Aktualności

OTWARCIE GALERII TWÓRCZOŚCI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

07.05.2009

To ostatni etap realizowanego przez MOPS Programu „Metamorfoza”, którego celem było stworzenie w Częstochowie sieci wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (wcześniej oddano do użytku hostele i mieszkania chronione). Galerie otwarto w specjalnie zaadoptowanych pomieszczeniach przy ul. Focha 71a. Galeria ma charakter ogólnodostępny, z przeznaczeniem dla wszystkich mieszkańców. Znajduje się w niej sala wystawiennicza, kawiarenka i pracownia działań twórczych. Już teraz eksponowane są w niej prace osób niepełnosprawnych z Częstochowy, wkrótce organizowane tam będą aukcje, wernisaże, konkursy, spotkania literackie i występy.

- Działania Centrum Rehabilitacji, którego ważnym dopełnieniem jest Galeria, są wizytówką miasta, tego jaki mamy stosunek do osób niepełnosprawnych – powiedział podczas otwarcia prezydent Tadeusz Wrona. - W skali kraju stanowimy jeden z nielicznych chlubnych wyjątków w tworzeniu sieci wsparcia społecznego dla niepełnosprawnych. Pomoc ta ma wymiar moralny i duchowy. Pieniądze z budżetu miasta przeznaczone na Projekt są dobrze ulokowane.

Kierownik Centrum Rehabilitacji Jolanta Szmidla podziękowała wszystkim, którzy pomogli w realizacji Programu: „To ważne, aby osób niepełnosprawnych intelektualnie nie spychać na margines”. Z takim pomysłem stworzenia Sieci Wsparcia wyszły pracujące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Jolanta Szmidla, Anna Marczak i Monika Podgórska, tworząc projekt, którego realizację rozpoczęto w 2003 roku.

- Podstawowym celem rehabilitacji w Centrum jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki i możliwości - podkreśliła dyrektor MOPS Elżbieta Różycka.

Pomysł stworzenia Sieci wsparcia złożył się z obserwacji osób z zaburzeniami, którym po zakończonym procesie leczenia brakuje „kontynuacji leczenia”. Po drugie – humanistyczna psychiatria, która stawia na godne życie i powrót do społeczeństwa.
Podejmowane działania na rzecz osób niepełnosprawnych przyczyniają się do zwiększenia aktywności i integracji ze środowiskiem. Niesie to konieczność rozpoznania indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych, ich rodzin i społeczności lokalnej oraz skuteczne wspieranie w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są  w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.  

Realizacja Projektu wyniosła łącznie 558 tysięcy złotych – środki pochodziły z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Gminy Miasta Częstochowy, PFRON oraz środków własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.


Anna Klim-Jaworska 
SyB, TJ

do góry strony