Aktualności

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - SKORZYSTAJ Z FUNDUSZY UNIJNYCH

18.08.2009

Wyklądowcy poinformują o możliwości skorzystania z funduszy w ramach "Poddziałania 1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”.
Spotkanie odbędzie się w Częstochowie 20 sierpnia 2009 r. w Urzędzie Miasta Częstochowy, przy ul. Śląskiej 11/13, w Sali Sesyjnej. Trwać będzie  od godz. 10.00 do 15.00.

Tematyka spotkania poświęcona jest zasadom pozyskiwania wsparcia na rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Poddziałania 1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Omówione zostaną zasady dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, kryteria wyboru i oceny projektów oraz przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące kwalifikowalności wydatków.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich beneficjentów zainteresowanych powyższą tematyką. Spotkanie jest nieodpłatne.
Zgłoszenia do udziału w spotkaniu można dokonać pobierając i wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej oraz przesyłąjąc go na adres zgłoszenia@scp-slask.pl lub faxem pod numer 032 7439161. Karta zgłoszeniowa oraz harmonogram spotkań dostępne są na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl. Zgłoszenia uczestników będą potwierdzane drogą mailową. Z tego względu prosimy o wskazanie adresu mailowego, na który powinno zostać przesłane potwierdzenie ze strony Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. 
Szczegółowe informacje:
Komórka ds. Informacji i Promocji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości - Małgorzata Trzcińska, Adriana Witkowska-Konieczny i Jolanta Romańczuk-Sorek tel. (032) 7439165, (032) 7439167.

do góry strony