Aktualności

DOBRE MIASTO – DOBRY BIZNES

07.05.2009

W tym celu powołano cztery Zespoły Zadaniowe: 
1. WPŁYW ROZWOJU SYSTEMU KOMUNIKACJI NA CZĘSTOCHOWSKĄ GOSPODARKĘ,
2. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE NARZĘDZIEM POBUDZENIA LOKALNEJ GOSPODARKI,
3. ROLA EDUKACJI W POBUDZANIU ROZWOJU GOSPODARCZEGO,
4. MOŻLIWOŚCI WSPARCIA DLA LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW.

Konferencja pt.:”Dobre Miasto – Dobry Biznes” - organizowana 14 maja, w godz. 13.00 – 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy kontynuuje ideę konsultacji społecznych – prezentując pracę zespołu zadaniowego dot.:Możliwości wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców.

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 11 maja 2009 roku, tel: 034 3707 212, 034 3707 213, lub e-mail: agjacewicz@czestochowa.um.gov.pl

Rok 2009 jest ogłoszony przez Prezydenta Miasta Częstochowy Rokiem Częstochowskiej Gospodarki. Celem tej inicjatywy jest przeciwdziałanie skutkom kryzysu na gruncie lokalnym oraz inicjowanie działań wspierających Częstochowską Gospodarkę, a także wzmocnienie mechanizmu współdziałania Miasta z przedsiębiorcami – wypracowanie zgodnych z prawem i możliwościami  finansowymi samorządu – form skutecznej interwencji, wspomagających częstochowską przedsiębiorczość. Dla Miasta istotne jest również zahamowanie spodziewanego wzrostu bezrobocia oraz utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji.

do góry strony