Aktualności

OD PONIEDZIAŁKU ZA PARKOWANIE MOŻEMY PŁACIĆ SMS-em

13.08.2009

Już w najbliższy poniedziałek, 17 sierpnia, Miejski Zarząd Dróg wprowadzi w Częstochowie usługę SMS PARKING.
Od dłuższego czasu Miejski Zarząd Dróg szukał alternatywy dla kart postojowych, na których dostępność skarżyli się częstochowscy kierowcy. Brano pod uwagę wprowadzenie parkomatów, jednak z uwagi na ich wysokie ceny zrezygnowano z tego pomysłu. Wzorem Warszawy, zdecydowano się wprowadzić w Częstochowie SMS-owy system pobierania opłat za korzystanie z płatnej strefy parkowania – SMS PARKING.
SMS PARKING obsługiwać będzie firma FM SOLUTIONS z Warszawy – jej system jest jasny i czytelny. Częstochowa będzie czwartym, po Warszawie, Gdyni i Włocławku, miastem w Polsce, które wprowadzi system.
Ten sposób parkowania jest korzystny zarówno dla użytkowników, jak i kontrolujących opłaty za parkowanie służb miejskich. Opłaty wprowadzono na terenie Częstochowy uchwałą Rady Miasta w 1995.
Kierowcy będą mogli płacić za rzeczywisty czas parkowania zgodnie z aktualnymi stawkami opłat, nie będą musieli przewidywać z góry czasu parkowania, będą mieć informację o stanie swoich „Środków parkingowych” w czasie rzeczywistym. Użytkownicy łatwo więc będą mogli kontrolować swoje wydatki, dodatkowo system będzie przypominał kierowcom o zbliżającym się końcu okresu parkowania. 
Wdrożenie systemu jest niedrogie, a funkcjonariusze służby parkingowej będą mieć natychmiastowy i łatwy wgląd do systemu pozwalający skontrolować opłaty.

 

Co to jest SMS PARKING?

Sposób płacenia za parkowanie w strefach płatnego parkowania przy pomocy telefonu komórkowego.
System elektronicznego pobierania i weryfikacji należności za parkowanie pojazdu.

Funkcjonalność systemu

 • Zdalne rozpoczynanie i kończenie parkowania w czasie rzeczywistym.
 • Dostępność w każdej sieci GSM na terenie Polski.
 • Naliczanie opłaty jedynie za rzeczywisty czas parkowania.
 • Możliwość zdalnej weryfikacji pojazdu przez służby kontrolne.
 • Samodzielna kontrola czasu parkowania i uzupełnianie środków wykorzystywanych do parkowania.

JAK DZIAŁA SYSTEM?

 

Rejestracja w systemie i uzupełnienie stanu konta

 • Użytkownik wysyła SMS na numer 82002 o treści A <numer rejestracyjny>. Przykład A SC11111.
 • Do jednego numeru telefonu może być przypisanych kilka numerów rejestracyjnych.
 • System rejestruje użytkownika i wysyła potwierdzenie rejestracji.
 • Aplikacja automatycznie zakłada użytkownikowi „Środki parkingowe” przypisane do numeru telefonicznego GSM oraz przypisuje do niego numer rejestracyjny.
 • „Środki parkingowe” są zasilane przez użytkownika, który dokonuje wpłaty na wskazane konto bankowe. W temacie umieszcza swój numer telefonu.
 • Po zasileniu „Środków parkingowych” użytkownik otrzymuje SMS z numeru 82002 z informacją o zasileniu konta oraz całkowity stan dostępnych środków.
 • Użytkownik przykleja na przednią szybę swojego samochodu naklejkę informującą, że korzysta z systemu SMS PARKING. Naklejki są wydawane w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg oraz przez funkcjonariuszy służby parkingowej. Można je także pobrać ze strony www.smsparking.pl i wydrukować.

