesiąt filmów dokumentalnych. Realizował zdjęcia do reportaży takich programów, jak: „Ekspres reporterów”, „Telekurier”, „Powiedz stop”, „Ludzie i sprawy”, „Ekstremalne wakacje”, „Trójka tam była”, „Z krukiem w herbie”, „Kamera kuriera”, „Wokół wielkiej sceny”. Jego dorobek twórczy to także relacje i dokumenty ze wszystkich dotychczasowych edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, nagrania spektakli teatralnych i koncertów muzycznych odbywających się w częstochowskich instytucjach kultury, realizowane m.in. dla Redakcji Muzycznej Programu 1 TVP S.A. oraz Telewizji Polonia. Do najbardziej znaczących dokumentów, biorących udział w przeglądach i festiwalach telewizyjnych i filmowych należy zaliczyć: „Edyta Stein”, „Żołnierze Warszyca”, „AA”, „Zabić ptaka”, „W trzech wymiarach”, „Tajemnice Jasnogórskiego wizerunku”, „Jasnogórska Victoria”, „Ojciec Augustyn Kordecki”, „Początek drogi”. Współpracował z takimi twórcami jak : Tadeusz Kijański, Łukasz Wylężałek, Mariusz Wojaczek, Maria Nowakowska-Majcher, Zdzisław Sowiński oraz publicystami : Kamilem Durczokiem, Markiem Czyżem, Lidią Dudą, Barbarą Gola, Anną Migalską.
Wielokrotnie wyróżniany za pracę twórczą. Do najbardziej prestiżowych nagród należy zaliczyć Grand Prix X Przeglądu Reportażu i Filmu Dokumentalnego Katowice 2009 za zdjęcia do filmu „Początek drogi”.
 

Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy
w dziedzinie MUZYKI I TAŃCA
 

Włodzimierz Gołębiowski - Nominacja do nagrody w dziedzinie muzyki – za całokształt działalności artystycznej 
Absolwent katowickiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Od 1974 roku pracuje w Filharmonii Częstochowskiej na stanowisku muzyka solisty-klarnecisty.  Ma w swoim dorobku artystycznym tysiące koncertów,  w tym wielokrotnie jako solista. 
Założyciel i członek Kwintetu Instrumentów Dętych częstochowskich filharmoników. 
Długoletni pedagog Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie, od 32 lat - Kierowniki Sekcji Instrumentów Dętych i Perkusji a od 2001 r. - Nauczyciel Dyplomowany. Jest również konsultantem klas klarnetu w szkołach muzycznych w Lublińcu, Oleśnie i Wieluniu. 
Od 2008 roku prowadzi big band Zespołu Szkół Muzycznych, z którym wystąpił na znaczących festiwalach jazzowych tak jak : Swinging Jura czy Jazz Spring oraz na najbardziej znanym festiwalu jazzowym Złota Tarka w Iławie, w którym zespół wziął udział w przesłuchaniach konkursowych.
Juror konkursów instrumentalnych oraz wykładowca kurów mistrzowskich w kraju i za granicą. 
Uhonorowany: Nagrodami Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych, Nagrodą Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, Nagrodami Dyrektora Filharmonii Częstochowskiej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Krzyżem Zasługi.
 

Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy
w dziedzinie SZTUK PLASTYCZNYCH
 

Jacek Pałucha - Nominacja do nagrody - za całokształt pracy twórczej oraz za propagowanie polskiej kultury za granicą
Artysta malarz; ukończył studia na warszawskiej ASP w pracowni prof. Wiesława  Szamborskiego. Zajmuje się głównie malarstwem sztalugowym ale również ilustracją, rysunkami satyrycznymi, okazjonalnie plakatem (m.in. projekty plakatów do spektakli Teatru im. Adama Mickiewicza). 
Założyciel i lider takich zespołów jak "Formacja Nieżywych Sachabów", "Furmanka" czy "Superpałka i Najeźdźcy z Kosmosu", projektował okładki na płyty swoje i kolegów.  
Ma w swym artystycznym dorobku liczne wystawy indywidualne, uczestniczył także w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone).
Jego prace znajdują się w galeriach i zbiorach prywatnych na całym świecie, jak chociażby w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii, Hiszpanii, Holandii, Francji, Szwajcarii oraz oczywiście w Polsce.
 

Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy
w dziedzinie PROMOCJI I OCHRONY DÓBR KULTURY
 

Anna Operacz - Nominacja do nagrody – za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania i promocji kultury oraz w sferze edukacji kulturalnej
Od 1962 r. pracuje w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, od 1992 r. - pełniąc funkcję dyrektora tej instytucji. Pod jej kierunkiem Ośrodek zdobył liczącą się w mieście, województwie, a w wielu wymiarach także w kraju, pozycję organizatora interesujących przedsięwzięć kulturalnych. Jest znakomitym organizatorem oraz dynamicznym i otwartym na współpracę animatorem kultury. Integruje środowiska lokalne w działaniach na rzecz rozwoju kultury.  Koordynuje projekty realizowane przez animatorów kultury, instruktorów i specjalistów. Podejmuje szeroką współpracę z instytucjami kultury i oświaty w kreowaniu wartości kultury i upowszechnianiu ich w środowiskach lokalnych regionu i województwa. Włącza się w odkrywanie wartości kultury w przeszłości i historii lokalnych środowisk, jak np. przywrócenie pamięci o światowej sławy rodzeństwie Reszków. Uczestniczy także w organizowaniu miejskich przedsięwzięć kulturalnych m.in. Światowego Kongresu Częstochowian, Europejskich Dni Kultury Ludowej. Wspiera organizacje pozarządowe w ich działalności społeczno–kulturalnej.
Uhonorowana Nagrodą Wojewody Częstochowskiego i odznaką Zasłużonego Działacza Kultury.
 

Laureat Wyróżnienia „Mecenas Kultury 2009” - 
CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
SP. Z O. O. W SOBUCZYNIE


Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne jest firmą bodajże najaktywniej od wielu lat wspierającą działania artystyczne i kulturalne w mieście. 
Ilość oraz różnorodność sponsorowanych imprez oraz fakt, iż niemal wszystkie częstochowskie instytucje kultury zaliczają się do podmiotów wspieranych przez tegorocznego laureata wyróżnienia „Mecenas Kultury” budzi podziw i uznanie. 
W sezonie artystycznym 2008/2009 był to ponad dwadzieścia różnego rodzaju przedsięwzięć artystycznych : od prestiżowych festiwali i konkursów takich jak Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, Przegląd Przedstawień Istotnych „Przez dotyk”, XI Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Z bliska i z daleka”, XII Międzynarodowy Konkurs Fotografii Cyfrowej „CYBERFOTO”, XVII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Sacrum w literaturze”, poprzez znaczące dla kulturalnego życia miasta imprezy interdyscyplinarne, jak Częstochowska Noc Kulturalna, Dni Częstochowy, Dni Kultury Chrześcijańskiej, aż po koncerty symfoniczne, premiery spektakli teatralnych, wystawy, czy inicjatywy edytorskie. Świadczy to nie tylko o zrozumieniu przez Przedsiębiorstwo potrzeb instytucji kultury, ale także o świadomości roli mecenatu nad tą sferą naszego życia społecznego. Jest to tym bardziej cenne, że udzielane wsparcie ma charakter bezinteresownej pomocy. Na uwagę zasługuje również fakt, że poza wsparciem finansowym Zarząd Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego pomaga instytucjom kultury w pozyskiwaniu nowych sponsorów, służąc swoimi kontaktami. 
Warto przypomnieć, że tegoroczny laureat otrzymał już dwukrotnie wyróżnienie „Mecenasa Kultury” za rok 2007 i 2008.

 

Fot. Zbigniew Burda

do góry strony