Aktualności

WYREMONTOWANY BUDYNEK PRZEKAZANO BANKOWI ŻYWNOŚCI

19.08.2009

Zdaniem Federacji Polskich Banków Żywności, Częstochowa jest  modelowym przykładem współpracy samorządu, lokalnych władz z organizacjami charytatywnymi zajmującymi się rozdziałem żywności dla najuboższych. Rok 2009 będzie rekordowym pod względem ilości pozyskanych przez częstochowski Bank Żywności produktów z Unii.

W 2006 roku Prezydent Wrona podjął decyzję o przeznaczeniu i dostosowaniu całego obiektu przy ul. Bialskiej 20 do standardów europejskich pozwalających częstochowskim organizacjom charytatywnym na udział w programach unijnych i rozdział żywności wśród mieszkańców Częstochowy i sąsiednich gmin.

Budynek przejęty wcześniej  przez miasto od straży pożarnej, ma dwie kondygnacje o łącznej powierzchni ok. 1100 m kw. Miejska spółka ZGHM TBS SA wydała w ostatnich latach na remont  i przebudowę tego budynku 1,6 mln zł – m.in. musiano wzmocnić stropy, dobudowano windę towarową, wymienić stolarkę okienną, ocieplono budynek, utworzono pomieszczenia socjalne. Musiano się uporać z likwidacją instalacji i zbiorników pozostałych po użytkowaniu budynku przez Straż Pożarną.

 

Bank Żywności w Częstochowie istnieje od 1999 r., od sześciu lat jest członkiem Federacji Polskich Banków Żywności. Program PEAD z którego korzystają Banki Żywności funkcjonuje w krajach Unii Europejskiej od 1987 r. Polega na przekazywaniu ubogim żywności pochodzącej z rezerw unijnych. Częstochowa korzysta z tego programu od 2004 r.. Realizują go Bank Żywności w Częstochowie, a także Polski Czerwony Krzyż, PKPS oraz Caritas. Udział w programie wymaga posiadania zaplecza magazynowego spełniającego określone przepisami polskimi i unijnymi warunki sanitarne. Przekazanie obiektu na Bialskiej 20 wyremontowanego i zaadoptowanego na koszt budżetu miasta powoduje, ze częstochowskie organizacje spełniają te wymagania.

Zdaniem dyrektorki biura Federacji Polskich Banków Żywności w Polsce, Małgorzaty Lelonkiewicz, Częstochowa jest  modelowym przykładem współpracy samorządu, lokalnych władz z  organizacjami charytatywnymi zajmującymi się rozdziałem żywności dla najuboższych.

Oprócz Banku Żywności z obiektu przy Bialskiej 20 korzysta także Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Bank użycza pomieszczenia magazynowe także dla Polskiego Czerwonego Krzyża i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

 - W 2007 do magazynów Banku Żywności w Częstochowie trafiło 1400 ton produktów. Podobnie było w roku 2008. W bieżącym roku 2009 otrzymamy rekordową ilość żywności.  – powiedział Norbert Kępiński, szef częstochowskiego Banku Żywności -  Przewidujemy, że do naszej dospozycji będzie ok. 2000 ton artykułów spożywczych. Rok 2009 jest też najbardziej obfity jeśli chodzi o asortyment. Do beneficjentów programu PEAD trafi łącznie 16 produktów. Trwają przygotowania do przyszłorocznej edycji. W chwili obecnej do Agencji Rynku Rolnego przesyłane są ilościowe zapotrzebowania na produktu. Biorąc pod uwagę fakt, że częstochowski Bank Żywności dysponuje nowymi magazynami, będziemy zabiegać o przydział produktów na poziomie roku 2009.

- Ta inwestycja służy najuboższym - mówił podczas uroczystości przekazania budynku prezydent – Gromadzona tutaj żywność przekazywana jest przez wiele organizacji do konkretnych osób. Staramy się pomóc tym ludziom niezależnie od przyczyn sytuacji, w której się znaleźli.

