Aktualności

ROK PO PRZEJŚCIU TRĄBY POWIETRZNEJ

17.08.2009

15 sierpnia 2008 roku przy ul. Ikara nawałnica uszkodziła 14 domów. Straty wyniosły blisko milion złotych. Większość pokrył zasiłek rządowy, pomoc Urzędu Miasta wyniosła 87 tys. zł, Marszałka 52 tys. zł, Wojewody Śląskiego 97 tys. zł.

W naszym regionie poniesione straty były znacznie większe. Najbardziej poszkodowani byli mieszkańcy Blachowni (zwłaszcza dzielnicy Trzepizury) oraz Bogusławic w gminie Kruszyna. Rozmiar zniszczeń był bardzo duży. Problemem było nie tylko atak samej trąby powietrznej, ale także intensywne opady deszczu i wyładowania atmosferyczne, które utrudniały całą akcję ratunkową.

Do pomocy przystąpiono już w piątek 15 sierpnia, prezydent Wrona tego dnia przybył na miejsce wydarzenia, a w sobotę rano zwołał sztab kryzysowy Urzędu Miasta, gdzie dokonano wstępnej oceny zniszczeń i zdecydowano o formach pomocy poszkodowanym. Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Budowlanego tego samego dnia dokonali oględzin. Prace strażaków przy usuwaniu skutków przejścia nawałnicy trwały bez przerwy przez dwa kolejne dni. W pierwszej kolejności zabezpieczono dachy domostw. Służby miejskie zakupiły sznury, 2 tys. m kw. grubej folii oraz potrzebne narzędzia. Ustawiony został namiot, w którym wydawane były posiłki dla poszkodowanych i uczestników akcji. MOPS zapewnił pomoc psychologa. Wydawano nową bieliznę pościelową, kołdry poduszki, ręczniki.

Straż Miejska prowadziła przy ul. Ikara całodobowy posterunek. Chroniono teren, ale też świadczono usługi transportowe, aprowizacyjne, zaopatrywano ludzi w materiały budowlane, folie, plandeki, gwoździe, młotki. Dostarczano też jedzenie – ciepłe dania obiadowe, pieczywo, ciepłą herbatę.

W poniedziałek 18 sierpnia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wniosek prezydenta Częstochowy Tadeusza Wrony, rozpoczęto wypłacanie zasiłków dla każdej z 14 poszkodowanych rodzin. 11 rodzin otrzymało po 5 tysięcy złotych, trzy najbardziej poszkodowane – po 10 tysięcy. Podjęto zbiórkę publiczną. Uruchomiono specjalne konta CARITASU, gdzie można było wpłacać pieniądze

Tego samego dnia w Urzędzie Miasta ponownie zebrał się sztab kryzysowy, który podsumował prace komisji działającej w miejscu przejścia nawałnicy. Sztab na podstawie informacji z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, MOPS i służb miejskich zweryfikował listę strat zewnętrznych powstałych na skutek trąby powietrznej. Komisja przedstawiła wstępne kosztorysy napraw budowlanych. Lista zniszczeń, została przekazana wojewodzie śląskiemu i premierowi RP, następnie uzupełniona jeszcze o wyceny strat związanych z wyposażeniem uszkodzonych domów i ogrodów.

Władze rządowe i wojewódzkie obiecały przekazanie funduszy na pomoc dla poszkodowanych prezydentowi Częstochowy, który wziął udział w spotkaniu samorządowców z premierem Polski Donaldem Tuskiem i wicepremierem Grzegorzem Schetyną. Do rozmowy doszło w zrujnowanej przez żywioł Kalinie w gminie Herby, którą odwiedzili przedstawiciele rządu.

