Aktualności

KLUB WÓJTÓW, BURMISTRZÓW PREZYDENTÓW I STAROSTÓW O JESSICE

21.08.2009

City Consulting Institute Sp. z o.o realizuje w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Śląskiego na zlecenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego studium wykonalności dla wprowadzenia mechanizmu JESSICA w województwie śląskim.
Podczas dzisiejszego spotkania rozmawiano o możliwościach utworzenia odrębnego funduszu, którego zadaniem byłaby obsługa przedsięwzięć inwestycyjnych na rzecz samorządów Subregionu Północnego województwa śląskiego, w tym również w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.
W spotkaniu wziął udział Tomasz Delowski, ekspert City Consulting Institute i Wiceprezes Zarządu Centrum Projektów Regionalnych Inwestor S.A., który przedstawił mechanizmy wdrożenia inicjatywy JESSICA. 
Z funduszu JESSICA mogłyby być realizowane projekty przynoszące zyski, co aktualnie nie jest możliwe zgodnie z zasadami określonymi w RPO.
Te pieniądze byłyby trudniejsze do pozyskania, ale za to dawałaby możliwość finansowania inwestycji  również po 2013 roku – mówił podczas spotkania Tadeusz Wrona, prezydent Częstochowy i jednocześnie przewodniczący  Klubu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu Częstochowskiego. - Niemałe znaczenie ma też fakt, że partnerem tutaj jest Europejski Bank Inwestycyjny. W Częstochowie mamy bardzo dobre doświadczenia z EBI. W tym roku kończymy 4-letni projekt i podpisujemy umowę na kolejny, także 4-letni. Dzięki temu, że mieliśmy tak dobry międzynarodowy rating  otrzymaliśmy kredyt z EBI, co z kolei pozwoliło nam uniknąć kredytów komercyjnych, które są bardzo kosztowne. EBI daje najlepsze kredyty w Europie, poniżej WIBOR-u, bo jest instytucją założoną przez państwa członkowskie Wspólnoty, jest instrumentem do walki z kryzysem.
Podczas dzisiejszego spotkania mówiono także o możliwościach skorzystania z partnerstwa publiczno-prywatnego – w ramach funduszu JESSICA -  co było do tej pory utrudnione.
Na zakończenie spotkania samorządowcy regionu częstochowskiego stwierdzili że są zainteresowani uruchomieniem w naszym województwie inicjatywy JESSICA, w szczególności lokalnym funduszem skierowanym do obsługi inwestycji naszego subregionu.  

JESSICA (skrót od Joint European Support for Sustainable Investment in City) to nowy sposób wykorzystania środków Unii Europejskiej w celu wspierania trwałych inwestycji i wzrostu na obszarach miejskich.
Inicjatywę opracowały Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) wraz z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB). Nowe procedury umożliwiają państwom członkowskim wykorzystanie części środków z unijnych dotacji – tzw. funduszy strukturalnych – na dokonywanie zwrotnych inwestycji w projekty stanowiące cześć zintegrowanych planów trwałego rozwoju obszarów miejskich. Te inwestycje, które mogą mieć formę kapitału właścicielskiego, kredytów lub gwarancji, trafiają do projektów za pośrednictwem funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich lub - jeżeli jest to konieczne - funduszy powierniczych.

SyB
21 sierpnia 2009
do góry strony