 

Rozpoczęcie parkowania

 • Rozpoczęcie parkowania polega na wysłaniu SMS o treści CZE na numer 82002 ( lub CZE1, CZE2, CZE3… , gdzie liczby oznaczają numery rejestracyjne samochodów przypisanych do danego numeru telefonu).
 • System weryfikuje uruchomienie usługi oraz potwierdza rozpoczęcie pobierania należności za parkowanie. SMS zwrotny informuje użytkownika o stanie „Środków parkingowych”.
 • System automatycznie przerywa naliczanie w godzinach i dniach nie objętych opłatami za parkowanie.

 

Zakończenie parkowania

 • Zakończenie parkowania polega na wysłaniu SMS o treści K na numer 82002. Ponadto wyłączenie następuje automatycznie w przypadku, gdy „Środki parkingowe” się wyczerpią. Na 15 minut przed ich wyczerpaniem użytkownik jest o tym informowany przez system.
 • System oblicza ostatnie należności oraz zdejmuje z „Środków parkingowych” odpowiednią kwotę, opłata jest naliczana proporcjonalnie do czasu postoju.
 • Po zakończeniu parkowania system wysyła użytkownikowi informację o czasie postoju, pobraniu należności, stanie dostępnych środków.

 

Dostępne komendy

 • A <numer rejestracyjny> - aktywacja w systemie.
 • L – umożliwia sprawdzenie czy pojazd jest parkowany, stanu środków na koncie oraz jakie numery rejestracyjne są aktywowane w systemie.
 • CZE; CZE1, CZE2… - komenda rozpoczynająca parkowanie, gdzie liczby oznaczają kolejne numery rejestracyjne przypisane do danego numeru telefonu.
 • K – komenda kończąca parkowanie samochodu.
 • U; U1; U2… - komenda powodująca usunięcie numeru rejestracyjnego z systemu SMS PARKING.
 • INFO – informacja o wszystkich dostępnych komendach.

 

Kontrola parkowania

 • Identyfikacja pojazdu korzystającego z usługi SMS PARKING – nalepka naklejona od wewnątrz w prawym górnym rogu przedniej szyby po stronie pasażera.
 • W celu weryfikacji pojazdu osoba kontrolująca przesyła SMS-em numer rejestracyjny pojazdu do serwera usługowego celem sprawdzenia czy pojazd o danym numerze rejestracyjnym rozpoczął parkowanie.
 • W odpowiedzi otrzymuje SMS z informacją o statusie kontrolowanego pojazdu – numer rejestracyjny pojazdu, datę i godzinę uruchomienia przez klienta parkowania.

 

SMS PARKING dla firm

 • Administrator – osoba uprawniona w firmie do aktywowania usługi powinna wysłać SMS-a na numer 82002 o treści PARKING lub wysłać e-mail na adres: smsparking@fmsolutions.pl
 • W odpowiedzi telefonicznej administrator otrzyma pełne instrukcje, w jaki sposób aktywować usługę. Na adres e-mailowy administratora zostanie wysłany formularz aktywacyjny usługi. Należy go wypełnić według otrzymanego wzoru i przesłać na adres smsparking@fmsolutions.ploraz pod numer faksu 022 6384523.
 • Po aktywowaniu usługi administrator otrzyma pocztą elektroniczną odpowiednie dane niezbędne do zalogowania się na stronie i zarządzania usługą.

 

Szczegółowe informacje na temat systemu SMS PARKING można znaleźć na stronie internetowej www.smsparking.pl i oczywiście stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.

 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

Częstochowska strefa płatnego parkowania powstała w 1995 roku. Początkowo obsługiwali ją strażnicy miejscy, a od 1998 roku cywilna służba parkingowa zatrudniana przez Miejski Zarząd Dróg. Obecnie liczy ona 11 funkcjonariuszy.
Granice płatnej strefy parkingowej obejmują: ul. Sobieskiego, ul. Kopernika, Aleję Wolności, ul. Krakowską, ul. Mirowską, Stary Rynek, ul. Warszawską, Aleję Jana Pawła II, ul. Pułaskiego i ul. Popiełuszki.
Opłaty za parkowanie wynoszą: 1 zł za 30 min., 2 zł za pierwszą godz., 2,40 zł za drugą godz., 2, 80 za trzecią godz. oraz 2 zł za czwartą i kolejne godziny.

 

Marta Górska

12 sierpnia 2009 r.

do góry strony