W ciągu pierwszych trzech dni w akcji ratunkowej i porządkowej brało udział w Częstochowie 12 zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz 9 zastępów OSP – w sumie 87 strażaków. W całym powiecie częstochowskim - 192 zastępy PSP i OSP, w sumie 1028 osób. W powiecie częstochowskim i samej Częstochowie nie odnotowano ofiar śmiertelnych – jedynie lekkie zranienia. W akcji ratunkowej i zabezpieczającej wzięło na terenie Częstochowy 70 policjantów.

Postanowiono, że specjalna komisja złożona z pracowników Urzędu Miasta, Policji, Straży Pożarnej oraz Pracowników Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego będzie wydawała w trybie mającym zastosowanie do katastrof – decyzje administracyjne o odbudowie, chyba że rząd zdecyduje o innym trybie. Dzięki decyzji rządu, przepisy dotyczące odbudowy domów w wyniku trąby powietrznej uległy uproszczeniu.

Dla jednej z rodzin – najbardziej poszkodowanej – został ściągnięty kontener mieszkalny. Zostały także skierowane do Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska wnioski o sfinansowanie usunięcia z uszkodzonych dachów eternitu

W pierwszym dniu w akcji brało udział 47 zastępów straży pożarnej, w sumie 277 osób – zarówno z PSP, jak i OSP. Łącznie na naszym terenie w ciągu tych kilku dni w akcji wzięło udział 1200 strażaków w 225 zastępach.

ENION - była to największa akcja logistyczna w historii firmy energetycznej. W piątek wieczorem, 20 tysięcy odbiorców w regionie znalazło się praktycznie bez napięcia. Pomimo wyładowań atmosferycznych bardzo niebezpiecznych dla naszych służb, pracowaliśmy całą noc. W sobotę rano już tylko 5 tys. domów było bez prądu. Wieczorem elektryczność pojawiła się prawie wszędzie z wyjątkiem indywidualnych domostw w Kalinie i Pietrzakach. Na swoim terenie, a ENION działa na obszarze mniej więcej dawnego województwa częstochowskiego mieliśmy uszkodzonych 100 słupów.

W akcję pomocy było zaangażowanych wiele instytucji.

Nasz Bank Żywności we współpracy ze Strażą Miejską pomagał rozdając żywność poszkodowanym w Częstochowie i poza nią. Specjalna komisja (przedstawiciele Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, MOPS, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Wydziału Architektoniczno-Budowanego, Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta, Państwowej Straży Pożarnej i Policji) szacowała straty poszkodowanych podczas piątkowej nawałnicy. To ważne, gdyż dzięki temu możliwa była szybka pomoc i otrzymanie właściwych odszkodowań.

Pierwsze informacje na ten temat do Wojewody Śląskiego trafiły już w poniedziałek rano. Ochotnicza Straż Pożarna na miejscu pozostawała do końca tygodnia. Strażacy pomagali ludziom przede wszystkim w uprzątnięciu terenu i zabezpieczeniu mienia. Część mieszkańców to inwalidzi, ludzie starsi, kobiety, a prace te wymagały siły i sprawności fizycznej. Poprzez kuratorium wszystkie dzieci z poszkodowanych rodzin otrzymały wyprawki do szkoły.

 

Wsparcie dla poszkodowanych z gmin ościennych

Podczas sesji Rady Miasta radni – na wniosek Prezydenta Miasta - przekazali 335 tys. zł na pomoc na likwidację szkód, spowodowanych przez trąbę powietrzną i gradobicie dla gmin leżących w powiatach: częstochowskim, lublinieckim, myszkowskim i radomszczańskim.

Gminy, które otrzymały pomoc z Częstochowy:

·         Blachownia – 100 tys. zł

·         Kruszyna – 20 tys.

·         Mykanów – 30 tys. zł

·         Herby – 50 tys. zł

·         Niegowa – 5 tys. zł

·         Radomsko – 80 tys. zł

·         Dobryszyce – 20 tys. zł

·         Gomunice – 30 tys. zł

 

 

TJ

17 sierpnia 2009 r.

do góry strony