Aktualności

PEWNE 7 MLN NA WIADUKTY

07.05.2009

Dofinansowanie dotyczy zadania pn. „Modernizacja dwóch wiaduktów nad bocznicą kolejową w ciągu DK-1 w Częstochowie wraz z dojazdami na ciągu drogi krajowej nr 1 i 46”.

Przebudowa ma poprawić warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego, likwidując zagrożenia spowodowane złym stanem technicznym mostów oraz nawierzchni drogi krajowej nr 1 znajdującej się w sieci TEN–T.

Koszt inwestycji: 14 mln zł.
Kwota dofinansowania: 7 mln zł.

 
Dzisiaj, 7 maja Miejski Zarząd Dróg podpisze umowę z wykonawcą prac – konsorcjum firm GRÖTZ-DROMET. Koszt remontu – 5 mln 810 tys. zł.
Za pozostałą kwotę przeprowadzony zostanie remont nawierzchni DK-1 od skrzyżowania z ul. Legionów przez skrzyżowanie z ul. Krakowską aż do wiaduktu przy ul. Rejtana.

Modernizacja wiaduktów, ma zatrzymać degradację, przywrócić właściwy stan techniczny drogi oraz poprawić parametry użytkowe tych obiektów. Jest niezbędna  - przesuwanie terminu remontu mogłoby doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, a tym samym do konieczności zamknięcia mostów i wstrzymania ruchu na drodze krajowej nr 1.

Zakres robót przewiduje zwiększenie przekroju poprzecznego słupów filarów, wykształcenie nowych poprzecznic skrajnych i pośrednich w miejsce oczepów, wykonanie nowych ścian przyczółków oraz skrzydeł, wykonanie nowych płyt przejściowych, uciąglenie przęseł wraz z wymianą wszystkich belek, wykonanie nowej izolacji oraz nawierzchni jezdni i chodników, ułożenie nowych dylatacji bitumicznych, wykonanie nowej zabudowy chodników, wykonanie elementów bezpieczeństwa. W zakres modernizacji wchodzą również następujące roboty rozbiórkowe: usunięcie nawierzchni jezdni i chodników, demontaż balustrad, rozebranie zabudowy chodników, usunięcie izolacji, rozbiórka płyt przejściowych, rozbiórka przęseł, oczepów, ścian przyczółków oraz skrzydeł.

Efektem modernizacji będzie likwidacja zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy przejeździe przez istniejące obiekty będące w bardzo złym stanie technicznym (nośność klasy „C” – 36 T). Obiekty po przebudowie będą miały nośność klasy „A” (50 T). W trakcie realizacji zadania przebudowane zostaną dojazdy do obiektów w niezbędnym zakresie, sieci i urządzenia kolidujące z modernizowanymi obiektami, wykształcone zostaną szczeliny dylatacyjne w pasie rozdziału pomiędzy dwoma wiaduktami, prace dostosowawcze na obiektach do aktualnych warunków technicznych. W ramach zadania zostaną poniesione również wydatki na prace przygotowawcze w tym m.in. wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla modernizacji dojazdów do wiaduktów.

MG, SyB
do góry strony