Aktualności

SPOTKANIE W SPRAWIE GROBU WOJENNEGO NA STACJI CZĘSTOCHOWA-STRADOM

12.08.2009

W spotkaniu wziął udział I wicewojewoda Śląski Stanisław Dąbrowa, prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona, a także przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, Cmentarza Komunalnego w Częstochowie, Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy oraz Zakładu Linii Kolejowych, Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Po ustaleniu wstępnego harmonogramu dalszych działań, mających doprowadzić do ekshumacji i godnego pochówku znalezionych szczątków na cmentarzu, uczestnicy spotkania obejrzeli teren dworca Stradom-Częstochowa, a także teren Cmentarza Komunalnego w Czestochowie.

Rozmowy w sprawie odnalezionych na terenie Stradomia szczątków, służb państwowych i miejskich, toczą się od dłuższego czasu. 
Jak ocenili dziś przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, współdziałanie i postępowanie w tej sprawie administracji samorządowej i wojewódzkiej można uznać za modelowy na terenie województwa śląskiego. 
IPN wszczął postępowanie w tej sprawie, określając odnalezione miejsce z wielkim prawdopodobieństwem jako mogiłę wojenną. 
Ustalono, że w wyniku podjętych działań, ekshumacja i ponowny pochówek znalezionych szczątków na Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie powinny zakończyć się  prawdopodobnie w 2010 roku.
Dziś przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych przedstawili mapy na których nakreślono przedwojenną lokalizację rampy kolejowej, wg odnalezionych w Muzeum Kolejnictwa starych map dworca. 
Badania pomogą opisać historycznie kwaterę wojenną i umieścić stosowne napisy na nagrobkach czy tablicach. 
Szczątki mają zostać pochowane w mogiłach zbiorowych na Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie, gdzie zostanie wyznaczona  kwatera, która w przyszłości stanie się również miejscem upamiętnienia dla innych odnalezionych mogił wojennych.
Uczestnicy dzisiejszego spotkania apelują do wszystkich, którzy mają jakąkolwiek wiedze na ten temat, aby zgłaszali się do Instytutu Pamięci Narodowej lub Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy.

Ireneusz Leśnikowski

 

12 sierpnia 2009 roku

do góry strony