Aktualności

PROJEKT PRZEBUDOWY I i II ALEI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

06.05.2009

Przebudowa Alei Najświętszej Maryi Panny to ważny społecznie projekt. W rejonie Alei kumuluje się wiele problemów: przestrzennych, społecznych i gospodarczych, jednocześnie mają one ogromny potencjał, który należy wykorzystać aby przywrócić im dawną rolę i nawet ją wzmocnić.

Funkcję koordynatora pełnić będzie Małgorzata Narolska, z Biura Pełnomocnika Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Częstochowy, w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej.

Dziś, 6 maja prezydent Tadeusz Wrona przedstawił koordynatora na konferencji prasowej. Zapowiedział też, że 13 maja w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędą się konsultacje społeczne, na które zaproszono m.in. właścicieli i zarządców lokali usługowych.

Przebudowa Placu Biegańskiego i Alei będzie wymagała ze strony mieszkańców wiele cierpliwości, z uwagi na utrudnienia związane z remontem.
W realizacji projektu kluczową rolę powinni odegrać właściciele nieruchomości, użytkownicy lokali usytuowanych w alejach, organizacji pozarządowe w partnerstwie z władzami miasta.

- Wysłaliśmy zaproszenia na spotkanie konsultacyjne do  organizacji pozarządowych, właścicieli i zarządców lokali handlowych, usługowych, gastronomicznych – mówił prezydent Tadeusz Wrona. - Takie spotkanie odbędzie się w najbliższą środę, 13 maja o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Warto rozmawiać, dyskutować by projekt i jego realizację dostosować do potrzeb mieszkańców.

Intencją powołania Koordynatora dla tak ważnego projektu jest połączenie wszystkich sił w celu odbudowania roli Alei Najświętszej Maryi Panny jako głównej ulicy miasta z jej centrotwórczymi funkcjami.

Zadaniem Małgorzaty Narolskiej będzie koordynacja działań zmierzających do ożywienia głównej ulicy miasta. Poza koordynacją prac związanych z realizacją „Projektu Aleje” wykonywanych przez różne jednostki i wydziały, koordynator będzie zbierał wnioski dotyczące wszelkich spraw związanych ze zmianą wizerunku i funkcjonowania alei od zainteresowanych mieszkańców Częstochowy.

Liczymy na udział mieszkańców Częstochowy w kształtowaniu tej ważnej, reprezentacyjnej ulicy. 
Zadania Koordynatora realizowane będą w ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Rewitalizacji, członkami Zespołu ds. Wdrażania Miejskiego Programu Rewitalizacji oraz właściwymi Wydziałami Urzędu Miasta, Miejskim Zarządem Dróg i innymi gminnymi jednostkami organizacyjnymi.

Miejski Zarząd Dróg opracował harmonogram robót w Alejach Najświętszej Maryi Panny, mapy wariantowej organizacji ruchu uwzględniające przebieg robót; harmonogram etapowania inwestycji wraz z planowanymi terminami i czasem ich trwania, rozwiązanie obsługi komunikacji zbiorowej i taksówek.

Wszystkie materiały na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta www.czestochowa.pl (baner po lewej stronie – Projekt Aleje) i MZD: www.mzd.czest.pl.

Po ogłoszeniu wyników przetargu i wyłonieniu wykonawcy modernizacja Alei rozpocznie się od przebudowy Placu Biegańskiego jesienią tego roku. Kolejny etap, czyli przebudowa I i II Alei rozpocznie się za dwa lata, w roku 2011. 
 Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej rozpoczną się od momentu prac budowlanych na ulicy Dąbrowskiego, które zaplanowano na marzec 2010 r.

Prosimy o składanie pomysłów i oczekiwań dotyczących rewitalizacji rejonu Alei, na adres:
bpr@czestochowa.um.gov.pl
tel. 034-3707536; III piętro, pokój nr. 336
Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Rewitalizacji 
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
ul. Śląska 11/13; 42-217 Częstochowa

do góry strony