Prezydent przekazał na ręce szefa Banku, herb Miasta i klucze do budynku. Herb zawieszono w pomieszczeniu dla załogi.

 - Dobrze, że ten budynek tutaj stoi  – powiedział Metropolita Częstochowski ks. Arcybiskup Stanisław Nowak, obecny podczas uroczystości przekazania budynku - jest wyrazem bijącego żywego serca częstochowian. Działalność charytatywna jest potrzebna społeczeństwu, tak jak potrzebna jest krążąca krew w naszym organizmie. Cieszę się, że w Częstochowie jest coraz więcej obiektów, które pomagają ludziom.

Podczas uroczystości obecni byli także wójtowie: Poraja, Żarek i Popowa. Z pomocy częstochowskiego banku, rozprowadzającego rocznie 2,5 tys. ton produktów żywnościowych korzysta blisko 30 tys. osób w 30 gminach i Częstochowie. Co ważne  -  w tym roku wszystkie produkty pochodzą od polskich producentów.

 

Dane - remont budynku

W roku 2007 opracowano dokumentację projektową, a w 2008 rozpoczęto modernizację obiektu i kompleksowy remont pomieszczeń użytkowanych przez Związek Stowarzyszeń Częstochowski Bank Żywności

Zakres realizowanych robót:

- docieplenie ścian wraz z remontem i wzmocnieniem 

- docieplenie stropodachu wraz z pokryciem papą

- wymiana posadzek w magazynie I piętro

- naprawa posadzek i ścian w całym budynku

- montaż rur spustowych i rynien, instalacji odgromowej - wydzielenie nowych pomieszczeń socjalno-biurowych

- ułożenie glazury, malowanie ścian i sufitów

- wzmocnienie konstrukcji stropów nad parterem

- wykonanie szybu windowego i montaż windy towarowo-osobowej

- wykonanie podnośnika dla załadunku samochodów ciężarowych

- przebudowa ścian zewnętrznych - montaż nowej stolarki okiennej

- wykonanie instalacji elektrycznej

- wykonanie nowej instalacji wod.-kan. i hydrantowej

- wykonanie nowego przyłącza wody

- naprawa nawierzchni asfaltowej placów manewrowych

- wykonanie nowej bramy wjazdowej od strony PSP oraz przebudowa bramy od ul. Bialskiej

- remont ramp załadowczych

- wykonanie półek magazynowych w chłodni

- wykonanie instalacji oświetleniowej i obwodów elektrycznych grzewczych

 

Prace modernizacyjne o łącznej wartości 1 mln 468 tys. zł zakończono 23 lipca 2009 r. Uroczyste przekazanie zmodernizowanych pomieszczeń  - 19 sierpnia 2009 r.

Dane techniczne budynku (budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, zrealizowany w latach 80-tych w technologii tradycyjnej):

  - powierzchnia zabudowy   -                                    728, m kw.

  - powierzchnia całkowita                                - 1 tys.404,55 m kw.

  - powierzchnia użytkowa                                - 1 tys. 183,91 m kw.

  - kubatura                                              - 6 tys. 968, m sześciennych

 

Historia

W roku 2006 Miasto Częstochowa przekazało w budynku przy ul. Bialskiej 20 pomieszczenia na potrzeby Banku Żywności, dla realizacji Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  PEAD 2007.

Jeszcze przed przekazaniem budynku, w dwóch segmentach magazynowych przeprowadzono pełny remont  - kosztował 105 tys. złotych. Pomalowano wtedy pomieszczenia, wymieniono bramy wjazdowe, drzwi, wykonano posadzkę przystosowaną do użytkowania przez urządzenia mechaniczne. W roku 2006 przeprowadzono także remont pomieszczeń magazynowych użytkowanych przez CARITAS Archidiecezji Częstochowskiej na łączną kwotę 29 tys. 600 zł.

 

Ireneusz Leśnikowski

19 sierpnia 2009 r.

do góry strony