Aktualności

"GAUDE MATER" NA CZELE LISTY DOFINANSOWANIA

19.08.2009

Zarząd Województwa Śląskiego 11 sierpnia podjął uchwałę (nr 2064/293/III/2009) o wyborze projektów do dofinansowania oraz przyjęciu listy rezerwowej w ramach działania 4.3 Promocja kultury, Priorytet IV Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (nabór nr 04.03.00-073/09).  

Do dofinansowania zostało wybranych 19 projektów na łączną kwotę dofinansowania niecałych 9 milionów złotych. Na czele tej listy z kwotą 1 mln 603 tys. złotych dofinansowania znalazł się projekt Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”, pod nazwą „Ars Sacra - Dialog Kultur. Organizacja XX Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”.

Kwota przeznaczona do dofinansowania stanowi 85% planowanych kosztów projektu.

Na liście jest także projekt „Reszkowie - Szlak Muzycznej Sławy. Światowe kariery. Promocja dorobku muzycznego Edwarda, Jana, Józefiny”, którego beneficjentem jest Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie, z kwotą dofinansowania ponad 209 tys. złotych.

 

Ireneusz Leśnikowski

19 sierpnia 2009 r.

do góry strony